irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2010-06

Babits Mihály versei

E-mail Nyomtatás
Zsoltár férfihangra - Consolatio mystica
    Tudod hogy érted történnek mindenek – mit busulsz?
    A csillagok örök forgása néked forog

Pomogáts Béla - A Trianon okozta sebek

E-mail Nyomtatás
Tíz esztendő híján egy évszázada: 1920. június 4-én a Versailles melletti nagy Trianon-palotában Benárd Ágoson munkaügyi és népjóléti miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter (a magyar kor-mány megbízottaiként) aláírták a Magyarország és a Szövetséges és Társult Hatalmak (a Brit Birodalom, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Államok, Japán, Kína, valamint több kisebb állam, így Görögország, Portugália, Panama, Nicaragua,

Márai Sándor - Mint a hal vagy a néger

E-mail Nyomtatás
        Egyszer decemberben megálltam Pesten
        Az Emke előtt és szédülve álltam
        S gondoltam: ez is a hazám itt. –

Fónod Zoltán - Kisebbségben…

E-mail Nyomtatás

Nincs a világnak olyan része, ahol az etnikai, nemzetiségi, vallási közösségek gondjaival, problémáival ne találkoznánk. A nemzetközi jog a második világháború után – érthetetlen módon – nem foglalkozott a kisebbségi kérdéssel. Ebben nemcsak a nagyhatalmak arroganciája jelentkezett, hanem az a téves nézet is, mely a kisebb-ségek asszimilációjában látta a jövő útját.

Mács József - Levél a mennyországba! - Kegyelem életfogytig…

E-mail Nyomtatás
(Esterházy János szenvedéstörténete – Molnár Imre dokumentumkötete)
Molnár Imre történész nagy körültekintéssel állította össze a Kegyelem életfogy-tig című könyvet, amelynek alcíme: Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzése alapján.

Öllős Edit versei

E-mail Nyomtatás
Recept
        kinyílhat még akárhány csenevész bimbó
        elhervad még akárhány meggondolatlan szó

Keserű József - A kútba néző - Duba Gyulának, nyolcvanadik születésnapjára

E-mail Nyomtatás

„Mélységes mély a múltnak kútja”, szédülni kezd, aki csak belenéz. Ismerős érzés lehet ez mindenki számára, aki már valaha letekintett valamiféle mélységbe. Szívünk hevesebben ver, gyomrunk remeg, ujjperceinkbe pedig beleköltözik az a bizonyos, semmivel össze nem keverhető, nyugtalanítóan bizsergető érzés. Szédülünk a tátongó mélységtől, amely elnyeléssel fenyeget bennünket.

Duba Gyula 80 éves

E-mail Nyomtatás

Hektor Nesztorhoz intézett szavaival akartam kezdeni a köszöntőmet: „Hadd karollak át jó öreg legenda, ki oly rég jársz kéz-kézben az idővel”, de aztán rájöttem, hogy az én hetven-egynéhány évemhez már semmiképpen sem illenek a fiatal, erőtől duzzadó Hektor szavai

Tőzsér Árpád - A mítoszról (Részletek) - Duba Gyulának

E-mail Nyomtatás

Kedves Barátom,
egyre kevesebb az ember,
akinek azt mondhatom: barátom.
Valami szűkül köröttünk.

Párbeszéd volt- és más-világokkal

E-mail Nyomtatás
(A 80 éves Duba Gyula önarcképe Cselényi László átírásában)

Gyüre Lajos - Variációk egy mássalhangzóra

E-mail Nyomtatás
Mindig mással
sohasem egyedül
kötve halálig
pásztor ostorán
cserdítő bojtnak

Milan Rúfus versei

E-mail Nyomtatás
Tavaszi vers
        Tavasz, mozgó higany ér hőmérőjében.
        A madarak röpte magasra emeli.

„Ki lesz az elnök?” (Egy hetvenöt éves történet – tanulságokkal)

E-mail Nyomtatás
Múlt és emlékezet - Kovács Győző írása
A könyv- és levéltári kutatásoknak egyik nagy előnyük: az egykori történetek apró részleteit is megőrzik, s azok kellő időben felszínre is hozhatók. Olyanokról van szó, amelyek fölött a történelem átszáguldott és kevés nyomuk marad az általánosságokat rögzítő gondolkozásban. Ilyen eseményt, történelmi mozzanatot rögzítenek a régi-régi újságlapok tudósításai.

Murányi Sándor Olivér - Formagyakorlat a bírói jelvényről

E-mail Nyomtatás
Arra ébredt, hogy alsónadrágjában kutat Anikó keze. Az órára pillantott.  – Indulnom kell – villant át agyán, azzal óvatosan eltolta a nő kezét, aki erre durcásan húzta el száját. Zordok kiszállt az ágyból. Sietve öltözött. Duzzogó kedvesét magára hagyva rohant ki a kapun, hogy elérje a vonatot. Három óra múlva már ott állt a kötelek között, ahol – a bírói vizsga elméleti részét követően – életében először kellett mások harcáról döntenie.

Erdélyi arcképek - Sütõ András

E-mail Nyomtatás
Sütő András munkásságának példázatos értelme és szerepe van: a történelmi és morális példázatok magasán ad számot az erdélyi magyarság nehéz történelmi tapasztalatairól, a mögöttünk álló évtizedek kisebbségi próbatételeiről, az önvédelmi küz-delmek szellemi stratégiájáról.

Kulcsár Ferenc - Gyöngyök és göröngyök (1) (Napló)

E-mail Nyomtatás
Auschwitz az én szégyenem is. Ez nem szófordulat, hanem tehetetlenség. Nincs itt mit elhatározni. Hiszen továbbra is a szerint az értékrend szerint élek, amely ott csõdöt mondott, továbbra is, mit tehetnék mást?, annak a kultúrának, civilizációnak vagyok a gyermeke, amely ott elbukott – mondja Esterházy Péter.

Amikor Isten a cigány gyerek keresztapja

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre, Kulcsár Ferenc írása - (Fellinger Károly: Hajléktalan búzavirág című kötetéről)
Hat évvel ezelőtt, az akkor negyvenéves Fellinger Károlyról Fészek az égen című verseskötete apropóján azt írtam, hogy ő a ritkán megszólaló költők közül való. Első önálló verseskötete, az Áramszünet, 1991-ben, a Főnix Füzetek 23. darabjaként látott napvilágot, így e szám mágikusan egybeesett a költő akkori 23 évével.

A személyesség kísértése

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre, Petõcz András írása - Cselényi László „A Kezdet s az Egész” című kötete, valamint „A Cs-tartomány – pro és kontra” című gyűjteményes tanulmánykötet ürügyén - Ha Cselényi Lászlóról beszélünk, akkor a személyességrõl kell beszélnünk. Arról, hogy a műalkotás azonos-e a szerzõvel. Vagy éppen azonos lehet-e.

Aich Péter - „…Asztali csevegések” – Hitler módra…

E-mail Nyomtatás
A II. világháború olyan személyiségeket (és „antiszemélyiségeket”) hozott az elõtérbe, akik a világégéstõl függetlenül is bekerültek volna a történelembe, az ese-mények csupán jobban kidomborították õket. Ha (elméletileg) nem vagyunk tekintettel a II. világháború eseményeire, akkor is el kell ismerni, hogy egy Sztálin, Hitler, s persze Churchill és még sokan mások beleszóltak a világ sorsába, s nem is elhanyagolható mértékkel.

SZÁZ PÁL: Ovi (2)

E-mail Nyomtatás
(Folytatás az előző számból)
(3 – 4)
– Megmóllak! – Mondta nekik még egyszer Gömböc. Arca remegett, kinyújtotta húsos kezét, öregujját mereven feltartotta merõlegesen ökölbe szorított tenye-rére, és rájuk szegezte (így kell mondani a megmóllakot). Szegényt mindig csúfolták, mert kövér volt.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Június
1975. VI. 3-án hunyt el Kármán József író
1875. VI. 3-án hunyt el Georges Bizet francia zeneszerzõ
1900. VI. 4-én született Louis Amstrong amerikai dzsessztrombitás

Napló

E-mail Nyomtatás
Szeptemberben adják  át a Posonium Irodalmi és Művészeti Díjakat
Tizedik éve annak, hogy a Posonium Irodalmi és Művészeti Díjakat  az előző év legsikeresebb alkotóinak átadják. 2001-ben – a Madách Egyesület keretében – Lauer Edith és férje, John Lauer (Cleveland, USA) alapították ezeket a díjakat.
You are here: