irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2009-04

Öllős Edit - Haditerv

E-mail Nyomtatás
rendszerbe sem véve akadnak kezembe
torzszülött naplójegyzetek bénának
süketnémának vaknak mutatkozók de
én mégsem hiszem hogy csak
ócskavasnak valók sóhajtva kijelentem
nem is kellene ennyire szégyenkeznem

Tóth Elemér versei

E-mail Nyomtatás
Ez a varázslat…

Szikrázom érted, tőled,
nem futhatok előled.
Hiszen a vágyak tornya
már égig ér lobogva.

Gyüre Lajos versei

E-mail Nyomtatás
A halottak nem öregednek

A halottak nem öregednek,
várnak türelmesen az utolsó kürtszóra,
arcukon a bőr csontig simult hártya,
pergamen, de a lélek él, hiába marják

Németh Zoltán - A rendszerváltozások megjelenítései a magyar irodalomban

E-mail Nyomtatás
I
A szépirodalom olyan jelenség, amelynek „testén” a legkülönfélébb prog-ramok lefuttathatók, s a kísérlet eredményeképpen akár egy új szövegkorpusz állhat a kísérletet végző interpretátor elé, de legalábbis egy új nézőpont originalitása nyomán tárulhatnak fel az addig ismert játéktér rögzült elemei. Így aztán olvasható az irodalom például az időkezelés problematikája felől éppúgy, mint a nő (vagy a férfi) megjelenésének és megjelenítésének stratégiái által, olvasható az önéletrajz kódjai felől éppúgy, mint egy-egy konkrét nyelvhasználat érvényessége nyomán.

Kovács Győző - Értékek és megközelítések*

E-mail Nyomtatás
Kiindulási pont
Egyszerűnek tűnő kérdésre kellene válaszolni: mi a jellemző a cseh/szlovákiai magyar irodalomra? A válasz lehet – egyfelől: a meghatározó szerep a szemlélet kialakulásában a szülőföld, a környezet, valamint a történelem gondolkozást formáló ereje (A Csallóköztől a Bodrogközig, Jelenlét, Vita és vallomás, másfelől Turczel Lajos emlékezései).

Duba Gyula - Emlék és esszé

E-mail Nyomtatás
A múlt – a gondolatok gyökérzete
1
Az emlékezésben közelebb kerülnünk az idő természetéhez. A visszatekintés műfajaiban mindig ott van az idő, részt követel a történetiség. A közírói műfajokban is, mint a tanulmány vagy az esszé fokozottan jelen van, a hátterükben áll, szer-kezetükbe épül. Az esszé a gondolatiságot vállalja fő erejévé, de bő teret ad az írói szubjektivitásnak is, teljes mellszélességgel részt vállalhat az író intellektusa.

Gál Sándor - NAPLÓ 2006 (2)

E-mail Nyomtatás
Február 1. szerda. Délelőtt a Tokaji Írótábor, még délután is. A dokumentumokat igyekeztem elrendezni, de nem jutottam sokkal előre. Mindegy. Az egész pakkot újra át kell néznem, hogy előbbre jussak. Meg azt is el kell döntenem, hogy melyik részeket foglaljam bele a szövegi részbe, s melyikeket soroljam a dokumentumok közé. A válogatásra rámegy legalább két napom. Sajnálom az időt, de e nélkül nem haladhatok előre az írásban. Hát igen! Valamit valamiért.

Grendel Lajos - Magyar líra és epika a 20. században (31)

E-mail Nyomtatás
A MAGYAR LÍRA DEPOETIZÁLÁSA – 70-ES, 80-AS ÉVEK I.
A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején lezárult egy korszak a magyar líra történetében, amely Adyval kezdődött, s forradalmakon, nagy társadalmi földmozgásokon, történelmi kataklizmákon átívelve, azok hatásától nem függetlenül, a versbeszéd autonómiáját mégis mindvégig őrizve, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Juhász Ferenc és Nagy László nemzedékével érkezett el ahhoz a korszakfordító pillanathoz, amikor a magyar líra eszköztárának, versbeszédének megújítása megint időszerűvé vált.

Százdi Sztakó Zsolt - Randevú a Times Squer-en

E-mail Nyomtatás
Néha magad is meglepődsz azon, hogy az életed mennyire az időjárás függ-vénye. Ahogy kint romlik az idő, az élettered úgy zsugorodik, míg végül elérve november magasságát, minimumra megy össze. Az a pár négyzetméter, ami a szobád és a szomszéd szoba, a konyha, a fürdőszoba, összvissz még ötven négyzetméter sincs. Itt fogod leélni az elkövetkezendő pár téli hónapot. Sebaj, vigasztalod magad, akinek fantáziája van, az sose lehet igazán bezárva. És hát neked van.

Mács József - Szélhámosok hajója

E-mail Nyomtatás
Részlet a szerző készülő regényéből)
(18)
Másnap szomorúbb voltam, mint az Ipó menti falvakban felkapott nótában a vasárnap. A fogdába tuszkolt fiatal magyar katonát sajnáltam. Nekem kellett volna oda kerülni, mert én utólag még Benešnél is nagyobbat hazudtam.

Aich Péter - Szájkosár nélkül

E-mail Nyomtatás
A történelem sajnos nem objektív tudomány. Olyannal, mint például a matematika, nem is lehet egy napon egyszerre emlegetni. A közgazdaságra már inkább hasonlít: annak ugyanis van egy objektív része, a másik viszont a beszámíthatatlan emberi emocionalitás halmazától függő bizonytalan kiterjedésű és befolyású tényező. De itt legalább az objektív „alkatrészek” úgy-ahogy megingathatatlanok.

Markó Emil - Ő mindig jót akar…

E-mail Nyomtatás
Alkonyodott, amikor kinyitotta a szemét. Feje ólmosan nehéz volt, nem is tudta felemelni. Így csak a szoba szürkére színtelenedő mennyezetét látta. Tompa hangokat hallott, mintha sűrű homokrétegen át érkeztek volna a füléhez.

Pluralista stilisztika egy ipolysági anekdotaregényben

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre
Szalay Zoltán Hunčík Péter Határeset című regényéről
Gyakran elhangzik az utóbbi idők magyar irodalmával kapcsolatban, hogy mindmáig hiányzik a huszadik század történelmének szépirodalmi „összegzése”: nem írták meg sem a két világháborút, sem ötvenhatot vagy hatvannyolcat, sem a rend-szerváltást, azaz nem született meg a „huszadik század magyar nagyregénye”.

Kultúrák párbeszéde (Lőrincz Julianna fordításelméleti kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Misad Katalin írása - A fordító – legyen akár mű-, akár szakfordító – a legegyszerűbb mondat fordításakor is bonyolult műveletet végez: azon kívül, hogy a forrásnyelvi lexikai egy-ségeket célnyelviekkel helyettesíti, átrendezi a mondat szerkezetét, megváltoztatja szórendjét, kihagyja belőle a forrásnyelvi mondat egyes elemeit, s időnként – a két nyelv különbözőségéből eredően – olyan elemeket épít be a célnyelvi mondatba, amelyek az eredetiben nem szerepeltek.

Széthulló idő és felbomló én (Farkas Péter Nyolc perc című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Szalay Zoltán írása - Farkas Péter Nyolc perc című regényének váza meglehetősen megtévesztő: mintha az öregségről szóló szimpla történet lenne, egy öreg házaspár testi és lelki hanyatlásának krónikája. A szövegnek valóban két valódi szereplője van mindössze, egy öregasszony és egy öregember, s valóban nyomon követhetjük leépülésük stációit, a szöveg azonban mégsem kizárólag az öregség feltárása, hanem sokkal több annál.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
1704. IV. 1-jén született Faludi Ferenc költő
1809. IV. 1-jén született Nyikolaj Vasziljevics Gogol orosz író
1814. IV. 1-jén született Erdélyi János költő
1929. IV. 1-jén született Milan Kundera cseh író

NAPLÓ

E-mail Nyomtatás
Kitüntetések március 15. alkalmából
Csehy Zoltán József Attila-díjas
A nemzeti ünnepen a legmagasabb állami kitüntetéseket vehette át a kultúra és tudomány számos jeles képviselője. A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – Kossuth-díjat adományozott: Várady Szabolcs József Attila-díjas írónak, köl-tőnek, műfordítónak; Végel László írónak, újságírónak, szerkesztőnek, irodalmi mun-kásságáért
You are here: