irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2010-02

Tőzsér Árpád versei

E-mail Nyomtatás
Nő, dupla Axel előtt
    Ébredezem Éles fényként jár át a felismerés: nem érdekem
    a felkelés Az idegenségem emitt is bizonyos s amott is az lenne
    Kortalan hímringyók könyökölnek baluszteres mellvédeken

Ars poetica - Költészeti fesztivál Pozsonyban

E-mail Nyomtatás
Az alábbi, olaszból, szlovákból és angolból fordított költemények a 2009-es pozsonyi Ars poetica elnevezésű, immár hagyományos nemzetközi  költészeti fesztiválon hangzottak el október 7-e és 11-e között, és a fesztivál éves antológiájában jelentek meg. A magyar költészetet Gerevich András és Kiss Judit Ágnes képviselte. Az alábbiakban öt szerző műveiből nyújtunk válogatást.

Pomogáts Béla - A nyelvvédelem kérdéséhez – Stratégiai és taktikai megfontolások –

E-mail Nyomtatás
Néhány hete a budapesti televízió képernyőjén megjelent Peter Weiss, a Szlo-vák Köztársaság magyarországi nagykövete: egy sajtótájékoztatón válaszolt az újságíróknak a szlovákiai nyelvtörvény gyakorlati alkalmazását érintő kérdéseire.

Gál Sándor - Az egy és az egész - IV. rész

E-mail Nyomtatás
KINCSES KOMÁROM (1)
Az ötvenes évek eleje a hagyományos paraszti világot gyökerestül forgatta ki. A korábban érvényes gazdálkodási rendet és rendszert Csehszlovákiában az 1948-as hatalomátvétel villámcsapása a történelem időmértéke szerint egy pillanat alatt eltüntette.

Gyüre Lajos - Ha kéne se

E-mail Nyomtatás
                                                               „Ha kéne se tudnék mást vallani”
                                                                                         (Sziveri János)
        Ha kéne se ha falhoz állítva
        ha állna már a szégyenkalitka

Alabán Ferenc - Az értékek perspektívája (2)

E-mail Nyomtatás
(Szempontok a közép-európai régió integrációjának és változó irodalmi kommunikációjának értelmezéséhez)
Új irodalomtörténeti korszak
1990 után – a jelek és tények alapján – új irodalomtörténeti korszak kezdődik a közép-európai nemzeti és nemzeti kisebbségi irodalmak életében.

Stanislav Kostka Neumann - Ha a Nap isten volna ...

E-mail Nyomtatás
        Ha forró, égő napkorongunk
        Héliosz volna még, a régi
        isten, kihez a naptól elbűvölt
        ember imája száll, az égi,

Jaroslav Vrchlický - Dal

E-mail Nyomtatás
        Ki tudja majdan hol talállak,
        gyöngéd kezecskék, hófehérek,
        melyek hőn vágyott ölelését
        gátolták félénk, kamasz évek!

Csordás János - Fellángolás

E-mail Nyomtatás
Szerelem! Sokszor volt szerelmes futólag, ez a mostani érzés azonban más, mélyrehatóbb, bódítóbb, egyfelől zuhatagként omlik rá, égeti, mint a delelő nap, beborítja, nem hagyja békén, mélyről fakad, másfelől kiegyensúlyozottságot biztosít, habár akként érzi, lebeg a talajszint felett legalább fél méterrel, vagy szárnyal, mint a madár;

Turul Emese - A szakrális szubjektum:a szinkronikus létélmény

E-mail Nyomtatás
(Egyetemes és örök élmények Weöres Sándor költészetében)

Rácz Vince - A csodába a hétköznapokkal!

E-mail Nyomtatás
(Szerb Antal szépírói és értekező munkásságának kapcsolódási pontjai)
Szerb a csodát avatja a regény műfajának alapvonásává.1 A csoda, a benne rej-lő lázadás a hétköznapok ellen akár a Szerb Antal-i életmű mottója is lehetne, benne ragadható meg leginkább elméleti és költői pillanata.

Honti Attila versei

E-mail Nyomtatás
Százszor megharcolt…
        Küzdelmeink sebét érzem,
        Nem akarva, emlékeztet
        a csont

Polgár Anikó - A Lévai Névtelen…- Az Ovidius-fordítás fordítástörténeti jelentősége

E-mail Nyomtatás
Ovidius az antik költészet magyar fordítástörténetének egyik kulcsszereplője, ezért a műveiből készült korai magyar fordítások elemzése jó lehetőséget kínál az egyes korszakok fordításeszményének árnyalására, különösen azokban az esetekben, ahol ugyanannak a műnek több régi magyar fordítását is ismerjük.

Jakab István - Idegen szavak szlovák jelentésben és szlovákosított alakban a szlovákiai magyarok nye

E-mail Nyomtatás
Ez alkalommal olyan témáról lesz szó, amellyel „vérszegény” és „elsorvasztott” szlovákiai magyar nyelvművelésünk ritkán és csak érintőlegesen foglalkozott: az idegen, elsősorban latin eredetű (vagy a görögből latinosított) idegen szavak használatáról.

A hiábavalóság emlékműve - Krasznahorkai László Az utolsó farkas című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Szalay Zoltán írása
Krasznahorkai László megint vett egy mély lélegzetet, amiből ezúttal is valami „súlyos” dolog született, egy kis könyvecskébe foglalva.
Hiábavalóság és megvetés – már az első oldal első soraiban felbukkan a két ki-fejezés, jelezvén, hogy ezúttal (is) ezek határozzák meg a szöveg irányát.

Szirmai Péter - Látogatóban Samuel Borkopfnál

E-mail Nyomtatás
S. B. alias Talamon Alfonz nevével úgy négy évvel ezelőtt találkoztam Budapesten, egy olcsó könyvesboltban. Kedvelem ezt a helyet, mert időnként elképesztő könyveket találok, fillérekért. Gyakran betérek ide, az eladók gyanúsan méregetnek, mondják is: tegnap óta nem változott a kínálat, nem tudják, hogy a kutatás: múlhatatlan szenvedély, a felfedezés: leírhatatlan öröm.

Ki is hát ez a Szivárvány lovag?

E-mail Nyomtatás
Csóka Ferenc: Szivárvány lovag kalandjai; Szivárvány lovag újabb kalandjai; Szivárvány lovag legújabb kalandjai
Könyvről könyvre - Kulcsár Ferenc írása

„Csupán annyira botrányos,mint egy dadaista vers”

E-mail Nyomtatás
Margó - A Die Weltben megjelent Kertész Imre-interjú és annak magyar fordításai kapcsán a Litera körkérdést intézett írókhoz, irodalmárokhoz, történészekhez. Ez alkalommal Bán Zsófia, Németh Zoltán és Parti Nagy Lajos reagálását olvashatják.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Január
1780. I. 1-jén jelent meg az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hírmondó
1920. I. 2-án született Isaac Asimov orosz származású
        amerikai biokémikus, író
1960. I. 4-én halt meg Albert Camus Nobel-díjas francia író

Napló

E-mail Nyomtatás
Irodalmi Jelen – verspályázat
A pályázatnak egyetlen tematikai megkötése van: a három versből egynek a haza-szeretetről kell szólnia. Saját, máshol meg nem jelent verssel lehet pályázni. Az Irodalmi Jelen szerkesztősége  2010. április 30-ig várja a verspályázók három saját versét.
You are here: