irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2007-11

Z. Németh István versei

E-mail Nyomtatás
Sorshiéna
        A múltadba könyörögtem magam. Éjfél lett, mire
        beengedtél. A huzatos folyosóról sorban nyíltak
        a szobák. Rögtön a hetedikkel kezdtem.

Kopasz Katalin versei

E-mail Nyomtatás
sze-le-tek
összegyűjtöd
szétosztod
visszavárod
visszavágnak
s porrá zúzod:
önmagad.

Béres Csilla - A kémény

E-mail Nyomtatás
Az eleje nem jó, semminek se. A végére meg pláne ne gondoljunk. Persze közben – közben bármi megtörténhet. Csak az a hézag, hogy a halálra meg valahogy nem lehet nem gondolni. És akkor itt áll egy férfi... Ha! Hisz nője is van. Feleség-félesége, aki reszketve várja haza. Félti. De hát mégis az a legnagyobb baj, hogy nem lehet kitörölni, néha még szeretkezés közben sem. Egy gyönyörbe belehalni.

Zirig Árpád versei

E-mail Nyomtatás
Férfibánat
        Már a nyár is messzire csángált,
        megnövekszik a férfibánat.
        Nyakamra nőtt a prémgallérja
        a dohos szagú nagykabátnak.

Eltemettük halottainkat

E-mail Nyomtatás
Korábbi számunkban már közöltük a szomorú hírt, írótársadalmunk és a szlovákiai magyar közösség elveszítette irodalmunk két ismert, szeretett és közkedvelt alakját, Dénes György költőt, szerkesztőt, műfordítót és Turczel Lajos irodalom- és művelődéstörténészt, egyetemi docenst, irodalomkritikust, a felvidéki magyar irodalom nagy öregét.

Duba Gyula búcsúbeszéde Dénes György koporsójánál

E-mail Nyomtatás

„Mindig egy volt velünk...”
Első költőnk ravatalánál állunk, Dénes György koporsója felett. Nehezen búcsúzunk, örökre távozik közülünk. Mindig egy volt velünk, a nehezen indulók között. Az első költőnk címet azzal érdemelte ki, hogy a háború után, 1952-ben övé az első hazai magyar verskötet. A Magyar Könyvtár könyvkiadó jelentette meg, a könyv líránk létét és könyvkiadásunk kezdetét jelentette.

Dobos László gyászbeszéde Turczel Lajos ravatalánál

E-mail Nyomtatás
„90 év az élet magaslata, nagy tér, nagy idő...”
Tisztelt Gyászolók!
90 év az élet magaslata, nagy tér, nagy idő, messzelátó. Turczel Lajos 90 éve megküzdött emberi, szellemi és erkölcsi magaslat. Az elmúlt 90 év felgyorsult idő, gyorsuló történelem, az események jellemzője, szinte mindent többszörösen érhetett meg az ember.

Görömbei András búcsúbeszéde Turczel Lajos temetésén

E-mail Nyomtatás
„Személyisége, embersége, hűsége a tisztesség példája...”
A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága és a Magyar Írószövetség nevében veszek végső búcsút Turczel Lajostól, a felvidéki magyarság kiváló tudósától és tanárától.

Palágyi László versei

E-mail Nyomtatás
Vár a feslett zenit
        Könnyű most az ég,
        ma zülleni tért
        a Hold is.
        Ahol mohó a szám,
        friss nektár
        íze ott omlik
        sárguló barnán
        a fény útján.

Merényi Krisztián - Micsoda különbség

E-mail Nyomtatás
Két alak sétál egymás felé. Az izomkolosszus integet, a nyeszlett, öltönyös reméli, hogy nem neki. Kerüli az efféle helyzeteket. Még ha egy finom úriember közeledne...
– Szevasz, Sanyikám, hogy ityeg a fityeg?
– Üdvözlöm, Kun Sándor vagyok, ismerjük egymást?

Fónod Zoltán - Tőzsér Árpád költészete (2)

E-mail Nyomtatás

Arcok és művek
A Történetek Mittel úrról, a gombáról és a magánvalóról (1989) című kötet tizenegy verse Pécsi Györgyi szerint „Tőzsér költészetének csúcsa,… s egyúttal a nyolcvanas-kilencvenes évek egyetemes magyar lírájának is jelentős vállalkozása”.38  A Történetek Mittel úrról… címadó vers már a  korábbi kötetében (Adalékok…) prezentálta erőteljesen a „mittelséget”, most „megújult”, kiegészült formában (a címadáson kívül) lényegében ugyanez a  szerep várt rá.

Casanova esete Odüsszeusszal

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre
Balázs F. Attila Casanova átváltozásai című kötetéről
Balázs F. Attila új könyvének már a címe – Casanova átváltozásai – több különféle lehetőséget nyújt, miképpen lássunk neki a kötet olvasásának. Számomra két lehetséges variáció bontakozott ki a cím alapján, amely első hallásra Ovidiusra emlékeztetheti az olvasót, másrészt pedig a Casanova-monda felé irányítja a figyelmet: külső átváltozások, azaz Casanova, tegyük fel, az elbeszélések szereplőinek bőrébe bújik, vagy pedig belső fejlődési folyamatok, amelyeken az akár Erószszal/Ámorral is azonosítható Casanova átmegy.

Kihalt évszakok - Gál Sándor válogatott versei

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre
Gál Sándor a szlovákiai magyar irodalom egyik meghatározó egyénisége. Sok műfajú alkotó. Az AB-ART Kiadó 2000-ben kezdte meg – a több mint ötszáz lapot kitevő Versekkel – összegyűjtött műveinek tíz kötetre tervezett kiadását. Azóta általában évenként megjelenik egy-egy reprezentatív kiállítású és gazdag tartalmú kötete. A Verseket a Novellák, Regények, Szociográfiák követték, majd Írás és irodalom címmel irodalmi publicisztikai írásai jelentek meg. Ezt követte az „általános publicisztika” két kötete, A Szövetség és az Írott beszéd.

Fried István - Caliban, a polgári író

E-mail Nyomtatás
Arcok és művek
A tagadás dögletes árnyakkal zsúfolt /Gödréből lassan szállt fel ez a lélek /A Vihar kegyelmi szférájáig.1
Márai Sándor: A borúlátó

Pseudonym (görögül pseudos hazugság, onoma név): az írásművek, állítja a Kleines literarisches Lexikon első kötete (Francke, Bern és München, 1961.); a Gero von Wilpert összeállította Sachwörterbuch der Literatur szerint (ugyancsak a görög szóösszetételt értelmezve, annyi különbséggel, hogy a pseudos jelentéséül a hamist, az ált adva meg) a szerző, maga választotta hamis, kitalált vagy megváltoztatott nevéről szól, illetőleg fedőnévről.

E. Fehér Pál - cseh demokrácia történelmi arculatai

E-mail Nyomtatás
Arcok és művek
Masaryk és Beneš

A XX. századi magyar közgondolkodás egyik fontos tétele volt a cseh demokrácia történelmi tradícióira történő hivatkozás. Olykor némi, talán egészséges irigységgel felemlítve a Masaryk-életművet és sokkal többször – és szinte egyértelműen negatív megvilágításban – a Beneš-féle politikai gyakorlatot.

Napló

E-mail Nyomtatás
Doris Lessing az idei irodalmi Nobel-díjas
Doris Lessing, az idei Nobel-díjas, Doris May Tayler néven született 1919. október 22-én Perzsiában, a mai Irán területén, szülei angolok voltak. Apja a Perzsa Nemzeti Bank könyvelője volt, anyja nővérként dolgozott korábban. 1925-ben a család (köztük Doris Lessing bátyja, Harry is) Nyugat-Rhodéziába, a brit kolóniába költözik. Lessing gyermekkorát kevés öröm és sok szenvedés soha véget nem érő keverékeként írja le

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
November

1892. XI. 2-án született Ábrahám Pál zeneszerző
1902. XI. 2-án született Illyés Gyula költő, író
1922. XI. 3-án született Charles Bronson színész, filmszínész
1932. XI. 5-én született Vitray Tamás újságíró, riporter, tévés
You are here: