irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2008-11

Magyar táj, magyar ecsettel

E-mail Nyomtatás

Lászlóffy Csaba - A kamaszkor vakmerõsége

Tudtam: attól még nem fogok megõrülni
ha a Tordai-hasadéki malom
kõkerekén alázuhanó patakvíz
álmomban is állandóan zuhog

Imre László - Értékrend és generációváltás

E-mail Nyomtatás

Akik az irodalmi értékrend, a pályakezdés, az érvényesülés kérdését összekapcsolták, s az idei Tokaji Írótábor tanácskozására témaként kitûzték, alig-hanem úgy gondolták: mindezzel kapcsolatban nincs minden rendjén, azaz Magyar-országon ma az irodalom válságtünetekkel küzd.

Czakó Gábor: Nyelv és zene

E-mail Nyomtatás

A nyelv és a népzene a kultúra és az élet két alapköve. Vajon milyen a vi-szony a magyar nép beszéde és zenéje között? Az iskolában azt tanultuk, hogy nyelvünk finnugor, zenénk törökös, tehát semmi közük egymáshoz.
Nyelvünk oly gazdag és egyszerû, amilyen csak egy õsi nyelv lehet. Korosságát alátámasztja zenénk régisége is, melyrõl Kodály Zoltánt idéztem A magyar nyelv lelkérõl című esszében.1

Lacza Tihamér köszöntése - „...a kapuőr” hatvanéves

E-mail Nyomtatás

„Hatalmas a tudományok kertje, virágágyásai között sok millió kertész szorgoskodik nap mint nap... A kertet övezõ vastag falba számtalan nyílást vágtak, egyik-másik elõtt kapuõr is rostokol, hogy az odavetõdõ kíváncsiskodókat végigvezesse a legközelebbi ágyások és parcellák között... E sorok írója a kapuõrök egyikének tartja magát...” – vetette papírra közel húsz évvel ezelõtt a tudományos ismeretterjesztésrõl töprengve  Lacza Tihamér.

Duba Gyula - Az aranyóra legendája

E-mail Nyomtatás

(Részlet a szerzõ Valami elmúlt – Erni gyerekkora címû,a közeljövõben megjelenõ regényébõl)
Ülnek a sütõn és a meleg vas fölé lógatják meztelen lábukat. Melengetik és nézik, ahogy anyjuk a reggelijüket készíti. Tejet forral, cukrot tesz és kenyeret aprít bele.

Gágyor József versei

E-mail Nyomtatás

Se itt, se ott

Én, kis vesszõ a mondat közepén,
Hazátlan árva, bús szegénylegény,
Két tenger között, se itt, se ott,
Mint akit Isten s ember elhagyott.

Popély Gyula - Világhatalmi törekvések és a magyar tragédia

E-mail Nyomtatás

Konferenciánk meghirdetett címe a következõ: Trianon újraértékelése. Nem is lehet nemesebb feladatunk. Trianont állandóan, folyamatosan, újból és újból emlegetnünk, értékelnünk kell. Hogy miért? Nos, én úgy vélem, hogy bár a történetírás sok mindent elmondott már az 1914 és 1920 között történtekrõl, még mindig vannak feltárásra és újraértékelésre váró, alig ismert – vagy csak nagyon ritkán emlegetett – mozzanatok, amelyek nem hagyják nyugton a gondolkodás megszállottjait.

Szalay Adrianna - Poétika és textológia: a szecesszió stílusa és a Halálfiai kritikai kiadása

E-mail Nyomtatás

(Kísérlet az irodalmi szecesszió összetevőinek/formavilágának vizsgálatára)
A dolgozat célja a Halálfiai című regényrészlet szecessziós elemzése a Babits-kézirat és a regény1 kritikai kiadásának összevetésével. A Halálfiai kritikai kiadása szerint2 a teljes – bár az író által nem véglegesnek tartott –  szöveg 1921  és 1927 között jött létre.

Erdélyi Margit - Műfajok vonzatai az újságírásban

E-mail Nyomtatás

(Bevezetés a műfajismeretbe című kiadányról) Nem előzmények nélkül készült el az újságírás műfaji kérdéseivel foglalkozó, összegző tankönyv, amely több szerző munkáját és Bernáth László szer-kesztői hozzáértését dicséri. Az újságírás, a publicisztika témájában szinte mindenki érintett, hiszen alig akad ember, aki az újságokkal, a rádióval, a tévével, s utóbb – némileg megszorítva ugyan – az internettel ne volna napi kapcsolatban.

Szalay Zoltán - „…az utolsó szó a kommentátoré”

E-mail Nyomtatás

(Vladimir Nabokov Gyér világ című kötetéről) - Amikor a recenzens arra vállalkozik, hogy Vladimir Nabokov Gyér világ című kötetét ismertesse, a kommentár kommentárjának megírására tesz kísérletet, miáltal nyomban részese lesz a nabokovi irodalmi játéknak.

Szirmai Péter: Öreg bácsó

E-mail Nyomtatás

1 - Három autóval érkeztek. A három barát. Hosszú ideje szerettek volna már eljönni ide, a Bükkbe, csak hárman. Végre távol a családtól, a szülőktől, a barátnőktől. Három fiatalember, volt egyetemi évfolyamtársak, erejük teljében.
Nem foglaltak előre szállást, így nagyobb kalandnak tűnt az utazás. Pénzük volt bőven. Szüleik mind vagyonos bankárok, zsíros helyre, maguk mellé vették az ifjakat.

Eseménynaptár - November

E-mail Nyomtatás

1938. XI. 1-jén született Francis Jammes francia költő
1863. XI. 5-én halt meg Garay János költő
1918. XI. 5-én született Mándy Stefánia költő, műfordító, művészettörténész

Gyüre Lajos: A magam ügyvédje

E-mail Nyomtatás

Egy kritika margójára - (Válasz Csehy Zoltán Nekünk nyolc című kritikájára) Az Irodalmi Szemle szeptemberi számában Csehy Zoltán a Fiatal szlovákiai magyar költők antológiája megjelenésének ötvenedik évfordulója alkalmából írt megemlékezése révén sok tekintetben sértő, következtetéseiben féligazságokat tartalmazó megállapításokat tesz.

You are here: