irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2009-06

Radnóti Miklós - Száz éve született a mártírhalált halt költő

E-mail Nyomtatás
Sem emlék, sem varázslat

Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag,
mint alma magházában a négerbarna mag,
és tudtam, hogy egy angyal kisér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.

Petrik Emese - „Marasztaló Aranykor” – a női nemesség

E-mail Nyomtatás
A női létben az önmagát folyamatosan kiteljesítő, napvilágra hozó és éjsötétbe rejtő kozmikus életteljesség élhető, éltethető és csodálható: az „Égi hűség! gyönyörűség!” jelenlétének állandóságában benne rejlik a folyamatos változás, és ugyanakkor a szüntelen változásának folyamatában szilárd az állandósága.

Popély Gyula - Ez volt a Sarló (1)

E-mail Nyomtatás
A Sarló-mozgalom meglakulásának félévszázados jubileumára – 1978-ban – egy fölöttébb érdekes kötet látott napvilágot. Ez volt a Sarló címmel, a budapesti Kossuth, illetve a pozsonyi Madách könyvkiadó gondozásában. Akötet tanulmányokat, emlékezéseket és dokumentumokat tartalmazott gondos szelektív válogatásban.

Judita Kaššovicová - A csend világa – Csölösztő

E-mail Nyomtatás
Vizek zöld hullámain
és a nádason
leng az idő hangja,
mely itt hordja

Hradil Mária versei

E-mail Nyomtatás
Az ifjúság

Te bolondos,
Te önző
És adakozó,
Te rideg

Kuczmann Erika versei

E-mail Nyomtatás
Kedvesem
Kedvesem,
ha a világ
enyém lenne,
odaadnám
Neked az egészet.

Szalay Adrianna - A leírás problematikája

E-mail Nyomtatás
TANULMÁNY (Gozsdu Elek és August Strindberg)
Gozsdut a naturalista stílustendenciákat képviselő írók között tartják számon, illetve az új, modern próza alapjait lerakó írók közé sorolják.1 A naturalizmus tagadja az emberi lény befejezetlenségét és jövő iránti nyitottságát, ami a századfordulón merült fel.

Gyüre Lajos versei

E-mail Nyomtatás
Állunk védtelen
     Tóth Elemérnek barátsággal
Állunk védtelen
mint dolgát végző barom,
szánalmas testünk
ha kitárjuk csupa rom

Öllős Edit versei

E-mail Nyomtatás
Menedék
(lehet a labirintus gombostűfejnyi belőle csakis
a negyedik halmazállapotban van kiút igaz csak átmeneti
csakis ott zsúfolható pár szóba az etcetera
csakis ott fájdalommentesek a tények korbácsütései
csakis ott vagy képes magadat józan kényszerekre tükör
előtt is elszánni)

Kozsár Zsuzsanna - PHAIDRA

E-mail Nyomtatás
Ki vagy te?
 „Amiről beszélek, az nincs sehol.”
Ott állt Minósz király előtt, és a lánya kezét kérte.

Gál Sándor - Napló 2006 (4)

E-mail Nyomtatás
Július 1. szombat. Tegnap éjszaka 11 órakor Évike megszült. Ma reggel Jácint telefonált. Endre unokánk 52 centi hosszú fiatalember, s ami a fő, mindketten jól vannak. Délelőtt még Évike is hívott, hangjából érezni lehetett, hogy még nagyon fáradt, s hogy: nagyon boldog. Együtt velünk – tehetem hozzá.

Balázs F. Attila - Új poétikai modell a román költészetben

E-mail Nyomtatás
A XX. század elején és a két világháború között, a román irodalom és ezen belül a költészet látványos fejlődésnek indult, olyan nemzetközileg is ismert és elismert személyiségeket adva, mint Ion Barbu, Lucian Blaga, George Bacovia, vagy az avantgárd szerzők: Stephan Roll, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Gellu Naum, akiket méltán lehet nyugati kortársaikkal egy sorban említeni.

Grendel Lajos - Magyar líra és epika a XX. században (32)

E-mail Nyomtatás
A MAGYAR LíRA DEPOETIZÁLÁSA – 70-ES ÉS 80-AS ÉVEK II.
Tolnai Ottó (1940). Több mint negyven esztendő távlatából a Homorú versek (1963) és a Sirálymellcsont (1967) c. köteteit bízvást tekinthetjük költészettörténeti fordulatnak irodalmunkban.

Boccaccio „jegyzetei” - A novella alapelvei (2)

E-mail Nyomtatás
A fabuláció logikája - Adalék Giovanni Boccaccio „Il Principi della Novella” című állítólagos jegyzeteihez, ahogyan azokat Fráter Lorenzo lemásolta a pápai archívumban

SZEMTŐL SZEMBEN - Az Irodalmi Szemle a Literán

E-mail Nyomtatás
Kitörni önmagunkból... (Beszélgetés Fónod Zoltán főszerkesztővel)
* A múlt évben félévszázados volt az Irodalmi Szemle, az egyik legrégibb, folya-matosan működő magyar nyelvű irodalmi folyóirat. Az impresszumában jóformán csak annyi áll, hogy szerkeszti: Fónod Zoltán főszerkesztő. Ezek szerint egymagad végzed a folyóirat minden szerkesztői munkáját?

Átadták a Talamon-díjat

E-mail Nyomtatás
Egzotikum és újraírás (Laudáció Bárczi Zsófia prózája kapcsán)
Bárczi Zsófia nevéhez az irodalmi közvélemény Mécs Lászlóról írott monográfiája mellett, amely a Madách-Posonium Kiadó gondozásában Szellemidézés címen jelent meg 2008-ban

A kizökkent világ (Laudáció Szalay Zoltán prózája kapcsán)

E-mail Nyomtatás

Szalay Zoltán nevéhez – fiatal kora ellenére – már két kötet is kapcsolható: a Nyelvjárás című regény, amely 2007-ben jelent meg és az Ártatlanság című elbeszéléskötet 2006-ból. Talán furcsának tűnhet, hogy a szerző korábbi könyvét említettem másodikként.

Érzékenység és tudatosság

E-mail Nyomtatás
(Laudáció N. Tóth Anikó művei kapcsán)
N. Tóth Anikó rendkívül sokirányú irodalmi munkásságának jellemzéséhez elöljáróban csak annyit szükséges megjegyeznünk, hogy talán egyetlen terület, a versírás az, amely eddig kimaradt a repertoárból. Első kötete, az 1994-ben megjelent Tamarindusz meséket, pontosabban „mesketéket” tartalmaz.

Nemzedékének egyik legkarakteresebb képviselője

E-mail Nyomtatás
 Németh Zoltán írása - (Laudáció N. Tóth Anikó Talamon Alfonz-díja kapcsán)
A 2009. évi Talamon-díjas N. Tóth Anikó életútja során már eddig is sok ki-tüntetésben részesült – többek között Fényszilánkok című regényéért Madách Imre-díjat és a Posonium Irodalmi Díj fődíját kapta –, s valószínűleg sok díjban fog még részesülni: mégis, úgy hiszem, a Talamon Alfonz-díjnak különleges jelentősége van N. Tóth Anikó életében.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
1914. VI. 1-jén hunyt el Feszty Árpád festő
1869. VI. 2-án született Szomory Dezső író
1924. VI. 3-án hunyt el Franz Kafka osztrák író
1599. VI. 4-én született Diego de Silva y Velázquez spanyol festő

Napló

E-mail Nyomtatás
EMLÉKTÁBLA-AVATÁS DÉNES GYÖRGY 86. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
Dénes György 86. születésnapja alkalmából a szülőfaluja, Pelsőc község és Kardos László, a Pro Pelsüczienzis Társaság elnökének szervezésében ünnepi alkalomra kerül sor, amelyen felelevenítik a költő emlékét.   
You are here: