irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2009-11

Juhász Ferenc - Kristály-súly szívverésű ember-világítótorony?

E-mail Nyomtatás
       Mert az voltál!
        Kristály-súly szívverésű ember-világítótorony.
        Zárt és rejtelmes, mint egy atom.
        Elpusztításra-sose-váró, mint minden hatalom.

Pomogáts Béla - Nyelvtörvény és civil társadalom

E-mail Nyomtatás
A szlovákiai nyelvtörvényt, amely az Európai Unió eszméivel és gyakorlatával szembeszegülve korlátozza a magyar nyelv használatát, széles körű felháborodás követte. Nem csak Magyarországon, ennél szélesebb körben: az uniós nemzetek és ezek értelmisége körében is: igen sokan állapították meg azt, hogy a törvény nem felel meg az unió jogszabályainak és (főként) szellemiségének.

Kozsár Zsuzsanna - Menekülés (1) (Elaine-ciklus)

E-mail Nyomtatás
 Fehér, vörös, fekete
„Álmot! Csak föl ne keltene senki.”
– Merlin, Merlin, hallasz minket? Szólítunk!
A kamaszfiú álmából riadt fel, és rögtön érezte, nincs egyedül, és nem is álmodik már.

Emlékezések, számadások … - Beszélgetés Pomogáts Béla irodalomtudóssal

E-mail Nyomtatás
Beszélgetett: Fónod  Zoltán
 Élettörténetedet ismerve  talán nem túlzás, ha azt mondjuk, „szerencsés” csillagzat alatt születtél. Bár a „különvélemény” jogát mindig fenntartottad magad-nak, lényegében simán vetted az „akadályokat”. Ötvenhat októberét, egyetemista-ként „boldog önfeledtséggel” élted. Élményközelbe kerültél, 1959-ben letartóztattak, sőt a tököli internálótábort is megjártad. Feltehetően tehetségednek köszönhetted, hogy egyetemi tanulmányaid befejezése után, kissé „pöttyösen”, az Irodalomtudományi Intézet munkatársa lettél.
– Valóban, életemnek volt egy kedvező és egy kedvezőtlen története – a „csillagzatok” szüntelenül változtak.

Pomogáts Béla 75 éves

E-mail Nyomtatás
„Itt állunk … e magas hegytetőn…”
Az idén 75 esztendős Nagy Pált és Pomogáts Bélát köszöntöm az alábbi montázzsal. Azt a két idősebb kortársamat, akiknek (legalábbis a mi, hazai kortársaimon kívül) a legtöbbet köszönhettem. S ahogy az már talán természetes, két teljesen más beállítottságú személyről van szó. Béla úr („Jönnek a Pomogátsok”) annak ellenére, hogy meggyőződéses híve a klasszikus hagyományoknak, a legértőbb elemzői közé tartozik az avantgárd művészeknek (lásd „Változatok az avantgárdra” című könyve mottóját), „…s azon munkálkodott, hogy a magyar kultúra felzárkózzék az európai irodalom és művészet korszerű irányzataihoz, törekvéseihez”.

Vasi Szabó János - Fénylő csillag, sötét csillag

E-mail Nyomtatás
szamavája  
Lakatos Kristófnak szénszínű szemei voltak. Apja mondta róla: fekete kutyaszemek. Anyja mondta róla: hűséges kutyaszemek…

Kovács Győző - „Egy vers”

E-mail Nyomtatás
Köztudott, hogy a magyar költészet – hagyományosan – telítve van közéletiséggel, gyakran politikai töltéssel is. Egy-egy vers, költői állásfoglalás közös tanulságokat fogalmaz meg, „hitelesen ragadja meg a nemzet közös tapasztalatait”, a nemzet hiteles érzéseit, felismeréseit fogalmazza meg.
Ilyen verseket mutat be az a sorozat, mely most indul útjára, Egy vers címmel.

Gágyor József versei

E-mail Nyomtatás
Szófajok, álljatok csatasorba!

        Napfényes élet, vagy katakomba?
        Szófajok, álljatok csatasorba!
        Igék, a vezényszó jöjjön tőletek:

Szitár Katalin - Az éber lét útján a vershez

E-mail Nyomtatás
Tanulmány
(A Levél a hitveshez című konferencián elhangzott előadás  – szerkesztett változat)
Radnóti költői nyelvét a 20. századnak ugyanaz a botránya formálta vagy inkább kényszerítette ki, mint például Pilinszkyét. De amit Pilinszky a filozófiai ref-lexió szférájában tudott végiggondolni, s ami őt egyféle hermetikus költői nyelv kidolgozásához vezette, azt Radnóti egzisztenciális tapasztalatként élte meg, s egy már kész költői nyelvet kellett mintegy szembesítenie a háború élethelyzetével, pontosabban a világnak és az emberi létmódnak azzal a gyökeres megváltozásával, amelyet a háború kiváltott.

Polgár Anikó - „Ezeket tanullyuk mi Déák versekbe”

E-mail Nyomtatás
Egy iskoladráma levélbetétjének fordítástörténeti tanulságai
Az antik költészet (máig megíratlan) magyar fordítástörténetében minden bizonnyal kiemelt fejezetet kell majd szentelni az iskoladrámáknak, melyek az iskolai fordítói gyakorlat és a műfordítás-történet összefüggéseire is ráirányíthatják figyelmünket. A különböző fordítói módszereket ötvöző műveken egyfelől a barokk, másfelől a klasszicista fordítási elvek lecsapódása látszik.

Villebald: Számítógépes versek

E-mail Nyomtatás
        recsegnek az ágak
        idegen ütemre,
        tornyosul a harag,
        rozsdát szór szívemre

A rokonok sátántangót járnak (Grecsó Krisztián Tánciskola című kötetéről)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Szerző: Szalay Zoltán
Grecsó Krisztián Tánciskola című regényének mesélőjét egy szép gömbölyű, büszke pocakkal bíró, kiélt arcú, borvirágos orrú úriembernek képzelném, aki épp végzett egy kiadós tányér pacallal, kortyol utána egy félhörpintésnyi szilvóriumot, majd nagyot szusszanva hátradől, hogy meginduljon belőle a meseáradat: klasz-szikus anekdotázónak tehát.

A hétszáz éves vőlegény meg a fél évszázados menyasszony

E-mail Nyomtatás
Köbölkúti Varga József - VENDÉGKRITIKA
Jurij Bujda Porosz menyasszony című regénye történelem a  javából. A  vőlegény a hétszáz éves porosz, a  menyasszony pedig a több mint fél évszázadnyi orosz történelem. A könyv a csapongó fantázia és a  kiábrándító valóság szü-leménye töredékes történeteivel és tragikumba fúló mindennapi kisembereivel, akik egyrészt szenvedő alanyai a  társadalmi igazságtalanságoknak, másrészt viszont részesei, alakítói környezetük, régiójuk eseményeinek.

Közép-Európa és a magyarság cseh szemmel

E-mail Nyomtatás
Szerző: Tőkéczki László
Rudolf Kučera: Közép-Európa története egy cseh politológus szemével
Rudolf Kučera cseh professzor szép kiadásban magyarul most megjelent, csehül még a 90-es évek elején kiadott könyve sokféle revelációt jelenthet a magyar olvasóknak. Uniformizáltan posztmarxista és/vagy (neo)liberálisan progresszív szellemű dominanciájú szellemi életünkben ugyanis még mindig a zömében nálunk használhatatlan és ostoba nyugati divatklisék uralkodnak – 10–15 éves késéseket produkálva.

Miloš Janoušek - Tiszta egyedek

E-mail Nyomtatás
„Az emberiség régi vágya, hogy képes legyen az utódok nemének szabályo-zására, ami azt jelenti, hogy meg lehessen előre szabni, fiú vagy lány szülessen” – szónokolt Siegel professzor. „Ennek az óhajnak az oka különféle lehet. Ebben vitathatatlanul szerepet játszanak szociális, etikai, politikai és gazdasági tényezők.

Eseménytár

E-mail Nyomtatás
November
1889. XI. 6-án született Robert Musil osztrák író
1989. XI. 6-án elhunyt Makay Margit magyar színésznő, kiváló művész
1674. XI. 9-én hunyt el John Milton angol költő

Kádár János, mint irodalmi téma

E-mail Nyomtatás
Margó - Szerző: Csicsay Alajos
Életében csupán egy könyv jelent meg róla a halála óta eltelt húsz év alatt pe-dig vagy harminc. Nyilvánvaló, hogy e szám nem végleges. Ellentmondásos történelmi szerepe és nehezen jellemezhető személyisége még biztosan sokakat megihlet.
1982-ben jelent meg Gyurkó László könyve, az Arcképvázlat történelmi háttérrel. Akkor nem tartottam különösebben érdekesnek, talán azért, mert a „történelmi háttérben” magam is benne éltem.

Napló

E-mail Nyomtatás
A HATVANÉVES TÓTH LÁSZLÓ KÖSZÖNTÉSE
Hatvanadik születésnapja alkalmából szeptember 20-án gyermekkora falujának olvasóival találkozott Izsán Tóth László József Attila-díjas költő, író, mű-velődéstörténész, akit Boschetti Adrianna igazgatónő üdvözlőszavai után Kajtár Katalin tanárnő mutatott be a közönségnek.
You are here: