irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2007-05

Juhász Ferenc - A jégverés fehér düh-diadalma

E-mail Nyomtatás
    Akár jégeső tombol, őrjöngve zúz a kertben:
    kugligolyó-nagy fejjel, csontcsattanás-csöngettyű
    biliárdgolyó tapssal, jéglapláng tányérokkal,

Pomogáts Béla - Magyar tájak – magyar irodalom (3)

E-mail Nyomtatás
Kulturális nemzet

A sohasem kívánt, mégis bekövetkezett széttagoltság következtében azonban a magyar irodalmi, mi több, a magyar nemzeti tudat szerkezetének is át kellett alakulnia. Európában hagyományosan kétféle nemzetfogalom jött létre, az egyik a francia felvilágosodás, a másik a német romantika szellemi műhelyében.

Milan Rúfus versei

E-mail Nyomtatás
A hűség

        Csak a hűség. Ne várjunk többre?
        Csak a hűség? És nem kevesebb!

Gál Sándor - Történések (4)

E-mail Nyomtatás
Elolvastam a lektori véleményeket. Gály Ivánéhoz nincs hozzáfűznivalóm. Látszik, hogy alaposan elolvasta az elbeszéléseket, novellákat. Turczel Lajos bácsi viszont – úgy érzem – csak átfutotta az egész gyűjteményt. Nagyon meglepett néhány megállapítása és kitétele. Nem nagyon értem, mit akar jelenteni, mi nem elegendő ahhoz, hogy a „kötet az olvasókban konstruktív hatást keltsen”.

Grendel Lajos - Magyar líra és epika a 20. században (15)

E-mail Nyomtatás
 A nyugatos líra „ezüstkora”

A 20. század folyamán a harmincas éveket tekinthetjük a magyar líra legfényesebb évtizedének. Ekkor jut zenitjére Babits, Kosztolányi, Füst Milán költészete, s velük egyforma magasságba József Attiláé, Szabó Lőrincé, Illyés Gyuláé. Az avantgárdból kihátráló Kassák „objektív lírája” is új csapást vág a korszak irodalmában.

Sándor Zoltán - Levelek

E-mail Nyomtatás

„Ha valamit tényleg nagyon akarsz, akkor az egész világűr összeesküszik, hogy megvalósítsd azt a célodat.”
Paolo Coelho

A fiú remegő tagokkal riadt fel álmából, amelyben megtépázott idegzettel sétára indult a szabadba, szétzilált gondolatait rendezni, és mire föleszmélt, Antwerpenben találta magát egy futurisztikus, ég és föld között épült monumentális üvegbura formájú vendéglőben, ahol a lány már, fittyet hányva a sztereotípiákra, felcicomázott külsővel, bájolva várt rá.

Ardamica Zorán versei

E-mail Nyomtatás
fürödj kedves

        fürödj kedves víz öleljen
        hátadon hab énekeljen
        szerelmes dalt csordogáljon
        nyaljon végig mint kék álom

Sipos Janka versei

E-mail Nyomtatás
Felteszem

felteszem hogy nem tudod:
az évszakonként feltörő
szelekkel nemcsak nátha jő
homokórában zeng a dob

Balázs F. Attila - Fuldokló Hold

E-mail Nyomtatás
Velem voltál, amikor a hajó besiklott az álmos kikötőbe. Amikor a naptól felhevült testemet hűsítettem a ringatózó kékségben. Elmélyülten figyeltem a tarisznyás rákok gyors mozgását minden irányba, a csigák biztos tapadását a moszatos köveken, egy kígyószerű hal kétségbeesett ide-oda úszkálását a félig zárt kis öbölben, a furcsa halat az üregben, amely mindig kidugta fejét, hogy elijessze a hirtelen irányt változtató vízi állatot.

Fellinger Károly versei

E-mail Nyomtatás
Se füvem, se fám

    Se füvem,
    se fám,
    hozzáteszem még,
    vánkosom a
    vándorfelhő,
    paplanom az ég.

Markó Emil versei

E-mail Nyomtatás
A búsuló szobor

        Ferde márványszobor ül
        háttal az izzó lávakő
        előtt,

Százdi Sztakó Zsolt versei

E-mail Nyomtatás
Álmodozás

        Éjfélkor kezdődik a legjobb holnap,
        mert ránk fér már egy jobb kor,
        mint amilyet a próféták jósoltak,
        nem is kezdődhetne jobbkor.

Ján Beňo - Az úton a várból

E-mail Nyomtatás
Már elhagyta a várat, s még mindig az volt az érzése, mintha visszafelé tartana hozzá. Tán nem volt elég határozott, még ha az agya és a tüdeje vágyott is a szabad térség, a csalitos zöldellő rétek és erdők után, ahol mindig van valami új látnivaló.

Téltől télig (Vaskó Péter: Árnyéklovasság)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre
A szerzői funkció elbizonytalanítása, hiteles, félig hiteles vagy látványosan hiteltelen paratextusokkal a szereplíra klasszikus gesztusának számít, s a szerzői integritás kérdéseit éppúgy felveti, mint az én integritásáét. A Vang So mint szerzői funkcióbélyeg alighanem a Vaskó név „torzulása”, illetve szerepreinkarnáció.

Szlovákiai magyar szép versek 2006

E-mail Nyomtatás
23 + 1 mondat egy antológia kapcsán
0. Az alábbiakban 23 + 1 mondat található a Szlovákiai magyar szép versek 2006 című antológia kapcsán1, melyek – az antológiaolvasás lehetőségeinek megfelelően – tetszőleges sorrendben olvashatók, folytonosságuk bárhol megszakítható; s bár nem vagyok híve az egymondatos verselemzéseknek, e kombinatorikus struktúrát alkalmasnak tartom arra, hogy – tárgyának megfelelően: 23 szerző + 1 szövegválogató interakciója – bemutassa az adott korpusz összetettségét.

Vitorlabontás és nyílt tengeri kalandozások - Haris Éva Vér és Vitorla című könyvéről

E-mail Nyomtatás
A nagy argentin gondolkodó, Borges egyik nagyon rokonszenves írása Az olvasó babonás etikája című esszé, melyben főképpen – legalábbis az én olvasatom szerint – az irodalmi művek gondolati mélységének elsőrendűsége mellett foglal állást, s elveti a túlzott stílusfetisizmust, mert nem alapvetően a stílus tesz egy remekművet remekművé. (Ide idézhetnénk Romain Rolland-t, aki szerint „Nem fontos, hogy igazam legyen, fontos, hogy igaz legyek.”)

Magyar groteszk (Keszeli Ferenc két könyvéről)

E-mail Nyomtatás
1
Felvidéki magyar groteszket adhattam volna címül, de... minek tájolnám be s szűkíteném a minősítés érvényét és a műfaj hatáskörét, ha egyetemes méretekben is helytálló? Legyen hát magyar groteszk! S hogy a művek bemutatása hasonló szellemben történjen, kezdjük a végén.

Mert a nyelv, akár az éjszaka (Borbély Szilárd szlovák versei elé)

E-mail Nyomtatás
„Amivel a Lepkegyüjtő csapdába csalta, / az a saját vágya volt. Saját teste, amely / a testen túlra vágyott...” – áll Borbély Szilárd (1964) magyar költő Halotti pompa c. verskötetének (Kalligram, 2004) egyik versében.
Végre egy test, amely önmagán túlra vágyik!

Szemet Edit - A korinthoszi szőlő

E-mail Nyomtatás
Szerb Antal:  A Pendragon legenda – ma
Tanulmány - 1. Egy különös könyv
Szerb Antal A Pendragon legenda című regénye közvetlenül a szerző nagy sikerű Magyar irodalomtörténete után jelent meg, s így nem csoda, hogy azonnal a figyelem középpontjába került. A korabeli kritika úgy emlegette, mint az 1934-es év legkülönösebb könyvét.

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS - A második nekrológ

E-mail Nyomtatás
Tallózó - 1976 késő őszén, Kolozsvárt, napokig nem lelték Szilágyi Domokost. Eltűnt. Akkoriban tele voltam sötét fantáziákkal, balsejtelmem végighurcolt a Szamossal párhuzamos dombsoron: Kőmál – rajta a Fellegvár –, Borjúmál, Törökvágás – mögötte a Hója –, Kányafő, Szent Donát gyommal-gazzal benőtt mészkőszobra körül korhadt faággal piszkáltam az aljnövényzetet. (Szőcs Géza írt erről a szoborról.)

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Május

1992. V. 6-án halt meg Marlene Dietrich színésznő, sanzonénekesnő
1827. V. 7-én született Vajda János költő

Napló

E-mail Nyomtatás
Rakovszky Zsuzsa kitüntetése
Rakovszky Zsuzsa  április 4-én  vette át az AEGON Művészeti Díjat, a Visszaút az időben című gyűjteményes kötetéért. A díjat Dr. Kepecs Gábor, az AEGON Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója adta át. Az írónő munkásságát  Margócsy István méltatta.

Duba Gyula - Kassák titkai születésének 120. évfordulójára

E-mail Nyomtatás

1
Kassák Lajos harminchét évesen bécsi emigrációjában kezdte írni az Egy ember élete című életregényét. Az első részeket a Nyugat még abban az évben – 1926-ban – közölte. Negyedszázad múltán tekint vissza az író arra az időre, melyben, mint írja, „Tizenegy és fél éves voltam, amikor a szülői tenyerek alól kiszedtem horgonyaimat, járni kezdtem a magam lábán, és a saját fejemmel avatkoztam bele a magam sorsába.”

You are here: