irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2007-10

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
2008-02
1948. II. 2-án született Pavol Országh Hviezdoslav szlovák költõ
1858. II. 2-án született Komjáthy Jenõ költõ
1468. II. 3-án halt meg Johannes Gutenberg, a könyvnyomtatás feltalálója

Lászlóffy Aladár versei

E-mail Nyomtatás

Ne tagadd, ideállítottál

Nincs víz a nádban, nárciszodban,
nincs sav a sárban cserepes.
Uram, nem értünk egyet sokban,
ezért a bűnnek helye ez.

Köszöntjük a 90 éves Szabó Magdát

E-mail Nyomtatás
Szabó Magda csodálatos alakja a legújabb kori magyar irodalomnak. Páratlan műveltsége, jártassága a világ dolgaiban, szinte elkápráztatja az embert. Mesélőkedve   könyveiben is, magánéletében és tv-s szerepléseiben is megnyerő, eseményszámba megy.

Tóth László - Úton* / A 70 éves Kopócs Tibor köszöntése

E-mail Nyomtatás

Ha én képzőművész volnék, nagy valószínűséggel Kopócs Tibor lennék. Remélem, nem tartja tolakodásnak, hogy szerény valómat már írásom legelső mondatában igyekszem botor módon az ő fényébe vonni, s azt is: nem sérti őt kettőnk négy-öt évtizedes törekvéseinek részemről történő párhuzamba állítása.

Duba Gyula: A „kutyás hölgy” Pozsonyban

E-mail Nyomtatás

Morvay szerkesztő felett eljárt az idő, már csak emlékezett a régi történetekre, amelyek egykor megestek vele. Inkább magában élt, új élményei elfogytak, s ha akadtak is néha, azokat olvasmányélményeivel, a könyvekből vett ismereteivel vetette össze. Kevésbé egykori tapasztalataival, néha balul sikerült, máskor szinte hősiesnek mondható tetteivel. A helyhatározós megnevezés azért szerepel az írás címében, nehogy némely olvasó összevesse a történetet Csehov novellájával, A kutyás hölgy cíművel.

Grendel Lajos: Magyar líra és epika a 20. században (18)

E-mail Nyomtatás
Déry Tibor  (1894–1977)
Mint legjobb művei, személyisége is a magyar irodalomban egyedülálló ötvözete az egymást látszólag taszító végleteknek. Anarchista, világcsavargó, szenvedélyes kártyás, majd a kommunista mozgalomnak előbb híve, később kiközösítettje, aki kacskaringós pályáján mégis mindig őriz valamit az individualista polgár méltóságából és éthoszából. Élete drámaibb pillanataiban igazságérzete mindig felülkerekedett mozgalmi és párthűségén.

A Pozsonyi Páholy vendégei: Cselényi László költő és H. Nagy Péter irodalomtörténész

E-mail Nyomtatás
...az író mindig olyan, milyennek a fiatalok látják” (!?)
Lassan egy éve már, hogy a Szlovákiai Magyar Írók Társasága rendezésében, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának pozsonyi székházában sor került Cselényi László munkássága értékelésére. A rendezvényt a Pozsonyi Páholy égisze alatt tartották (mely néhány évvel korábban már megszűnt!), s annak házigazdája a Pozsonyi Páholy megteremtője, Tőzsér Árpád volt. Színvonalas, sokszempontú és érdekfeszítő előadásában H. Nagy Péter irodalomkritikus értékelte Cselényi László munkásságát.

Fónod Zoltán - Tőzsér Árpád költészete (1)

E-mail Nyomtatás

Arcok és művek
A költő és esztéta Tőzsér Árpád  négy évtizedes  munkásságával maradandóan beírta a nevét a huszadik századi magyar irodalomba. Első jelentkezése 1953 májusára tehető, az Új Szóban és az Új Ifjúságban megjelent versei a kor politikai „kísértéseit” követték, melytől a kortárs irodalom, így az egyetemes magyar irodalom legjobb alkotói sem voltak mentesek ezekben az években.

Heidegger Dregolyban - Oravecz Imre: Ondrok gödre című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre
Írásom részben széljegyzet Szilasi László Óhaza c., Oravecz Imre új könyvét ismertető/elemző dolgozatához (Élet és Irodalom, 2007. július 20.), s részben adalék az Oravecz-mű nyelvének, annak az – általában az Ondrok gödrében is jól működő – szenvtelen, tárgyias, minimalista nyelvnek az értelmezéséhez, amely a szerző alkotásait kezdettől fogva jellemzi.

Perem és centrum - Tőzsér Árpáddal beszélget Kőrössi P. József

E-mail Nyomtatás
Tallózó
Kőrössi P. József: Gömörpéterfalán születtél 1935-ben, kíváncsi lennék arra a környezetre, ahol gyerekeskedtél.
Tőzsér Árpád: A gyermekkoromat, a szülőfalumat és a történelmi Gömör vármegyét, azaz azt a tágabb szülőföldemet, amelyet, ha jól tudom, én neveztem először Gömörországnak, már számtalanszor megírtam, harmincéves koromig íróként szinte belőle éltem, s ahhoz, hogy most megint tudjak róla beszélni, újra ki kellene találnom.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Október
1937. X. 1-jén született Kopócs Tibor szlovákiai magyar képzőművész
1867. X. 2-án született Božena Slančíková-Timrava szlovák írónő
1762. X. 3-án született Anton Bernolák, az első szlovák nyelvtan

Elhunyt Polcz Alaine

E-mail Nyomtatás
Elhunyt Polcz Alaine író, a Magyar Hospice Mozgalom megalapítója, pszichológus, gyermekpszichológus, thanatológus, Mészöly Miklós özvegye. Polcz Alaine-t 84 éves korában érte a halál. 2007. szeptember 20-án hunyt el; 2007. október 7-én lett volna 85 éves.

Meghalt Štefan Žáry

E-mail Nyomtatás
Egy héttel felesége, Hana Ponícká halála után követte őt az örökkévalóságba férje, Štefan Žáry is. Az egyik legismertebb szürrealista szlovák költő, súlyos szívbetegségben, nyolcvankilenc éves korában, augusztus 26-án egy pozsonyi kórházban halt meg.

Meghalt Hana Ponická

E-mail Nyomtatás
Augusztus 20-án, a beszetrcebányai kórházban, 85 éves korában elhunyt Hana Ponická, ismert szlovák írónő, akit szülőhelyén, a Losonc melletti Gácson (Holič) helyeztek örök nyugalomra.

Elhunyt Dénes György

E-mail Nyomtatás
Lapzártakor ért el bennünket a szomorú hír: hosszan tartó súlyos betegség után szeptember 14-én, életének 85. évében, fájdalom nélkül elhunyt Dénes György költő, szerkesztő, publicista és műfordító. Egy színfolttal, egy bölcs tollforgatóval szegényebb lett a kisebbségi magyar irodalom Szlovákiában.

Meghalt Turczel Lajos

E-mail Nyomtatás
Lapzártakor érkezett a hír, szeptember 26-án délelőtt,  három héttel 90. születésnap-ja után meghalt Turczel Lajos irodalom- és művelődéstörténész, kritikus, a felvidéki magyar irodalom nagy örege. Legutóbb még mosolygni láttuk őt a születésnapi köszöntők alkalmából,  a Sors által rendelt idő azonban váratlanul betelt.

Tóthpál Gyula kiállítása Pozsonyban

E-mail Nyomtatás
A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma rendezésében szeptember 19-én a pozsonyi Brämer-kúria galériájában  szeptember 19-én nyitották meg Tóthpál Gyula fotóművész kiállítását. A kiállítást Hushegyi Gábor, a kiállítás kurátora nyitotta meg. A kiállítás október 26-ig (kedd kivételével!) naponta 10 órától 17 óráig tekinthető meg.

Turczel Lajos 90. születésnapja

E-mail Nyomtatás
A dunaszerdahelyi Vámbéry Kávéházban szeptember 13-án bemutatták azt az emlékkönyvet, melyet a Lilium Aurum jelentetett meg a jeles hazai magyar irodalomtörténész, Turczel Lajos 90. születésnapja alkalmából.  Az ünnepelt egészségi állapota miatt nem ve-hetett részt a rendezvényen.
You are here: