irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2010-05

Kulcsár Ferenc versei

E-mail Nyomtatás
Episztola a versírásról egy barátomnak                                          
        A múlt évezred hamvazó havából                                                        
        vettem a leveled, barátom:

Alabán Ferenc - A realista író palóc és szlovák kontextusai

E-mail Nyomtatás
(Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulójára) - Az író és a meghatározó palóc táj Arról, hogy az irodalomnak mint tájnak a folklór, a népköltészet az igazi és hiteles forrása, már sokat olvashattunk az irodalomtudományban. És arról is sokat hallottunk már, hogy a nyelv a tájnak (a valóságos és az „irodalmi” tájnak) fontos és egyben meghatározó tartozéka.

Duba Gyula - Önmaga utókora Tőzsér Árpád: Csatavirág. Létdalok)

E-mail Nyomtatás
1 - A mű címe megállít, elbizonytalanít, de az alcím — Létdalok! —  megragad. A cím kérdést tesz fel: Csatavirág –  mi akar ez lenni?, az alcím megnyugtat: a létről van szó! A cím kíváncsivá tesz, az alcím keresést és választ ígér. Amaz rejtélyeket sejtet, emez igazságokkal biztat.

Bodnár Éva versei

E-mail Nyomtatás
Elmélkedés
        Előttem sorban a betűk...
        – fehér papíron fekete sereg –
        ...egymáshoz illeszkednek úgy,
        mint viharban az apró porszemek.

Kő-ország fia Amerikában (Beszélgetés Cselényi László, József Attila-díjas költővel)

E-mail Nyomtatás
Cselényi Lászlónak van egy készülő trilógiája, azért mondom, hogy készü-lő, mert a harmadik kötet még nem íródott meg. Nem is tudom, miért így fogalmazok, talán azért, mert a munka, ha nagyon meg akar születni, megírja önmagát, vagyis szinte rákényszeríti a szerzőt, hogy foglalkozzon vele, a világra segítse.

Százdi Sztakó Zsolt: A lottóötös

E-mail Nyomtatás
Z. Vilmos egész életében szürke hivatalnok, jelentéktelen ember volt, akivel negyvenéves koráig semmi említésre méltó nem történt. Még reggel nyolctól, dél-után négyig is teljesen észrevétlen maradt, olyannyira beleolvadt a környezetébe,  még a főnökei se tudták, hogy aki ott dolgozik, az egyik asztalnál, az Z. Vilmos. Tíz éve valaki felvette őt erre a munkahelyre, és azóta tökéletesen észrevétlen maradt.

Szalay Adrianna - A magyar szecessziós novellisztika regényelőzményei (Tanulmány)

E-mail Nyomtatás
Magyarországon a modern kor művészetének első fejlődési szakaszát az 1880-as évek végére tehetjük, melyet Beöthy Zsolt, Dóczy Lajos, Ambrus Zoltán (nagyvárosi flóra) és Justh Zsigmond regényei (művészsors) képviselnek (franciás műveltség atmoszférájával körüllengve), továbbá az évtizeddel későbbi különböző folyóiratokban fellelhető novellák, melyek a modernség szövegimmanens poétikai elveit mutatják.

Csáky Károly versei

E-mail Nyomtatás
Sorsvallomás I.          
                  Próbára tesz
                                naponta az Isten:
                                táncoltat borotvaélen,
                                torkomban szorongással.

Mázsár László versei

E-mail Nyomtatás
Posztmodern
                                Összekacsint
                                mammon,

„Én az istenek tenyerén lakom, / és szomszédja vagyok önmagamnak”

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Bánki Éva írása - (Polgár Anikó: Régésznő körömcipőben című kötetéről)
Különös, az alakja és borítója miatt szinte érzékien tetszetős kis verseskötetet tartunk kezünkben. A nyitó- és záróvers a nagy női misztikust és „grammatikust”, Szent Hildegardot lépteti elénk, a kötet többi verse viszont az antikvitáshoz, a görög mitológiához kapcsolódó különös viszonyt formázza meg – legtöbbször női monológokba foglalt női sorsokon keresztül.

Bemutatás/felmutatás - Ma Isten maga… avagy Változatok a teremtésre

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre -Fogarassy Miklós írása - (Tóth László: Válogatott versek 1968 – 2009 című kötetéről)
A „Ma Isten maga…” című verseskötet Tóth László költészetének különleges sűrűségű tömörítvénye. Olyan ez a könyv, mintha valami sorvezetőt, útikalauzt vennénk általa kézbe, hogy eltájékozódjunk az alkotó lírai oeuvrejében, az 1968 és 2008 közötti negyven év verstermésének, lírai vegetációjának különleges rengetegében.

Fényben, árnyékban

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre, Csehy Zoltán írása - A fénymetaforák szinte elválaszthatatlanul társulnak a felvilágosodás fogalmához, vagy D’Alembert szavaival élve a tudomány és a szépirodalom korát betetőző filozófus századhoz, de ezt már maga a magyar kifejezés is jól jelzi. A fény pedig a jövő, a tudás reménysége, az ész nagykorúsodásának jelképe, az értelmiségi függetlenedés bevilágítója, a tudomány kultikus tiszteletén alapuló szinte végletes racionalizmus jele.

Nyelv, járás, ártalom (Szalay Zoltán prózájáról)

E-mail Nyomtatás

Szerző: Mizser Attila  -  Szalay Zoltánról tudhatunk valamit, Szalay Zoltánról nem sejthetünk semmit. Egyes források szerint ’85-ben született, más források ezt ’86-ra teszik. De az tény, hogy Dunaszerdahelyen látja meg a napvilágot ebben a köztes évben, a középfokú tanulmányait már Pozsonyban végzi, és ugyanitt kezdi felsőfokú vizsgálódásait a Comenius Egyetem jogi karán.

Proust a lakótelepről (Szászi Zoltán: A felejteni nem tudás gyönyörűsége és szomorúsága kötetéről

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre - Szalay Zoltán írása. - „Marha egy dolog ez az idő!” – horkan fel az elbeszélő Szászi Zoltán prózakötetének 16. oldalán, nem éppen prousti eleganciával. Szászi kötetéhez, persze nem is illik semmiféle sznobos prousti fennköltség, hiszen az „áldott, átkozott” XX. század szülötteinek ajánlja a könyvet, s valóban, annak egész szerkezete, nyelvezete olyan, mint maga a XX. század volt: szertelen, töredékes, drámai, groteszk. Ha mégis a nagy francia mesteren keresztül közelítünk a kötethez, akkor ez itt egy szürke, szocreál, pa-nelproli Proust.

Hogya György - Tévelygéseim (3)

E-mail Nyomtatás
Arra riadok, hogy megrándulok.
Felébredve ebben a huzatos vagonfülkében, megrettenve nézek magam elé. Az álmom minden pillanata kimerevítve áll előttem, s úgy érzem, hogy most bizony az életnek azt a szeletét láttam, amely Pozsonyban vár rám. Az álmom elkedvetlenített.

Száraz Pál - Ovi (1)

E-mail Nyomtatás
1 - Megérkeztek végre. Itt kezdődött az ovi.
Magas kerítése volt, egészen magasra felnyúlt a betonalap, és igazán erőlködni kellett, ha az ember fel akart mászni – ott aztán megkapaszkodhatott a vasrácsokban. Csak vigyázni kellett, mert már pattogott le róla a festék, és tisztára befogta mindenki kezét – pirosra. És akkor úgy már ki lehetett nézni, bámulni holmi néniket, bácsikat – mentek erre-arra, és rámosolyogtak közben –, és az egész játszó ovi, a harsogó állatkert a háta mögé került.

Pályázati felhívás - esszéírás

E-mail Nyomtatás
A Selye János Egyetem, az SzNM – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Mikszáth Kálmán Társaság, a Magyar Írószövetség, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, a Kalligram Kiadó,  a Szlovákiai Magyar Pedagógusok  Szövetsége, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet esszépályázatot hirdet Mikszáth Kálmán halálának századik évfordulója alkalmából.

Eseménytár

E-mail Nyomtatás
Május
1900. V. 1-jén született Munkácsy Mihály festő
1960. V. 3-án született Hodossy Gyula költő, író
1825. V. 7-én született Antonio Salieri olasz zeneszerző

Napló

E-mail Nyomtatás
Helyreigazítás
Folyóiratunk 2010/4. számának 49–50. oldalán, Jakab Istvánnak „A jelzős szerkezetek összevonásának törvényszerűségei” című cikkében műszaki okokból nem tudtuk a szószerkezettani bontásban bemutatott szavak mondatrészi szerepének szokásos ötféle szemléltető (grafikai) jelölését biztosítani.
You are here: