irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2007-07

Leck Gábor versei

E-mail Nyomtatás
angyal
        átlagos testalkata volt
        átlagos humorérzéke
        átlagos szárnyai voltak
        különös ismertetőjele egy feje fölé képzelt glória...

MOLEKULÁK - Vankó Attila kötődései

E-mail Nyomtatás
tömjén
        tán várni még hátha
        menteni a menthetetlent
        ügyelni formára
        keresni ujjakat a zsebben

Egyetemes magyar kultúra – határok nélkül...

E-mail Nyomtatás
Dobos László megnyitóbeszéde
A kis nemzetek kultúrája egybefonódik a megmaradásért, az önállóságért, a nemzeti létért és a nyelvért folytatott küzdelemmel. Történelmünknek melyik az a pontja, ahonnan belátni az ezer évet? Melyik a kilátó, ahonnan legmesszebb látni visszafelé?

A Posonium Irodalmi és Művészeti Díj kitüntetettjei

E-mail Nyomtatás
Júniusi számunkban már beszámoltunk arról, hogy 2007. június 6-án, Pozsonyban, a Csemadok OT székháza dísztermében ünnepélyes külsőségek között sor került – immár hetedszer – a Posonium Irodalmi és Művészeti Díjak átadására.

Lauer Edith üdvözlőbeszéde

E-mail Nyomtatás
„Az ország és a térség kultúrája is gazdagabb lesz a kisebbségi irodalom alkotásaival”
Ismét nagy örömmel és népes csapattal jöttem Pozsonyba. Mátyásfalvi Györgyöt már jól ismerik, de idén testvére, Mátyásfalvi János feleségével, Zsuzsával is közöttünk van.

„...rejtett, transzcendens, vagy jelképeket sejtető üzenetek”

E-mail Nyomtatás
Tóthpál Gyula dicsérete
Kedves Edit, hölgyeim és uraim, kedves barátaim!
Tóthpál Gyula a XX. század hatvanas-nyolcvanas éveinek egyik legfontosabb fotóművésze. Köztudott, hogy miután a pozsonyi mérnöki kart elhagyta, újságíró lett.

Tőzsér Árpád: Duba Gyula - Az élet lehajló ága című regényéről

E-mail Nyomtatás

..a mélystruktúrában modernebb, sőt posztmodernebb tartalmak is dolgoznak”
Duba Gyula Az élet lehajló ága c. regénye, a legáltalánosabban fogalmazva – elégia. A bölcs öregség szomorú, fájó, s egyben az érzéseket elzsongító elégiája.

„...reneszánsz jellegű szellemi nyitottsága”

E-mail Nyomtatás
Koncsol László életművéről
Koncsol László életét és művét, sokkal inkább, mint mások esetében, együtt kell értékelnünk. Az írói mű munka eredménye, az élet pedig benső értékek következménye, alkotó akarat és morális tartás, sőt gyakran a véletlen műve. Esetében az okok és minőségek elválaszthatatlanok, mintegy összefolynak, egymásból következnek.

„A 2006-os év gazdag volt szlovákiai magyar művekben!”

E-mail Nyomtatás
Tőzsér Árpád, a kuratórium levezető elnökének értékelése
Az amerikai Lauer-család által alapított, s 2001-től évente kiosztásra kerülő Posonium-díjak kuratóriuma 2007-ben, akárcsak a korábbi éveken, a következő felállásban dolgozott: Duba Gyula, Fónod Zoltán, Németh Zoltán, Szarka László és Tőzsér Árpád.

„...őrződik bennünk egykori táncaink és dalaink emléke”

E-mail Nyomtatás
Takács András néprajzi szakírói és koreográfusi munkásságáról
Az utóbbi időben egyre többet emlékezünk, mintha valamiféle összegezés körét élnénk. Gyakran fordulunk vissza a kezdetekig, az ötvenes évekig.

„...mi marad fenn a történeti idő rostáján”

E-mail Nyomtatás
(Popély Árpád: A /cseh/szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944–1992 című kötetéről)
Az emberi élet tér- és időbeli korlátaira, meghatározottságaira, szabályaira valószínűleg már az ősemberelődeink is kénytelenek voltak felfigyelni, amikor az egymást váltogató nap- és évszakok, a tengeri ár-apály, a hold és csillag ciklusok közvetlenül is befolyásolták életfeltételeik alakulását.

„...a nyelv teremti, írja az írót”

E-mail Nyomtatás
(Szalay Zoltán Ártatlanság című elbeszéléskötetéhez)
Szerencsés helyzetben vagyok: tudniillik előbb ismerhettem – szerkesztőjeként – Szalay Zoltán második könyvét, a Madách-Posoniumnál az idén megjelenő Nyelvjárás című regényét, mint – értékelőjeként – az elsőt, az ugyanitt tavaly napvilágot látott Ártatlanság című novellagyűjteményt.

„Nem az évek számítanak, még csak nem is az álmok...”

E-mail Nyomtatás
(Hogya György: Istent látni című kisprózai kötetéről)
Jóleső érzéssel mondhatom, a meglepetés erejével hatott rám Hogya György Istent látni című elbeszéléskötete. A meglepetésnek több arca van. Az egyik, hogy a szerzőnek Metszéspont címmel 1989-ben jelent meg utoljára elbeszéléskötete. Írásaival különböző antológiákban ugyan szerepelt (A szabadság szomorúsága,

Játszik a hagyomány

E-mail Nyomtatás
(Vida Gergely: Rokokó karaoke című verseskötetéről)
Székely bácsi ül a meleg szobában. Kint ömlik az eső. Valaki kopog. Az öreg ül tovább. Ismét kopognak. Megint csak ül. Erősen kopognak. Kiszól az öreg:

A romlandó matérián túl

E-mail Nyomtatás
(Juhász R. József: Képben vagy? című /vizuális költészet, képversek/  kötetéről)
Juhász R. József vizuális költeményeket tartalmazó kötete a találó és elgondolkodtató Képben vagy? címet viseli. A cím többféleképpen értelmezhető, s mindegyik az olvasói-befogadói pozíció problematizálódását vonja maga után.

Lauer Edith zárszava

E-mail Nyomtatás
Szívből gratulálok minden díjazottnak!
Gondolatokban gazdag, értékes eseményen vehettünk részt. A laudációk megalapozottsága és a díjak sokrétűsége, az elhangzottak hitele és mélysége tanúskodik arról, hogy a szlovákiai magyar irodalom fejlődő írásbeliség, olyan kulturális munka, amely betölti hivatását: alkotó módon képviseli a felvidéki régió sajátosságait és életerőit. Értékei impozánsak és tiszteletre méltók.

A. Szabó László - posztmodern – irodalom – olvasó

E-mail Nyomtatás
Az irodalmi mű mint nyersanyag
A posztmodern irodalom értelmezésének néhány elméleti alapjáról

Ha eltekintünk attól a ténytől, hogy a posztmodern fogalma a huszadik század végén különösen divatos és egyre gyakrabban használt gondolati formává lett, gátlások nélkül bocsátkozhatunk vitába (nem csupán) róla, ám mindenekelőtt magával a jelenséggel.

Százdi Sztakó Zsolt - A barátom története

E-mail Nyomtatás

Egy osztályba jártunk, a „Méretes” meg én. Azért hívtuk így, mert az osztályban nem volt nála magasabb fiú. Igazság szerint a gimiben sem, habár csak elsős volt, és ha jól kihúzta magát, még a kosárlabdapalánkot is fölérte (akkoriban rendkívül népszerű volt a kosárlabda a fiúk közt, hisz előző évben nyertük meg az Európa-bajnokságot, ráadásul a döntőben a szovjeteket győztük le).

Szirmai Péter - Zárt világok

E-mail Nyomtatás
1
A férfi épp a konyhában ült és cigarettázott, mikor csörgött a telefon. Már várta a hívást, mégis nyugodt mozdulattal helyezte az üveg hamutartó vájatába a cigarettát, mely már jócskán leégett, s a hamu szürkésfekete pernyéje elterült az átlátszó felületen.

Gondolatok a diszkóban

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - (Mizser Attila: Szöktetés egy zsúfolt területre című kötetéről)
A sokáig elsősorban költőként ismert (és elismert) Mizser Attila első regénykísérlete, amely a Szöktetés egy zsúfolt területre címmel jelent meg, tulajdonképpen kísérletregény.

„...akik európai sorsközösségben gondolkodtak”

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Fónod Zoltán: Szellemi őrjárat című kötetéről)
Már korábban is leírtuk (a Repedések a siratófalon ürügyén), hogy Fónod Zoltán újságírónak is vallja magát. E műfajban (s így a publicisztikában is) nem akármilyen rangot vívott ki magának. Ámde Fónod kritikus is, irodalomtörténész is, pedagógus is; akkor még nem beszéltünk a könyvkiadásban betöltött szerepéről.

Papp Tibor: Avantgárd szemmel – költőkről, könyvekről

E-mail Nyomtatás
Tallózó
Papp Tibor Avantgárd szemmel című könyvsorozata 2004-ben megjelent első darabjában a szerzőnek a kortárs magyar költészetről, irodalomról szóló kritikáit, tanulmányait adták közre. A mostani, második kötetben Papp Tibor folytatja irodalomtörténeti kalandozását és kortársainak, művészbarátainak bemutatását.

Eseménynaptár - Július

E-mail Nyomtatás
1877. VII. 2-án született Hermann Hesse író, költő
1982. VII. 2-án halt meg Vlagyimir Nabokov író
1982. VII. 2-án halt meg Hervay Gizella költő, író

Átadták a Pegazus pályázat díjait

E-mail Nyomtatás
Június 22-én adták át a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma pozsonyi székházában a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által meghirdetett Pegazus pályázat díjait. Tóth László, a zsűri elnöke szerint a bizottság „több örömét lelte az epikus, mint a verses kísérletekben”. 

Vida Gergelynek ítélték az idei Forbáth-díjat

E-mail Nyomtatás
Pozsonyban, a Zichy-palotában június 28-án adták át a szlovákiai  írószervezetek díjait. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Forbáth Imre Díját az idén Vida Gergelynek  ítélték oda.

Az Év Irodalmi Alkotása Pályázat

E-mail Nyomtatás
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) Az Év Irodalmi Alkotása  Pályázat címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára. A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers, amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton.

Elhunyt Domokos Géza

E-mail Nyomtatás
Június 27-én, hetvenkilenc éves korában Marosvásárhelyen váratlanul elhunyt Domokos Géza, a közismert író, szerkesztő és politikus, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egyik alapítója, a szövetség első elnöke.
Domokos Géza 1928. május 18-án született Brassóban. 1969 és 1990 között a Kriterion Könyvkiadó alapítóigazgatója volt, irányítása alatt a kiadó a magyar szép-irodalom és tudományos élet tekintélyes műhelyévé vált.

Meghalt Darvas Iván (1925–2007)

E-mail Nyomtatás
Június 14-én lett volna nyolcvankét éves, néhány nappal születésnapja előtt hunyt el  Darvas Iván kétszeres Kossuth-díjas színművész.  Az elmúlt több mint öt-ven év egyik legnépszerűbb színésze, aki a Kossuth-díjon kívül csaknem valamennyi, színésznek adható elismerésben részesült. 
You are here: