irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2007-08

Csoóri Sándor - Nemzedéki dünnyögés

E-mail Nyomtatás
Nemzedéki dünnyögés
        Nem voltunk fiatalok,
        s már nem leszünk öregek sem,
        gyorsan eltűnünk, fiúk.

Gyüre Lajos versei

E-mail Nyomtatás
Apám a lovon
        szőrén ülve csak úgy paraszti módra
        nyergünk tán sohse volt még így igaz
        lóra is csak akkor ült amikor legelőre
        vitte a Sárit a Szellőt két lovunkat

Antonín Mešťan - A magyar kérdés – a cseh közegben, a 20. században

E-mail Nyomtatás
Sokéves adósságot törlesztünk, amikor közöljük Antonín Mešťan professzor írását (Freiburg–Prága), mely néhány éve került a szerkesztőségünkbe, de a cseh nyelvű szöveg fordítása csak többszöri nekifutásra sikeredett.

Kulcsár Ferenc versei

E-mail Nyomtatás
In flagranti
R. C. tetten érte magát, hogy verset ír. Benyitott
a szobájába, s csodálkozva és megrettenve látta,
hogy ő, vagyis hát a képmása, az asztal fölé görnyed
és verset ír: tereli az elkóborolt szavakat verse karámjába,
kolompolás, csaholás, bégetés – ördögi,

Gál Sándor - Tokaji aszú (1)

E-mail Nyomtatás
(Emlékek és gondolatok a Tokaji Írótábor évtizedeiről)
Kezdetek – találkozások
A hatvanas évek közepén Tokajt még csupán a Himnuszból ismertem. Pozsony-ban éltem és dolgoztam, és soha meg se fordult a fejemben, hogy valaha is elmenjek – mert hát miért is? – ebbe a Kölcsey által nemzeti himnuszunkba emelt városba.

Grendel Lajos - Magyar líra és epika a 20. században (16)

E-mail Nyomtatás
NOVELLISTÁK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Gelléri Andor Endre (1906–1945). Gelléri novelláiról írva Németh Andor a novella feltámadásáról beszél, melyet másfél évtizedig megvetettek, a regénynél alacsonyabb rendű műfajnak tartottak – kiadók és közönség egyaránt. Holott Móricz, Kosztolányi, Krúdy, Nagy Lajos a húszas években is számos remekművet alkotott a kisprózai műfajban.

Száztíz éve, 1897. augusztus 10-én született Fábry Zoltán

E-mail Nyomtatás
Száztíz éve, 1897. augusztus 10-én született Fábry Zoltán, a magyar vox humana harcosa és bátor szókimondója, akit Illyés Gyula „egy európai, egy szentszagú, hű szabadsághívőként” emlegetett, akinek – ahogy a hatvanas években írta – „szava ismét száll, ahogy az a vox humana erősödik, az sikert ígér...”

Fábry Zoltán - Nincs elveszett poszt (Utószó a hűségről)

E-mail Nyomtatás
Könyveim – Az éhség legendája és az Európa elrablása kivételével – egy-egy téma köré csoportosuló cikk- és tanulmánygyűjtemények. A Stószi délelőttök legfrissebb írása 67-es keltezésű. Amikor átnéztem a legutolsó három évben készült és betegségem miatt egyre gyérülő írásaimat, arra döbbentem, hogy ezek majdnem mind kisebbségi ihletésűek. A haladás menete távolodást követelne, s helyette mellre öleltség melege s hűség konoksága árulkodik.

Illyés Gyula - Az oltárőrző

E-mail Nyomtatás
Minden nagy nemzedék echónak vonul vissza halála után a magaslatokba. Csak jól kell kiáltani, s ömlik le a lapályokra a válasz: a tanács; az orákulum.
Század eleji nagy nemzedékünk némán őrzi csúcsait. A mi hangunk volt gyenge, mélységeinkből? Vagy a jóslatmagyarázó papoké vajon?

Gágyor József versei

E-mail Nyomtatás
A királynő postása
        „A tallósi
        árvaházba
        meleg otthont
        leljetek,

Czapáry Veronika - Képtár

E-mail Nyomtatás
Képtár
Szabad vagy és meglöktél,
ez már a vég nélküli folyamatos ismétlődés,
ezt ismerjük valahonnan,
a letűnt időkből,

Szalay Zoltán - Kőarc

E-mail Nyomtatás

Az a két fekete folt a temetőbogarakon olyan, mint két gonosz szem. Gúnyosan fenyegetik a magasan föléjük tornyosuló embereket ezzel az álarccal, amelyet a hátukra rajzoltattak valamelyik szeleburdi istennel; ahogy odalent szaladgálnak nagy sietve a földön, sokkal életrevalóbbnak tűnnek, mint bármely ember.

Jézus és a tyúkszem - (Kozsár Zsuzsanna Harminchárom apokrif című könyvéről)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre
Bizonyára mindenkivel megtörtént már, egy régi, jól ismert viccet olyan újszerű, eredeti előadásban hallott, hogy úgy nevetett rajta, mintha most találkozna vele először. Valahogy így van ez a mondafeldolgozásokkal is, bár a régi mítoszok általában tágabb teret biztosítanak újragondolójuk és -előadójuk számára, mint ahogy az egy, kizárólag a zárópoénra kihegyezett, a csattanóért létező vicc esetében lehetséges.

A nőiesség szemérmes bája

E-mail Nyomtatás
Vendégkritika
„Én, azt hiszem, lényegileg még szűz vagyok.” Ezzel a mondattal kezdődik Lovas Ildikó legújabb, Spanyol menyasszony című regénye, s ezzel a mondattal egyúttal véget is ér az első fejezet. Az egy mondatos közlés így kiemelt pozcióba kerül, s az olvasó mindenképpen megjegyzi ezt a kicsit sem hétköznapi mondatot.

Elek Tibor - Darabokra szaggattatott magyar irodalom (?)*

E-mail Nyomtatás
Tallózó
 A „magyar irodalom” szintagma egyes száma feltehetően olyan létező valóságra utal, amiből egy van csupán. Nem magyar irodalmak vannak, egyetlen magyar irodalom van. Miért látszik időnként mégis úgy, mintha több lenne? A magyar irodalom egysége, egyetlen volta jelenti-e vajon az egység(esség)ét is?

ELSŐ NYILVÁNOSSÁG - Finnegans Wake - Részlet James Joyce regényéből

E-mail Nyomtatás
Kuriózumnak számít, hogy  James Joyce 1939-ben megjelent műve, a Finnegans  Wake esetében, melynek a címe is lefordíthatatlan, most kísérlet történik arra,  hogy (a maga sokértelműségében!) magyar nyelvű, „szöveghű“ kiadásban   jelenjen meg. A közelmúltban a LITERA internetes irodalmi újság közölt a készülő   fordításból   egy részletet, melyet az alábbiakban közlünk.

RÁSKI ISTVÁN - Kamaszkori háborús emlékek

E-mail Nyomtatás
Több mint 60 évvel a 2. világháború befejezése után is szinte hetenként olvasok a lapokban arról, hogy valamelyik településen – építkezés vagy talajművelés közben – a háborúból visszamaradt fel nem robbant bombát, fel nem használt aknát vagy lőszert találtak.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Augusztus
1927. VIII. 3-án született Csanda Sándor csehszlovákiai magyar
        irodalomtörténész
1967. VIII. 6-án halt meg Áprily Lajos költő
1982. VIII. 6-án halt meg Egri Viktor csehszlovákiai magyar író

Napló

E-mail Nyomtatás
III. Irodalmi humorfesztivál Gyulán  
A 2003-as és 2005-ös nagy közönségsikert aratott Irodalmi humorfesztivál folytatásaként az idén július 16-án rendezték meg  ismét a Gyulai Várszínház színpadán – jeles kortárs magyar prózaírók és költők részvételével –  a humoros felolvasóestet.
You are here: