irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2009-03

Milan Rúfus - A kis húga

E-mail Nyomtatás
Éjjel, nappal zeng bűvölő hangja,
akár álom, vagy munka takarja.
Amennyivel nagyobb a szeretet,
kimondani annyival nehezebb.

Kozsár Zsuzsanna - Deianeira

E-mail Nyomtatás
A másik parton

„Aztán elviszik édesanyja mellől, gyenge üszőként.”
Még kislány volt Deianeira, mikor Nesszosz először rajta felejtette a szemét. Bájos gyermek volt, tele ártatlan, nem tudatosított nőiességgel, elbűvölte Nesszoszt az első perctől fogva.

Pomogáts Béla - Otthonosság és patriotizmus

E-mail Nyomtatás
– A Nem tudhatom című költemény világképe –
Radnóti Miklós mindig befogadó otthonra és közösségre vágyott, költésze-téből mindig kiolvasható volt az az öröm, amelyet a közösségre találás élménye okozott (például a Szegedi Fiatalok között vagy a Nyugat táborában, Babits Mihály környezetében), és kiolvasható volt az a fájdalom, amely az elutasítás következménye volt (midőn mint „baloldalit” vagy mint „zsidót” vetette ki magából a két világháború közötti magyar társadalom).

Grendel Lajos - Magyar líra és epika a 20. században (30)

E-mail Nyomtatás
A korszak további jelentős regényei
Ottlik Géza (1912–1990). Iskola a határon (1959) c. regénye, annak elle-nére, hogy igazi karrierje csak bő egy évtizeddel a megjelenése után vette kezdetét, máig a modern magyar irodalom egyik kultikus tisztelettel övezett műve. Példátlan szakmai és közönségsikere az egyébként sem terjedelmes életmű többi opusát elhomályosítja, mi több, szinte jelentéktelenségre ítéli.

Mács József - Szélhámosok hajója

E-mail Nyomtatás
(Részlet a készülő regényből)
(16)
A vasárnapi istentiszteletekből annyi volt számomra érdekes, hogy Kántor László tábori lelkész már nem gyűjtött maga köré bennünket, s ennek az okát egye-dül én tudtam, a többiek csupán találgathatták, ha egyáltalán kedvüket lelték benne. És nem is hangolt le, hogy a bizalmas viszony közte és a református katonák között miattam romlott el. Így adta értésemre, többé nem osztja meg a gondolatait azzal, aki alhadnagyi rangért cserébe eladta a lelkét a cseheknek. Én meg éppen emiatt voltam rá büszke!

Majercsík Mária - Krúdy és Podolin

E-mail Nyomtatás
Krúdy Gyula a 20. századi széppróza egyéni stílusú mestere, a modern törekvések hírnöke, a zenei fogantatású stílus és lírikus próza megteremtője három évet (1888-1891) töltött a szepességi Podolinban. Itt végezte el az akkori nyolcosz-tályos piarista gimnázium első három osztályát. A szepességi városka és a Szepes-ség emléke egész életén át végigkíséri.1

Gál Sándor - Napló (1)

E-mail Nyomtatás
Január 1. vasárnap. Későn – pontosabban „korán” – feküdtem le, s nem tudtam elaludni. Tapasztalom, hogy ha este tíz óra után fekszem le, nehezen alszom el, s igen korán felébredek. Ma is hajnalban már ébren voltam, s ahogy lassan virradni kezdett, s a diófákfelső ágai sokadik változatban mutatták a napébredést, az jutott eszembe – de: miért? –hogy jövőre hetven éves leszek.

Fülöp Antal

E-mail Nyomtatás
Albínó hörcsög
vigyorog az
ÚJ SZÓ
címlapján

Németh Zoltán - Íráslehetőségek, nőknek

E-mail Nyomtatás
A kortárs magyar irodalom egyik legizgalmasabb eseménye egy alternatív női irodalmi kánonnak a létrehozása, illetve a körülötte zajló folyamatok. Az Irodalmi Centrifuga, illetve az Artizánok csoport működése, többek között két vaskos antológia megjelentetése jelzi az erre irányuló igyekezetet.

Ardamica Zoltán - Szellemi ingóságaink megingatása*

E-mail Nyomtatás
A Műfajtalankodás. Vízilovak és egyéb szellemi ingóságok című kötetben1 újraolvasva az anno folyóiratokból megismert pamfleteket, esszéket, publicisztikákat úgy találtam, a Hizsnyai-értelmezésben megkerülhetetlenek. Érdemes kitérni rájuk azért is, mert akkoriban, a kilencvenes évek elején szinte kizárólag emocionális töltetű, illetve megkérdőjelezhető érvrendszerrel argumentáló reflexiók jelentek meg róluk, s azért is, mert a botrányokozáson túl hatással voltak a „szlovákiai magyar irodalom” eredményeinek, visszásságainak átgondolására mind Szlovákiában, mind pedig Magyarországon, ahol a vitát kirobbantó cikket Mészöly Miklós előszavával közölte a Magyar Hírlap 1991. VIII. 24-i száma.

Faltis Roberta - Csörgevári vigasságok

E-mail Nyomtatás
Egyszer volt, hol nem volt….. Na, azért ez így, nem igaz. Nem egyszer volt, hanem már nyolcszor, 8 éve minden évben egyszer. Azt is tudjuk pontosan, hogy hol: Csörgeváron a Csölösztó partján, egy sziklára épült, tündér lakta várkastélyban.

Nyelvtudomány és nyelvhasználat - Jakab István: Anyanyelv és magyarságtudat,

E-mail Nyomtatás

KÖNYVRŐL KÖNYVRE
Erdélyi Margit írása
Pozsony/Bratislava: Madách-Posonium 2006
Jakab István nyugalmazott egyetemi tanár 2008 novemberében a Kassán megrendezett 39. Fábry Napokon életművéért átvette a Fábry-díjat. A 80 éves nyelvész és nyelvművelő Jakab István hosszú éveken át a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén oktatott s a magyartanárok több nemzedékét bocsátotta útjára.

Antalík József - Világra érkezem

E-mail Nyomtatás
Világra érkezem, félve és védtelen.
Sírva tiltakozom. Emberi sorsom
láncait hordva indulok utamon.
Csetlek-botlok, sietek, loholok, –
hová? Minek? – örök titok.

Faludy György - Magyarország

E-mail Nyomtatás
Talán 2020-ban, mondtam. Addig nem élek
és csontjaim sem érzik. Hunyt szemmel ezért láttam,
képzeltem és idéztem minden nap, minden éjjel
az új Magyarországot negyven év bujdosásban.
You are here: