irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2007-09

Köszöntjük a 90 éves Turczel Lajost

E-mail Nyomtatás

„...munkássága az egyetemes magyar kulturális tudat része”
Turczel Lajos 90. születésnapjára
A modern történelem mind összefüggőbben zajlik, egyetemes méretű. Globális erőrendszerén belül minden mindennel összefügg! Gazdasági és hatalmi gócai kialakultak és összpontosultak, kisugárzásuk birtokba veszi az országokat és népeket, a földrészeket. Mindezt a huszadik század készítette elő.

Öllős Edit versei

E-mail Nyomtatás
Kézifék
                „Fejemben és szívemben elfér Isten.
                A szamár, melyen ülök,
                ezért boldogtalan.” (Weöres Sándor)

        a napnak egy szakában
        mindig valamelyikben

Tóth Elemér versei

E-mail Nyomtatás
Ének nagyapámról
        I
        Nagyapám udvaron ágál,
        tyúkokkal hadakozik.
        Kezében vasvilla villog,
        valahol kutya vonít.

Grendel Lajps - Magyar líra és epika a 20. században (17)

E-mail Nyomtatás

Németh László (1901–1975)
Bár 20. századi irodalmunk legjelentősebb alkotói között tarthatjuk számon, hatása a kortárs magyar irodalomra, több mint negyedszázaddal a halála után, annak ellenére, hogy a rendszerváltás óta is számos könyv és tanulmány íródott műveiről, elenyésző.

Az irodalom vonzásában - Alkalmi szemlélődés Turczel Lajos alkotóműhelyében

E-mail Nyomtatás
Kilenc évtized emberi léptékkel mérve tiszteletre méltóan hosszú idő. A köztudat szerint a sors különleges ajándéka a hosszú élet, amely csak a kiválasztottaknak, a sors kegyeltjeinek adatik meg. A 90. életévét betöltő Turczel Lajos minden bizonnyal közéjük tartozik. Sorsának legszebb ajándéka mégsem az évtizedekkel mérhető idő, hanem az a körülmény, hogy maradéktalanul megvalósíthatta ifjúkori álmait: egy hosszú életen át szolgálhatta szűkebb nemzeti közösségének, a felvidéki magyarságnak irodalmát, szellemi-kulturális életét.

Aich Péter köszöntése 65. születésnapján

E-mail Nyomtatás
Alig van írónk aki a fővárosból származik, Aich Péter Pozsonyban született. Megélte a város múlt fél évszázadát és éli a huszonegyedik századit. Jórészt vidékről származók, magukban a faluvilágot hordozók között városi polgár. Életútját és munkáit vizsgálva alkalmunk nyílik rá, hogy megérezzük a pozsonyi magyar lét, mintegy a pressburger lelkiség jellemző vonásait, történelmi minőségét.

Aich Péter - Haza

E-mail Nyomtatás
Elindult. Végre, gondolta, elindulhatok. Hűvös volt, eléggé hűvös, inkább talán hideg. Nem süt a nap, könyvelte el magában. Igen, a nap. Azért. Az égbolt szürke. Gyanús egyenruha. Unalmas, összeolvadt felhőboltozat. Nem is felhők ezek, köd, egykedvű köd, cseppfolyós halotti lepel. Följebb húzta kabátján a cipzárt, előkotorászta kesztyűjét. Fújt a szél, úgy érezte. Furcsa, gondolta, szél fúj a szélcsendben.

Gál Sándor - Tokaji aszú (2)

E-mail Nyomtatás
(Emlékek és gondolatok a Tokaji Írótábor évtizedeiről)
Az 1998-as esztendő a magyar forradalom és szabadságharc  150. évfordulója jegyében zajlott. Erre a jeles évfordulóra emlékezve tettem javaslatot a következő, 26. Tokaji Írótábor programjára „A szabadságharc irodalma – az irodalom szabadságharca” címen. Természetesen ez amolyan munkacímnek számított, s a kuratóriumi megbeszélések nyomán ez a cím változott, s egy tágabb ölelésű és tartalmú  nemzetközi tanácskozás lehetőségeit körvonalazta.

Bodnár Éva versei

E-mail Nyomtatás
A lélek sötét zsákutcáiban                                                                                      

                Vesztes idő, béres számla,
                angyalarcon kúszó lárva.

                Sebzett szívnek mi az ára?
                Talán remény? ...Mindhiába!

László Erika - A Bácsmegyey sikere a korabeli Magyarországon

E-mail Nyomtatás
Egy évvel az olvasást népszerűsíteni igyekvő, a legolvasottabb magyar, illetve európai regényt kutató Nagy Könyv program befejezése után arra vállalkozom, hogy kísérletet tegyek egy XVIII. századi mű, nevezetesen Kazinczy Ferenc Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei korabeli sikerének megfejtésére Vajon hogyan, mivel érte el a széphalmi remete ennek a ma már „gyengének” titulálható, a szentimentális regény műfaját képviselő mű magas fokú olvasottságát?

Ján Milčák - Kalitka

E-mail Nyomtatás
Reggelre Lujza döglötten találta a macskát. A heverőn feküdt kinyúlva. Aprócska volt, teste sovány, a bőre csaknem rászáradt bordáira. A szeme nyitva maradt, száraz, fényevesztett volt. A sivatagban elhullott állatra emlékeztetett.
A döglött macskát átvitte a szomszédba. Nem akarta elhinni, hogy beteg volt.

Alabán Ferenc - Az irodalomértés táguló területei (2)

E-mail Nyomtatás
(A változások vetületei az irodalomtanításban)
A tanítási módszerek gazdagodása

Az alap- és középiskolai tantervekben szereplő tantárgyak közül feltehetően az irodalom tanításának útkeresései a legszembetűnőbbek az utóbbi évtizedekben. Hazai és külföldi vonatkozásban is helytálló e megállapítás, a magyar irodalom tanításának újszerű koncepciói pedig még az összehasonlítások során is a legváltozatosabb képet mutatják. A módszertani elvek, akárcsak a kézi- és tankönyvek ui. a legkevésbé hasonlítanak egymásra.

Ezmég–azmár - Háy János: Házasságon innen és túl (novellák)

E-mail Nyomtatás
Vendégkritika
Azt hiszem, Háy tehetségének legfontosabb eleme annak az érzékelése, hogy a dolgok hol siklanak el egymás mellett, vagy éppen egymáson. Ez a novellisztika valójában az oda-nem-illő művészete; legyen az nyelvi elem, a cselekményvezetés szabályainak megsértése, valamifajta horizonttörés vagy az olvasói várakozástól történő radikális elrugaszkodás…  

Egy kis remekmű - Farkas Péter: Nyolc perc

E-mail Nyomtatás
Vendégkritika
A téma a legmindennapibb, a lehető legnaturalistább, és mégis – Farkas Péter hangszerelésében – fantasztikus.  Egy öreg házaspár élo beteges hétköznapjait, szenilitással, Alzheimer-kórral, agylágyulással megverve, az öregember és az öregaszszony – csak ekként emlegeti őket az író, hisz lekopott róluk a nevük, a státusuk, minden pozíciójuk és funkciójuk.

Körkép a szlovákiai magyar színházakról

E-mail Nyomtatás
Jövőre az  Egy lócsiszár virágvasárnapja és a Csárdáskirálynő Komáromban
Az idei felvidéki színházi évad a botrányairól marad emlékezetes (ha lesz, aki majd a történetét megírja – de erről majd később), valamint egy tragikus eseményről, Kaszás Attila haláláról. Kaszás Attila volt talán az egyetlen, aki  a Felvidékről elszármazva, karriert tudott csinálni Magyarországon.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
1917. IX. 2-án született Turczel Lajos kritikus, irodalomtörténész
1922. IX. 2-án született Lovicsek Béla szlovákiai magyar író
1957. IX. 3-án halt meg Heltai Jenő író
1927. IX. 4-én született Sánta Ferenc író

Napló

E-mail Nyomtatás
Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Közép-keresztje (polgári fokozat) kitüntetést  adományozta nemzetközileg is nagyra becsült irodalmi munkássága elismeréseként Esterházy Péter és Nádas Péter Kossuth-díjas íróknak. 
You are here: