irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2007-06

Versek Szabó Gyula hagyatékából

E-mail Nyomtatás
(Egy az Idő és egy a Tér)

        És eltűnőben minden itt van,
        Mert egy az Idő és egy a Tér
        És rajtuk kívül hova tér-
        het mindaz, ami élve halva

Kubička Kucsera Klára - Szabó Gyula életműve

E-mail Nyomtatás
a művészettörténet és a művészeti kritika tükrében
Száz év telt el Szabó Gyula születése és harmincöt a halála óta. Az évforduló alkalmából  fel kell tennünk a kérdést, mennyire élő számunkra az életműve,  milyen mítusz, milyen kép létezik róla szakmai körökben és a közvéleményben.  Fel kell tennünk azt a kérdést is,  melyik nép és nemzet kultúrájához avagy  a kultúrák kereszteződésének melyik régiójához tartozik az életmű?

Epizódok Szabó Gyula életéből

E-mail Nyomtatás
A legszebb pillanatok voltak, amikor egy-egy új versét fölolvasta”
 
Ebben a hónapban emlékezünk meg Szabó Gyula festő, grafikus és költő születésének 100. évfordulójáról. Ez alkalomból Szabó Gyula Barátainak Klubja monográfia kiadását kezdeményezte és készítette elő. A hatalmas és sokoldalú életművet hat szerző különböző témájú tanulmánya járja körül.

„ …aki mindig hiteles tudott maradni” - Beszélgetés Rákóczi Lajossal

E-mail Nyomtatás
* Régóta őszinte tisztelője vagy Szabó Gyula művészetének. Hogyan kezdődött ez a kapcsolat, hol és hogyan ismerted meg a művészt?
– A tények tisztelete arra késztet, hogy Szabó Gyula munkásságáról, a vele való kapcsolatról szólva elsősorban Veneny Lajos okleveles növénynemesítő személyét említsem.

Vankó Attila versei

E-mail Nyomtatás
esti mulatság

        Békés estének indult, szokott egyhangú filmnek,
        Bezárt ajtónak, emelet közt csikorgó liftben
        Rám találó magánynak, ágyban, párnák közt végzett
        Protekciós járványnak, magánzárdának a sitten,

Aich Péter - Hero és Leander

E-mail Nyomtatás
Elindultak. Miként a Hold az égen, a tavaszi virágzás. A fény felé, az elvárások s az ár ellenében, viharral dacolva. Vajon min múlik a szív dobbanása, az ölelés melege? S akit a szerelemnek szenteltek, vajon szerethet-e?

Izsó Zita* versei

E-mail Nyomtatás
Üdvözlet sehonnan

        barátom, ha nem kérded: jól vagyok.
        már csak az üldözési mániám követ.
        több éve magammal sem tartom a kapcsolatot,

Aniruddha Bahal és a 13-as bunker

E-mail Nyomtatás
Aniruddha Bahal indiai újságíró, a cobrapost.com nevű honlap főszerkesztője. A honlap az indiai történésekkel foglalkozó internetes weboldal. A később betiltott tehelka.com nevű honlap megalapítója. Az ő leleplező riportjának és felvételeinek köszönhetően lett bizonyíték arra az egyébként köztudott gyanúra, hogy magas rangú kormánytagok csúszópénzeket fogadtak el fegyverkereskedőktől. A botrány hatására a védelmi miniszter lemondott.

Alabán Ferenc - Az irodalomértés táguló területei

E-mail Nyomtatás
(Jegyzetek az irodalom kontextusainak és oktatásának metamorfózisáról)
Komparatisztika – társművészetek – tudományköziség
Az összehasonlító megközelítés és elemzés fontos szempontként van jelen az irodalmi jelenségek és műalkotások történeti  és  elméleti kutatásában.

Csehy Zoltán - Árkádikus álom és kulturális emlékezet

E-mail Nyomtatás
Tanulmány - (Adalékok Vergilius II. eclogájának utóéletéhez)
„Formosus pastor Corydon ardebat Alexim”
1. Faludi Árkádiában

A pionírasszony mesél - (Kovács Magda A gonosz asszony hagyatéka című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Vannak szerzők, akiknek rajongói nagyon sanyarú sorsra vannak ítélve, mert kedvencük csak a múzsák hosszadalmas unszolására ül le időnként íróasztala mögé, hogy új sorokat vessen papírra; ilyen szerző Kovács Magda is, aki nem kényezteti olvasóit gyakran friss írásokkal. Új könyve A gonosz asszony hagyatéka címmel jelent meg, s válogatást nyújt az írónő novelláiból, felelevenítvén ezzel az olvasók emlékezetét, hiszen a hetvenes évek elején jelentkező szerző neve manapság nem túl gyakran kerül említésre a kánonról folyó viták alkalmával.

Tóth Elemér gyermekverseiről a Hol laknak a sünik? című kötete ürügyén

E-mail Nyomtatás

Jó szándék és önzetlenség -
Tóth Elemér az 50-es évek végén érkezik a csehszlovákiai magyar irodalom előszobájába. Harmadik verseskötete a szülőföldhöz való ragaszkodás jegyében íródik, mindenáron megpróbál hű maradni Tompa Mihály hagyatékához. A hazulról hozott szülőföldszeretete, dimbes-dombossága azonban, akár egy nehéz hátizsák, nemegyszer, idézve Pilinszky Jánost, össze-vissza kaszabolja a hátát.

Vida Gergely: Rokokó karaoke című kötetéről

E-mail Nyomtatás

Kettős élvezet – Amikor önmagaddal futsz össze

Azt gondolom, Vida kötetének – mely minden bizonnyal a mai magyar költészet élvonalába helyezi szerzőjét – egyik titka az ismerősség (többértelmű magára találás élményének) frissítő újdonságából adódik, mely játékos, zenei, hangzó, nyelvileg furfangos, elméletileg kimagasló, sokadszorra is kiismerhetetlen, és amely örömteli újraolvasásra késztet.

Szénássy Zoltán - Svábhegytől Nizzáig

E-mail Nyomtatás
Jókai Mór utolsó évei - Jókai és Nagy Bella megismerkedését, amely házassággal végződött, Fényes László „Jókai Mór utolsó évei” című tanulmányában így prezentálja: „Hegyoldal kertjében, árnyas lombok alatt karosszékben ül az ősz poéta... Nézi a poéta az életet, a napsugarakon s nyíló virágokon át. Jóságos kék szeme mélázva követi a párja után tovaszálló vörösbegyet. Érzi, hogy nincs senki, akinek megmutathatná röpülését...

Amit Yambo nem tudott - Umberto Eco: Loana királynő titokzatos tüze

E-mail Nyomtatás
Tallózó
 A Loana királynő… gondolatkísérlete a személyes azonosságról szól: Yambo pillanatok alatt rádöbben, hogy kizárólag a szemantikai memóriájában tárolt kulturális információk segítségével (lásd: „papírmemória”) soha nem fogja megtudni, kicsoda is ő valójában. 

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Június

1967. VI. 2-án halt meg Ferenczy Béni, a XX. századi magyar képzőművészet
        kiemelkedő alakja
1902. VI. 4-én született Illés Endre író, műfordító, kritikus
1882. VI. 5-én született Igor Fjodorovics Sztravinszkij orosz zeneszerző

Átadták a Posonium Irodalmi és Művészeti Díjakat

E-mail Nyomtatás
A Posonium Irodalmi Díjat 2000-ben Lauer Edith és férje, John Lauer (Cleveland, USA) alapította. Az alapítók a díj alapításával azt a nagyvonalú és nemes szándékot követték, hogy segítsék és ösztönözzék a magyar irodalom és szellemiség gazdagodását Szlovákiában. Azokat az alkotásokat kívánják támogatni, amelyek a magyar irodalmat és szellemiséget, a nemzeti örökséget, a hagyományokat erősítik és korszerű formában, magas művészi színvonalon jelenítik meg.
You are here: