irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2009-05

Tőzsér Árpád versei

E-mail Nyomtatás

Salome halála

Agy és öl osztoztak rajta
mag-ezred kiömlő csillagok
Holtában is ráng minden tagja
ágyéka fényt és éjt befog

ANKÉT - Az önrendelkezés színe és visszája

E-mail Nyomtatás

„A nemzetiségi kérdés a demokrácia archimedesi pontja.“  (Jászi Oszkár, 1912)
„Ezer zsibbadt vágyból...”
A múlt eltörlésének a vágya sokáig kísértett tájainkon. Hosszú és göröngyös az az út, melyet a magyar irodalom tájainkon megtett. Első korszakában, a „végtelen semmi” partján az első világháború gyötrelmeit meg a hazátlanságot kellett elszenvednie, elfelejtenie a csehszlovákiai magyarságnak, egy negyedszázad múlva pedig a második világháború szenvedéseit és a győztesek gátlástalanságait.

Murányi Sándor Olivér - Formagyakorlat

E-mail Nyomtatás

(Részlet egy készülő regényből
(A harcos megérik, Ferenc-rendi szerzetesjelölt lesz,de csak rövid időre, és vétekként éli meg, hogy elhagyja megálmodott útját.)
– Vigyázz!
Jókora kődarab gördült a kapaszkodó tetejéről. Osztálytársai riadtan figyelték Zordokot, miként sikerül megúsznia a bajt. Magellán éppen iránytűjét törölgette nagy gonddal egy öreg tölgy alatt, ügyet sem vetett az eseményre.

Leck Gábor versei

E-mail Nyomtatás

AZ ANGYALOK MEGHALNAK

holdvilág

remegve ébred a gyermek
s vadul belevágtat az éjszakába
csillagösvényen szökken
mindenre elszántan

Rudolf Chmel 70 éves

E-mail Nyomtatás

„a jó öreg szlovák sztereotípiák végzetesen újraéledtek”
Beszélgetés Rudolf Chmellel
Az idén 70 éves Rudolf Chmel, szlovák irodalomtörténész és hungarológus márciusban vehette át munkáiért a Jószomszédságért és megértésért elnevezésű díjat. Görözdi Judit készített interjút a szerzővel, aki a Kalligramnál nemrég megjelent két könyvével is „darázsfészekbe nyúlt”.

Zirig Árpád - Csóti

E-mail Nyomtatás

A napfény még, mint az anya a gyermekét, ölében tartotta a vidéket, de a nagy fülledtségben már érezhető volt a búcsúzó szándéka. Kezdetben csak gyenge fuvallat borzolta az út menti fák koronáit, lekapkodott az ágakról néhány elszáradó levelet, de a nyomában gyűlni kezdtek a felhők. Előbb az apraja tolakodott elő a nyugati égboltra, később a vastag, hatalmas magasságokba törő fehérje, és végül az igazi fekete szörnyetegek következtek.

Krizsán Andrea - Az ember

E-mail Nyomtatás

Szeretem, ha az ember embernek látszik… akire ha ránézel, mosolyra görbül az ajkad, mert látod őt és örülsz, hogy itt van. Pedig idegen, pedig ismerős emberi arc. Az én arcom. A te arcod is…

Duba Gyula - Esik a hó

E-mail Nyomtatás

Morvai szerkesztő megsejtette az öregséget. Az érzés nem szokatlan, felkészítették rá a magányban múló évei. Természetesnek vette. Bár furcsaságok kíséretében érte, s így mégis mintegy meglepte. Már egyre kevesebbet dolgozott. S közben nyugtalanul érezte, hogy még rengeteg tennivalója van. Mintha állandóan valamit elmulasztana! Az étkezésre szánt időt is pazarlásnak vélte.

Végh Péter - Balsors

E-mail Nyomtatás

1
Hét-nyolc éves lehettem. A falunk melletti sziklavölgyben bújócskáztunk. Bandi a barlang bejáratában állt, a sziklafalnak fordulva, és tízig számolt. Az üreg sötét torka felerősítette a hangját. Olyan volt, mintha a föld mélyéből jönne. Fejvesztve szaladtunk, ki erre, ki arra. Bandi testvérei egy vádi1 mentén, a rekettyés felé, én egy keskeny sziklahasadék irányába. A hasadékba érve furcsa zajokra lettem figyelmes, mint amikor leomlik egy nagy kőfal…

Egerpataki Ernő versei

E-mail Nyomtatás

Sötét nap

Nézd, fehér a hajam és távolodó a hajóm…
És egyre gyarapodó, súlyosbodó a bajom.

Boccaccio „jegyzetei” - A novella alapelvei (1)

E-mail Nyomtatás

Giovanni Boccaccio „Il Principi della Novella” című állítólagos jegyzeteiből, ahogyan azokat Fráter Lorenzo lemásolta a pápai archívumban
I. Meghatározások
Elsősorban
A novella: epikai, prózai irodalmi alkotás.

Gál Sándor - NAPLÓ 2006 (3)

E-mail Nyomtatás

Március 1. szerda. Gyönyörű volt március első napja. Úgy is, hogy kora reggeltől ragyogott a magasság (...)

Március 5. vasárnap. Nem tudom, mi van velem, tele vagyok valami megnevezhetetlen bizonytalansággal, szétszórtsággal. Mintha bennem és körülöttem is minden folyamatosan kezdene darabokra szakadozni, széthullani ellenállás nélkül. Olyasmire gondolok, hogy például egy véglegesnek hitt verset valami ismeretlen belső erő darabjaira szaggatja, értelmetlenné zúzza, felismerhetetlen törmelékké. Hogy ami értelmes egész volt, önmagát rombolja le. De miért? (...)

Virágének és Kavafisz - Ráírás(ok) Lator László mondataira Tőzsér Árpád verseiről

E-mail Nyomtatás

Bányai János írása - Könyvről könyvre - Vendégkritika
Lator László Egy állhatatlan költő című szép esszéjében Tőzsér Árpád költészetéről (Lator László: Kakasfej vagy filozófia? Mire való a vers? Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000, 177–180.) a költő, „mesteremberek és pásztorok ivadéka”, „Halmozottan hátrányos” helyzetéről írt, mégpedig azért, mert szerinte Tőzsér „társadalmi hovatartozása miatt is zártságra ítélt költő”, aki azonban „azt tanulta meg, hogy amerre és amikor csak lehet, ki kell nyitni a szűkös világot”.

ESEMÉNYNAPTÁR

E-mail Nyomtatás

1984. V. 1-jén hunyt el Barabás Tibor író
1469. V. 3-án született Niccolo Machiavelli államférfi
1929. V. 4-én született Audrey Hepburn, a 20. század egyik leghíresebb színésznője
1949. V. 4-én született Nagy Gáspár költő

NAPLÓ

E-mail Nyomtatás

Könyvünnep
A magyar könyvesszakma legnagyobb szabású bemutatójára április 23–26. között került sor. A XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál az idén otthonosan rendezkedett be a budai Millenáris Park épületeiben és külső terein. Gyarapodott a hazai és külföldi résztvevők száma: a fő kiállítási helyszínnek számító Jövő házában, valamint a Fogadóban és a parkban összesen 136 stand várta az érdeklődőket.

You are here: