irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2010-08

Hudák Katalin versei

E-mail Nyomtatás
Védettség, attila
        ezüst hamuból áll össze az éj
        szellemek ujjai kotornak benne

Szunyog Zsuzsa versei

E-mail Nyomtatás
tavaszi etűd
        zöldfűselyem-szoknyáját jó szorosan kötötte magára  a hajnal
        mint a néptáncos lányok

Tőzsér Árpád - A perem és centrum identitásformái

E-mail Nyomtatás
(Cselényi László, Duba Gyula, Koncsol László, Mács József egy-egy új könyvéről)
Az 1919 után határon túlra került magyar nyelvterületek irodalma a többszörös periféria állapotába süllyedt.

Pomogáts Béla - Erdélyi arcképek (3) - Beke György

E-mail Nyomtatás
Az erdélyi magyar irodalomnak mindig voltak olyan „példaemberei”, akik széles körben és igen eredményesen  vállalták a nemzeti közösség önismeretének és öntudatának szolgálatát – a mögöttünk maradt évtizedekben (mások mellett) ilyen volt a nagyhatású író, riporter, szociográfus és publicista Beke György.

Grendel Lajos - Négy hét az élet (Regényrészlet)

E-mail Nyomtatás
Pedig Hugót a pacalpörköltözés és a mértéktelen sörvedelés emlékezetes napját követően elnyelte a föld, mint egy illegális osztályharcost a valaha volt – igaz sem volt időkben. Mintha valaki, a hajléktalanokért és csavargókért felelős égi személy, egy osztályvezető angyal, kitörölte volna őt a város lakóinak lajstromából vagy valami titkos, diszkrét feladattal bízta volna meg.

Fónod Zoltán - Emlékezet nélkül nincs művészet… - Köszöntjük a 80 éves Szeberényi Zoltánt

E-mail Nyomtatás

Az irodalom megítélése, helye és szerepe a társadalomban az elmúlt évtizedekben rendkívül ellentmondásossá vált. Nem csak azért, mert egy új irodalmi kánon uralma jelentkezett, hanem azért is, mert elbizonytalanodott az az értékrendszer, amely az irodalmi művek megítélésében támpontot jelentett a kritika számára.

Z. Németh István - Költő, rengeteg csillaggal (A hetvenéves Tóth Elemér köszöntése)

E-mail Nyomtatás
Tóth Elemér verseivel, meséivel, mesefordításaival első osztályos koromban, a Kis Építő hasábjain találkoztam először. Emlékszem, mennyire magával ragadott e költemények játékossága, egyszerűsége és derűje, a mesék pajkossága és humora.

Kulcsár Ferenc - Pietà Mundi

E-mail Nyomtatás
    R. C. olykor elképzeli Jézust, ezt a botrányt a világ
    kovásztól dagadó szívében, aki ott és akkor, a Getsemáné-kertben

Fónod Zoltán - A magyar sors és a szülőföld hűségese…(1) - Duba Gyula szépprózai munkássága

E-mail Nyomtatás

A sebezhetetlen múlton semmi sem változtathat,
se bosszú, se  megbocsátás, se börtön, még csak a feledés  sem.”
(Jorge Luis Borgest)

Lehocky Teréz - Keresztre feszítve (2)

E-mail Nyomtatás
Mostanában az állomáson laktak, a vakvágányra tolt, kiselejtezett vagonban, a gazzal benőtt sínpáron. Ott összezördült egy cséplőgép tulajdonosával, mert megírta az újságban, hogy pióca, kiszipolyozza a munkásokat.

Gál Sándor - Katonásdi és a T–34-es lakókocsi (1) (Napló)

E-mail Nyomtatás
V - Gyerekkorom legtávolabbi, megidézhető peremein-síkságain, dombhajlatain, a szérűskertekben, vizek mentén, de legfőként a Fődásásban, minden játék közül  az első helyen a katonásdi állt.

Kulcsár Ferenc - Gyöngyök és göröngyök (3) (Napló)

E-mail Nyomtatás
„Mózes pedig hajtá a juhokat a pusztán túl, és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelenék neki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala.”

Poór József - Vizek hátán, szelek vállán (Részlet)

E-mail Nyomtatás
Amelyben tükröt tartunk az idő elébe, de ez az eszköz sajnos gyakorta ravaszul homályos. Esetenként meg piszkos. Szerencsére vannak született tükörpucolók, akiknek jóvoltából néha többet látunk, mint nézünk. Ki volt Joshua Slocum? Hogy mehetett úgy tönkre, hogy mindenkinek haszna lett belőle?

Villebald - SMS versek

E-mail Nyomtatás
éj
    ébren villództak
    a csillagok,éj volt,
    ködpólyában pihent,

Szalay Adrianna - A modern prózanyelv – medialitás és irónia

E-mail Nyomtatás
1. Medialitás
Az értelem létrejöttének folyamatai új megvilágításban

Gyüre Lajos: A rebellis (1) (Történelmi rádiójáték)

E-mail Nyomtatás
Szereplők:     II.Rákóczi Ferenc
                    Kollonics érsek
                      Hesseni Sarolta, II.Rákóczi Ferenc felesége

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Augusztus
1930. VIII. 5-én született Neil Armstrong amerikai űrhajós
1660. VIII. 6-án hunyt el Diego Rodrígez de Silva y Velázques spanyol festő

Napló

E-mail Nyomtatás
Kortárs magyar irodalom  –– szlovákul
A  pozsonyi Artfórum könyvesboltban július 15-én mutatták be a szlovák nyelvű Revue svetovej literatúry című folyóirat nyári számát, amely a kortárs magyar iro-dalomból szemezgetett. –  A bemutatón részt vett Görözdi Judit.
You are here: