irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2008-01

Varga Imre versei

E-mail Nyomtatás
Egy diáklány levele
                Ha én ő lennék, / Állandóan rám gondolnék, / Vágyakoznék, képzelődnék.

        Hajolj belém, láss rá
        rejtelmeimre,
        a gizgazok, szikla, sár
        fedte kincseimre.

Tóth Krisztina - Hangok folyója

E-mail Nyomtatás
Hangok folyója

        I
        Dobog a szív alatti szív, zubog a hang alatti szó,
        hidak alatti örvény, mondat alatti mondat:
        mit visz a felduzzadt vizű, mély folyó,
        redőzött, bolyongó ágya mit sodorhat?

Koller Gyula atya kitüntetése - Kultusz és kultúra

E-mail Nyomtatás
(Koller Gyula atyának, Pozsonypüspöki pápai prelátusának a kitüntetéséhez)
Pozsonypüspöki kb. 10 000 lelkes, szlovákok és magyarok által lakott, de azért még ma is inkább magyar jellegű kis város Pozsony mellett, Pozsonyhoz csatolva. Valaha az esztergomi érsek tulajdona, tehát püspöki birtok volt (innen a neve), de ma már nem sok köze van a püspökökhöz.

Jókai Anna - Irányban maradni

E-mail Nyomtatás
Hamvas Béla ír arról, hogy vannak írók és életművek, amelyek a halál előtt öt perccel még nagyon fontosnak látszanak, de a halál után öt perccel már nincsenek sehol – és vannak szellemi teljesítmények, melyek akár száz évig is rejtőzhetnek, hogy aztán mégis teljes romlatlanságban felragyogjanak. Németh László hagyatéka is ilyen: elévülhetetlen és elavulhatatlan.

Pomogáts Béla - Szimbólumok fogságában

E-mail Nyomtatás
A politika világa nemcsak a valóságé, hanem a vágyaké, az emlékezeté, az álmoké is, akár azt is mondhatnám: legalább annyira, mint az irodalom. Egyszersmind a szimbólumok világa, minthogy az emberek, az emberi közösségek, akár egész nemzetek gondolkodását, érzéseit, következésképp cselekedeteit igen gyakran a szimbolikus értelemben használt törénelmi események alapozzák meg.

Wass Albert

E-mail Nyomtatás
Wass Albert, a kiemelkedő erdélyi író, költő száz éve született. A Farkasverem című regénye Baumgarten-díjat nyert (1934). Előbb Németországban (1944–1952), majd az Egyesült Államokban élt 1956-tól haláláig (1998. február 17.). A bújdosó imája címmmel (1998)  összegyűjtött versei jelentek meg.

Szalay Zoltán - Szélcsend Aulisznál

E-mail Nyomtatás

Napok óta sirályok ádáz rohamainak voltak kitéve: alig telt el néhány óra, hogy a hajók összegyűltek, s a férfiak meg szolgáik tábort raktak a sziklák tövében, kiéhezett tengeri madarak rajai rohamozták meg a telephelyet, mely hosszan elnyúlt a zord bércekkel csipkézett partvonal mentén.

Czapáry Veronika - Hogy félsz

E-mail Nyomtatás
Hogy félsz

        Hogy félsz, és félek,
        tudod te nagyon jól, hogy
        lehetetlen.

Fónod Zoltán: Az eltűnt idő nyomában (2) - Dobos László szépprózai munkássága

E-mail Nyomtatás

Arcok és művek
A „lent” világa, a „passzív mítosz” kísértése meg a „jelzőkből és szenvedő igékből kibontott” Dobos-regény után, melyben az elnyomottak csak elszenvedni tudják a történelmet, a sorsot(36) – ahogy Koncsol László jellemezte az Egy szál ingben című regényt –,  a Hólepedő  című művében (1979) a lélektani regény  eredményes, színvonalas  kísérletével találkozhatunk.

Aich Péter: EL

E-mail Nyomtatás
Az íróasztalnál ült, tekintete a falra meredt. Az íróasztal a szoba sarkában állt. Háttal a falhoz tolva, bal oldalával szintén, mivel jobboldalt, ahol az íróasztal végződött, kezdődött az ajtó. Éppen, hogy elfért. Ritkán férnek el így a dolgok egymás mellett, sima, problémamentes határok. Mert mindennek van határa, igen. Az íróasztalnak is. A falaknak föltétlenül. Talán még az ajtóknak is.

Ardamica Zorán - Irodalomtanítás a harmadik évezredben

E-mail Nyomtatás
Tények és kérdőjelek a szlovákiai magyar  oktatásügyben
Alábbi írásom nem könyvkritika. Csupán az történt, hogy egy könyv megjelenése adja apropóját, ezért óhatatlanul kitér a kötetre. A corpus delicti jelen esetben egy hatalmas, értékteremtő, bizonyos szempontból összegező jellegű vállalkozás, egy kiváló tanulmánygyűjtemény, a kissé patetikus és kissé magabiztos címet viselő Irodalomtanítás a harmadik évezredben (Budapest, 2006, Krónika Nova Kiadó).

Bodnár Éva versei

E-mail Nyomtatás
Fájdalom

        Milyen furcsa, végtelen
        és mély a fájdalom..!
        Érzem és tudom:
        Hol elfogy a remény,
        ott kell az oltalom.

Juhász János Pókhálóban c. regénye ismét felbukkant a feledés homályából

E-mail Nyomtatás

Cseh/szlovák (anti)hősök egy magyar regényben
1956 késő tavaszán a budapesti Szépirodalmi Kiadó gondozásában megjelent egy vaskos, ötszáz oldalas regény Pókhálóban címmel egy bizonyos Juhász János tollából (szerkesztette Kónya Sándorné, a címlap Szűr-Szabó József munkája).

Hradil Mária versei

E-mail Nyomtatás

Hagyj jelt...

Fiatalságod
Bársonyos szirmait
Elfújja
Az őszi szél...

Orpheuszra várva - Erdős Virág Eurüdiké című kötetéről

E-mail Nyomtatás

Könyvről könyvre
A pokolból tényleg nincs visszatérés: mert az élet maga a pokol? Író legyen a talpán, aki ebből a sötét tételből kiindulva egy olyan könyvet hoz össze, mely tele van pezsgő humorral és finom bájjal, mindennel szembeszálló, ám mégis a lehető legemberibb szemtelenséggel.

„Ravaszul kavarok…” - Juhász Katalin Makacs foltok című kötetéről

E-mail Nyomtatás

Könyvről könvre
Valahogy ilyesforma módon, ilyen biztos kézzel és olyan finom arányérzékkel vegyíti Juhász Katalin Makacs foltok című kötetében a késő modern poétikai beszédmód sajátosságait a posztmodern lírai alakzatokkal: azt mondhatjuk, a szerző negyedik könyvét ez a termékeny és izgalmas megoldásokat hozó kettősség határozza meg.

NYELV ÉS ÉLET - Az intézménynevek standardtól eltérő írásformái a szlovákiai magyar nyelvű sajtóban

E-mail Nyomtatás
Helyesírás és társadalom viszonyát két oldalról vizsgálhatjuk: egyrészt abból a szempontból, hogy mik a társadalom elvárásai a helyesírással szemben, másfelől annak alapján, hogy milyen szerepet tölt be a helyesírás a mindennapokban – gondoljunk a mai írásgyakorlatra – és mindez milyen követelményeket támaszt velünk szemben.

Szénássy Zoltán - Ércbe öntött emlékezet

E-mail Nyomtatás
Komárom városa „nemzeti ünnepére” emlékeztek a város lakói 2007. november 28-án. Történelmi eseményként tartják ugyanis számon a Jókai-szobor felállításának (70.) évfordulóját. Szénássy Zoltán emlékező  írása az évfordulóra íródott, megidézve a korabeli eseményeket.

Csáky Károly - Mikszáth Kálmánnal szülőföldjén (1)

E-mail Nyomtatás
Sokan megállapították már előttem, írók, irodalmárok és helytörténeti kutatók  –  de elmondtam s leírtam magam is többször  –  , hogy aligha van magyar író, akinek munkáit a szülőföld a maga rekvizitumaival és szellemiségével mélyebben áthatotta volna, mint Mikszáthéit.

Kulcsár-Szabó Zoltán laudációja Bánki Éva Magyar Dekameron című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Tallózó
Történetek a határvidékről
„Az elbeszélések nagyobb része valamilyen módon a (magyar) történelem és fikció »Határvidékeit« járja be. Ez a sajátos, hely nélküli hely, a határ, amely – ott »Határsáv« néven – a szerzőnő első, nagy sikert aratott regényének, az Esővárosnak is meghatározó kronotoposza volt, a legkülönfélébb formákban meghatározza a Magyar Dekameron történeteit [...]” – Kulcsár-Szabó Zoltán laudációja a Magvető Novellárium sorozat első négy kötetének bemutatóján hangzott el a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2007. november 7-én.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
1823. I. 1-jén született Petőfi Sándor költő
1943. I. 1-jén halt meg Rejtő Jenő író
1923. I. 3-án halt meg Jaroslav Hašek cseh elbeszélő

Végső búcsú Szabó Magdától

E-mail Nyomtatás
Budapesten, a Farkasréti temetőben december 10-én vettek búcsút Szabó Magdától; az író hamvainak egyik felét december 1-jén a debreceni köztemetőben helyezték  végső nyugalomra, a  fővárosban  földi maradványainak másik részét  helyezték el.

Prima Primissima Díjak 2007-ben

E-mail Nyomtatás
December 7-én ötödik alkalommal került megrendezésre a Prima Primissima díj-átadó gála. A prímák közül mind a tíz kategóriában egy-egy primisszima került meg-választásra a Magyar Vállalkozók Napja eseménysorozata keretében tartott gálaesten.

Magyar művészetért díj

E-mail Nyomtatás
Tizenegy alkotó részesült tavaly Magyar Művészetért Díjban, köztük Bence Lajos költő (Lendva) és S. Benedek András (Kárpátaljáról áttelepült) író. A kuratórium a Magyar Művészetért Posztumusz Díjat – Kaszás Attila és Visky Árpád színművészek mellett – Bánffy Miklós és Cs. Szabó László írónak, Jékely Zoltán költőnek ítélte oda.

Az egri csillagok kínaiul

E-mail Nyomtatás
Gárdonyi Géza könyvének kínai kiadását stílusosan az egri várban mutatták be december 6-án a magyar és kínai újságíróknak. Az ország legismertebb könyvét eddig 18 nyelvre fordították le, és mostantól a világ legnépesebb országában is kap-ható.
You are here: