irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2010-07

Jaroslav Seifert versei

E-mail Nyomtatás
Az utak peremén  
        A fejre sapkát, rózsát a kabátra,
        úgy megy a kapun ki, más rózsát visel,

Csordás Jámos - Fellángolás

E-mail Nyomtatás
Szerelem! Sokszor volt szerelmes futólag, ez a mostani érzés azonban más, mélyrehatóbb, bódítóbb, egyfelől zuhatagként omlik rá, égeti, mint a delelő nap, beborítja, nem hagyja békén, mélyről fakad, másfelől kiegyensúlyozottságot biztosít, habár akként érzi, lebeg a talajszint felett legalább fél méterrel, vagy szárnyal, mint a madár;

Németh Zoltán: „Péterek” nemzedéke (A posztmodern prózafordulat értelmezéséhez)

E-mail Nyomtatás
Tanulmány - A magyar irodalomtörténet-írás a hetvenes évek végének prózatörténéseit közkeletű kifejezéssel „posztmodern prózafordulat”-ként véli megnevezhetőnek, s ezt a paradigmaváltást a „Péterek nemzedéké”-hez köti, jelesül Esterházy Péter, Nádas Péter, Hajnóczy Péter és Lengyel Péter műveihez.

Kassa és a Rákócziak (1619–1700)

E-mail Nyomtatás
Múlt és emlékezet - Gyüre Lajos írása
A Rákócziak és Kassa város kapcsolata messzemenően összefügg egyrészt a reformáció elterjedésével, megerősödésével, másrészt a 30 éves háborúval, s az ellenreformáció megindulásával, s ennek folyományaként a Habsburg-ház magyar-országi politikájával.

Lehocky Teréz - Keresztre feszítve (1)

E-mail Nyomtatás
A mama egy faluban tanított. Pirkadatkor kelt és csak este, szürkületre jött haza. Gyalog járt. Nem tellett vonatra. A papa nagy kujon volt. Kanmurikra járt. Buzgó szocialistaként tagadta az Istent, szapulta a pápát, az egyházat, de csak akkor, ha berúgott.

Pomogáts Béla - Erdélyi arcképek (2) - Páskándi Géza

E-mail Nyomtatás
Magyar irodalom Romániában
(Bevezető gondolatok) Három esztendeje dolgozom az erdélyi magyar irodalom történetén: három terjedelmes kötet mutatja majd be Erdély magyar irodalmát 1918 és a jelen között.

Gágyor József versei

E-mail Nyomtatás

Aranyeső esőben
    Tavaszi eső hull
    Erdőre, mezőre,

Százdi Sztakó Zsolt - Pogány

E-mail Nyomtatás
A főpályaudvar napközben inkább hasonlított egy felbolydult méhkashoz, amelyben általános a fejetlenség és kaotikus viszonyok uralkodnak, mint egy nagy fontosságú közlekedési csomóponthoz, ahonnan Európa minden részére indulnak szerelvények, de ez a káosz csak látszólagos volt, amiben a megfigyelő azért felfedezhette a rendet, miként a gondos megfigyelő a méhkasban is felfedezheti a tervszerűséget.

Matuzsálemek a Kúriában

E-mail Nyomtatás
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága június 11-én találkozóra hívta azokat az írókat, akik a 65. vagy ennél kerekebb (70 –75, illetve 80 vagy 90.) életjubileumukat ünnepelték a közelmúltban, vagy  ünneplik  ebben az évben.

A csallóközi Faulkner - A hatvanöt éves Bereck József köszöntése

E-mail Nyomtatás
Szerző: Szalay Zoltán
Van egy másik Csallóköz. Bereck József egy olyan korban, amikor nem jártak jó idők az álmodozókra, felépített egy saját, külön bejáratú Csallóközt, amely sokban hasonlít ugyan arra az úgynevezett valóságosra, ez azonban csak kép-zeletben létezik, akár az a Mihályország, amelyet Turek őrvezető teremtett magá-nak, hogy feloldja gyötrelmes magányát az egyik Bereck-novellában.

„… erős közéleti elkötelezettségű ember” - A 65 éves Popély Gyula köszöntése

E-mail Nyomtatás
Szerző: Vajda Barnabás
Popély Gyula 1945. június 8-án született Abarán. Nagymihályon érettségizett (1963), majd a pozsonyi Komenský Egyetemen szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet (1968). 1972–1981-ben az SZTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, 1981–1990 között a Szlovák Szakszervezeti Iskola tudományos kutatója volt.

„…életösztöne elpusztíthatatlan volt” - Dobos László nyolcvanadik születésnapjára

E-mail Nyomtatás

Grendel Lajos írása
Három hete sincs még, hogy sok év után ismét Királyhelmecre, Dobos Lász-ló szülővárosába vitt az utam. Úttalan utakon zötyögött a kocsink Magyarország északkeleti szegletében, Isten háta mögötti településeken át, mert Borsi felől a Bod-rogköz megközelíthetetlen volt az árvíz miatt.

Hűség a szülőföldhöz…(Laudáció Fónod Zoltán 80. születésnapjára)

E-mail Nyomtatás

Szerző: Németh Zoltán
A laudáció műfaja jogosan, okkal nem tartozik a szépirodalom és irodalomtudomány elismert műfajai közé, hiszen benne és általa olyan – fölöttébb, hangsúlyozottan retorikai – formában kénytelen megjelenni bármiféle megnyilatkozás, amely a kritikai él és a vitaképes dialógus helyett a dicséretre helyezi a hangsúlyt.

A lift és a liftakna esete (Tőzsér Árpád köszöntése)

E-mail Nyomtatás
Csehy Zoltán írása
"A vers a vágynak maradt vágy megvalósult szerelme” – fogalmazta meg René Char szöveg és vágy, beteljesülés és beteljesíthetőség viszonyát a maga enigmatikus módján. Ez a megvalósult szerelem ott munkál Tőzsér lírájában is, melynek egyik központi tárgya a szöveg vágyának tematizálása,

A TALAMON-Díj kitüntetettjei

E-mail Nyomtatás
Szerző: Németh Zoltán
Hagyomány és önértés  (Laudáció Szalay Zoltán prózája kapcsán)
Szalay Zoltán azok közé a fiatal irodalmárok közé tartozik, akik számára az irodalom hangsúlyozottan önértés, önmegismerés. Rendkívül szimpatikus vonás számomra, hogy a prózaíróként jegyzett Szalay rendszeresen közöl kritikákat és recenziókat különféle lapokban.

A kortárs magyar irodalomról (Sz. Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba)

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre, Erdélyi Margit írása - A Hatágú Síp Alapítvány gondozásában jelent meg Sz. Molnár Szilvia Bevezetés a kortárs magyar irodalomba címû könyve (Budapest, 2005). A ma irodalmáról szóló szakkönyvek mindig izgalmas szellemi kalandot jelentenek az olvasó számára, hiszen a jelenidejûség azt is jelenti, hogy szemtanúi vagyunk a mûalkotások születésének, hogy kevés az időtávlat bármely merevebb ítélkezésre, s a recepciót nem-igen befolyásolja a kritikák sokasága.

Kulcsár Ferenc - Gyöngyök és göröngyök (2) (Napló)

E-mail Nyomtatás
Ha elvetődöm olykor a világ szívében ringatózó szülötte földemre, Szentesre, sosem mulasztom el, hogy fölkapaszkodjak a templomunk fölé ezer évek óta magasodó Hegyre. Az én Sínai-hegyemre, a szent Hegyre, amelynek gerincein gyermekkorom nyári reggelein kibontotta szirmait a vérvörös rózsa, a Nap, hogy beragyogja az embereket, a madarakat, a búzaföldeket,

Száz Pál - Ovi (3)

E-mail Nyomtatás
(20 –22.)
Semmi sem lehet végtelen messze. Gondolta. Elképzelte ahogy megépítenek egy „jó hosszú létrát, nekitámasztják a felhőknek és felballagnak rajta. Vagy ha hosszítják a létrát, akkor felgyalogolnak a holdra. Aztán meg a csillagokra”.

Margó - Éltetőnk a zaklatás

E-mail Nyomtatás
A szlovák kormány úgy kezel bennünket, mint mostoha apa a látni sem kívánt gyermekét. 1945 óta elődei politikáját folytatva azt hajtja, hogy gyermekeink nem tudnak, nem is akarnak megtanulni szlovákul, és ezáltal veszélyeztetik az ország politikusainak magyar-kérdésben mindig egyakaratú, nyelvtörvénnyel többszörösen megerősített szándékát, amely szerint a magyarok közé telepedett szlovákoknak nem kell megtanulniuk magyarul.

Napló - Polgár Anikó az idei Madách-díjas

E-mail Nyomtatás
Az Irodalmi Alap díjait a Szlovák Írószervezetek Szövetségének pozsonyi székházában június 16-án adták át. A hazai magyar irodalom legjobb kötetéért járó Madách-díjat Polgár Anikó vehette át a Régésznő körömcipőben című veseskötetéért.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
JÚLIUS
    1845. VII. 4-én született Szinyei Merse Pál festő
    1415. VII. 6-án égették meg a konstanzi zsinaton Husz János cseh
        reformátort
You are here: