irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2009-10

Márkus Béla - Mintha idegen száj mondaná (Dobos László Hólepedő c. regényéről, 30 év múltán)

E-mail Nyomtatás

Ritka példa: Dobos László Hólepedő (1979) c. kisregényéről beszélve egybecseng szerzői és kritikusi vélemény. Mindkettő a mű kivételes voltát, azaz az életműben elfoglalt különös helyét emeli ki. Alapos és érzékeny interjújában (Minél kisebb egy irodalom, annál inkább a minőség útját kell járnia) Tóth László összegzésnek és nyitásnak fogja fel, olyan alkotásnak, amelyik másként kapcsolódik a korábbi könyvekhez, mint azok egymáshoz.

Grendel Lajos - Magyar líra és epika a 20. században (35)

E-mail Nyomtatás
A prózafordulat regényei II.
Csaplár Vilmos (1947). Lovagkor (1971) c. (novellás) kötetével hívta föl magára a figyelmet, amelyet azután számos további elbeszéléskötet, regény, filmforgatókönyv, publicisztika követett. Provokáló, műfajközi és kísérletező szövegek, amelyek nem kevés fejfájást okoztak a korabeli kritikusoknak. „Csaplár Vilmos prózája kapcsán az elmúlt évtizedekben olyan kritikusi nézőpont alakult ki, mely a több-kevesebb fenntartással igen invenciózusnak nyilvánított íróval szemben felállította egy eljövendő nagyepikai életmű-szintézis igényét, s ehhez képest a szerző éppen aktuális műveit rendre kísérletként, előtanulmányként értelmezte.”(1) A sokáig várt nagyepikai mű végül megszületett, ha nem is olyan, amilyet a korábbi Csaplár-prózák ismeretében kritikus és olvasó elképzelt.

ŐSZINTÉN, KÖNTÖRFALAZÁS NÉLKÜL (Jozef Leikert: Mulandóság – Pominuteľnos)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Köbölkúti Varga József írása
A magyar olvasóközönség előtt először mutatkozik be Jozef Leikert a Mulandóság – Pominuteľnos című kétnyelvű verseskönyvével. A költő ezekben a versekben-énekekben (nevezhetnénk akár versfolyamnak, de még inkább versfüzérnek) felvonultatja sajátos életszemlélete teljes fegyvertárát. Verseit bizonyos fajta tapasztalati axiomatikusság lengi át; belső szerkezetük megformálásában domináns szerep jut mind a hangulati, mind pedig a tartalmi elemeknek.

Tőzsér Árpád - Esti dramolett

E-mail Nyomtatás
(* A Quasimodo-emlékdíj fődíjas verse)
        1.
        Művirág gyökerét ne keresd, ne áss:
        földre plexi-lét nem emlékezhet.
        Nincs visszatérés, se örök, se más:
        mű-istenekben nincsen kezdet.

Csehy Zoltán - Orpheusz teste

E-mail Nyomtatás
(A mitológiai referencialitás szerepe Kovács András Ferenc kavafiszi versében)
A halál, a művészet és a szerelem az Orpheusz-narratívákban afféle sematikus problémaháromszöget alkot, mely minden elem szabad kombinációját (pl.a szerelem halála, a halál szerelme, a művészet halála, a halál művészete) és helyettesít-hetőségét (pl. a szerelem / a művészet a halálon nyert diadal) lehetővé teszi, ami törvényszerűen túlmutat a puszta retorikai megfogalmazás mindenkori bravúrjain, és magára a létezés lényegére kérdez rá.

Kulcsár Ferenc versei

E-mail Nyomtatás
Egy nap az örökkévalóságból
                Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul
                beszélek, gondolkodom, írok, életem legnagyobb eseménye,                                  
                melyhez nincs fogható. Naponta sokszor gondolok erre.
                Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.
                Kosztolányi Dezső

Tóth László - Amit a kultúra mondat velünk

E-mail Nyomtatás

Jubilánsok - Vonások a hatvanéves Kulcsár Ferenc arcképéhez
A háttérhez, avagy Volt egyszer egy nemzedék
Azok közül, akikkel annak idején együtt indulhattam, vagyis az 1960-as évek első felétől nagyjából az évtized végéig kirajzók – vagy, másképpen, egy-két kivételt (az egyik oldalon Németh Istvánt, a másikon Varga Imrét és Varga Erzsébetet) leszámítva, az 1940-es években születettek – közül októberben Kulcsár Ferenc is betölti a hatvanadik életévét. Még Varga Imre van hátra, s Varga Erzsébet is hátra lehetne, ha élne.

Duba Gyula - A történettudós története (Karol Tomiš 80 éves)

E-mail Nyomtatás
Közép-Európa utóbbi másfélszáz éve földrészünk modern történelmének a summája lehetne. S mintegy belépője a huszonegyedik századba, a harmadik évezredbe. Történelmiek nemzedékei is, melyek sorsukként megélték. Nagy ese-ményei s az emberi sorsok között is sok az átjárhatóság, a természetes kölcsö-nösség, a közös vonás. S alighanem – a nemzedékek irodalmi munkái és szellemi megnyilvánulásai alátámasztják – sok az életérzésbeli azonosság is, a mentalitásbeli rokonság! Karol Tomišsal a múlt század hatvanas éveinek az elején találkozhattam.

Öllős Edit versei

E-mail Nyomtatás
Fásulva-frissülve
mindig
más a felhang más a visszhang másként rezegnek
a rojtos lelkek másként pendülnek a megszállott húrok
csak az a bizonyos olvasat lenne eltántoríthatatlanul
sajátságos ha nem lenne már elhallgatott
pedig könnyen lehet

Végh Péter - A lépcső

E-mail Nyomtatás
„Minden egyes lépcsőfok két elemből áll, és egy kicsit magasabban és egy kicsit előbbre van, mint az előző; és ez az az alaptétel, amely a lépcsőnek értelmet ad, hiszen bármilyen más kombináció, eredményezzen bár szebb vagy festőibb formákat, sohasem képes arra, hogy a földszintről az emelet-re vezessen.” 1 (Julio Cortázar)

Kopasz Katalin - felemás ráébredés

E-mail Nyomtatás
    összevisszaság:
    a falfirkákkal beborított övezetben felejtettem emlékezetem
    kérésemet elutasította csak nézett némán s éreztem tekintetének
                            kérdő nyilazásait

Horea Garbea tárcái

E-mail Nyomtatás
Lordok és bojárok
Két civilizáció között a legszembetűnőbb különbség a társadalom csúcsát képviselők szűk körében mutatkozik meg. A legalján, a kétkezi munkások között nincs lényegi különbség, csak az, ahogyan odafent gondolkodnak róluk, és ahogyan felülről irányítják őket.

E. Fehér Pál - Az „orosz Švejk” írója, Vlagyimir Vojnovics

E-mail Nyomtatás
Vonzotta, vonzza a különös, sőt: vas helyzeteket. A valóságos kalandok szétválaszthatatlanul összefonódtak felettébb viharos irodalmi sorsával… Vlagyi-mir Nyikolajevics Vojnovicsot szeretném bemutatni, az utolsó fél évszázad orosz prózájának egyik legfontosabb művelőjét.

Pavel Sybila - Extrénisták

E-mail Nyomtatás
– Nem ugranál el a boltba kifliért? – kérdezte ijedten Erzsike, éppen akkor, amikor be akartam nyúlni a nadrágjába. A szemem behunytam, mert attól féltem, hogy felpofoz. De amikor a kiflit szóba hozta, rögtön kinyitottam.
Az ágy fölött anyám állt, a kezében a farmeremet tartotta, amelyet hajnali háromkor akasztottam ki a balkonra. A diszkó után bűzlött a bagótól. Imádom, hogyha reggel ilyesmire ébredek, s mielőtt kinyitnám a szemem, hallgathatom anyám isteni kinyilatkoztatásait. Semmi „Jó reggelt!” vagy „Hogy szórakoztál?”.

Antalík József versei

E-mail Nyomtatás
Csak álom volt…
        Kihalt utcán, elhagyottan,
        Hazafelé vánszorogtam.
        Tompa fényű lámpa alatt,
        Vézna testem összeroskadt.

Mizser Attila versei

E-mail Nyomtatás
helyzet
        kesernyés átmenet nélkül
        szinte bántóan lekicsinylő
        mi lesz aztán ha lemegy végül
        előre félni nem is illő

Margó: Őszinte szóval

E-mail Nyomtatás
Szerző: Gyüre Lajos
Most, amikor lassan közeledünk a Csemadok fennállásának hatvanadik évfordulójához, s olvasom Popély Árpád tudományos igénnyel feldolgozott könyvét a mozgalom életéről, az 1968-as időszakról, felötlik bennem a kérdés: vajon mi késztette az akkori Csemadok-vezetést arra, hogy az újat, a jobbat, a jogainkat követelő egyéneket – akik törvénycikkelyekben is szerették volna biztosítva látni a szlovákiai magyarság helyzetét – elgáncsolják, félreállítsák.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
OKTÓBER
1869. X. 2-án született Mahatma Gandhi, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja
1904. X. 2-án született Graham Greene angol regényíró
1909. X. 2-án született Margita Figuli szlovák írónő

Napló

E-mail Nyomtatás
Quasimodo-Emlékdíj  Tőzsér  Árpádnak
A balatonfüredi költőverseny díjkiosztó gálaestjén, szeptember 5-én  Tőzsér Árpád vehette át idén a Quasimido-emlékdíjat. A Nobel-díjas olasz költő nevével fémjelzett költőverse- nyen a szerző Esti dramolett című versével nyerte el a fődíjat, 198 pályázó közül. A Kos-suth-díjas költő megítélése szerint a díjazott vers „spiritualizmusával” győzött „korunk raci-onalista és egoista sivatagában”.
You are here: