irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2010-03

Csoóri Sándor versei

E-mail Nyomtatás
(Köszöntjük a 80 éves Csóri Sándor Kossuth-díjas költőt)
Bűnbánó vers
                A barátaimnak írom

        Már csak magamra figyelek,
        mint akit lesnek valahonnan:
        padlásablakból, fák mögül,

Csoóri Sándor - Hogy mi a költészet, nem tudom

E-mail Nyomtatás
Van a világnak története?
Látom, senki se mer jelentkezni.
Megértek mindenkit. Hiszen ha volna olyan története, tudnánk az eredetéről.

Csoóri Sándor 80

E-mail Nyomtatás
Jánossy Lajos  írása
Csoóri művészi és politikai pályája voltaképp elválaszthatatlan egymástól. Pontosan látszik ez úgy a ’89-es rendszerváltozáskor, ahogyan azóta is. – Köszöntjük születésnapján a 80 éves költőt!

Duba Gyula - Szégyen (1)

E-mail Nyomtatás
(Részlet a rövidesen megjelenő regényből) (10)
A Nyerges utcából jobbra, a Mihály-kapu felé fordul, áthalad a torony alatti boltíven és az egykori barbakánt elhagyva, Nepomuki Szent János szobra után a sarkon megáll. Szétnézett, remélte, erősen hitte, hogy meglátja őket.

Gál Sándor - Az egy és az egész - KINCSES KOMÁROM (2)

E-mail Nyomtatás
(Az emlékek első részét a folyóirat februári számában közöltük)
Azt hiszem, a Komárom–Gadóc–Búcs összekapcsolódásának ideje hozta meg számomra azt a biztonságot –  és részben az önbizalmamat —, amely lehetővé tette számomra az elképzelt előrehaladást, természetesen a tanult szakmámban és az irodalomban egyaránt.

Tóth Elemér versei

E-mail Nyomtatás
Tavaszi kettősség
        Vidor szellő táncol a rét fölött.
        A zöld lepedőn százszorszépek égnek.

Hogya György - Tévelygéseim (1)

E-mail Nyomtatás
Tudod, kedves barátom, egyre inkább érzem, menyire megterhelő és ugyanakkor értelmetlen lejegyeznem a Pozsonyba tartó utam alatt született gondolatokat. Nem csak azért, mert ezek a gondolatok nem hordoznak magukban semmiféle újdonságot, hanem azért is, mert ezek a szerencsétlen, munkanélküli „munsi” gondolatai szétszórtságukban nehezen társulnak a mai köznyelv/gondolko-dás/felfogás elfogadottan használatos szimbólumrendszerével. 

László Erika - Az Orpheusz-szonettek magyar fordításai

E-mail Nyomtatás
Tanulmány - Kulcsár Szabó Ernő Mérték és hangzás című tanulmánya alapján Rilkét a klasz-szikus modernség lezárulásának egyik kulcsfigurájaként tartja számon. „Az Én világmegértése csak akkor valódi képesség, ha nem egyetlen szubjektum »tudásának« kivetülő vallomása, hanem az idegenséggel összekapcsoló lét tárul fel rajtunk keresztül benne.”1

Bodnár Éva versei

E-mail Nyomtatás
Őszi borongó
Itt még zokog az őszi égbolt,
valaki odafent sír talán...
Lehet az Úr az – vagy az angyalok,

Öllős Edit versei

E-mail Nyomtatás
ÖNELLÁTVA-ÖNÁMÍTVA

legyen csak az ember atomóra-pontos
hasogassa csak a maradék szőrszálakat
ragadja csak nyakon a teljesnek tűnő

A tudós körorvos - Dr. Kiss László 60 éves

E-mail Nyomtatás
Lacza Tihamér írása - Dr. Kiss László „kenyérkereső” munkahelye egy orvosi rendelő Csilizradványon, ahol hétköznap a betegeit vizsgálja és orvosi tanácsokkal, receptekkel látja el. A napi körorvosi teendők végeztével pedig bevonul nem túl méretes dolgozószobájába, ahol régebben egy írógépen pötyögtette, újabban pedig egy számítógépen írja cikkeit, tanulmányait és könyveit.

Ľudovít Šrámek - Az ejtőernyős férfi

E-mail Nyomtatás
A férfi a járdán poroszkált, görnyedten, gyatrán megborotválva, dünnyögött valamit az orra alá, tekintetével a lába elé meredt, akárha összpontosítana valamire. Látszott rajta, hogy már van a fejében.
 – Még megiszunk egy kissört, Rebeka, aztán elmegyünk haza. – Hogy mind-ezt kinek mondta, nem volt világos, hiszen senki nem ment vele, de még a környéken sem volt látható senki emberfia.

Fellinger Károly - Kabaré – avagy a por tragédiája

E-mail Nyomtatás
1/1
A titokból kifacsarodott  
óriás magok a citromok
halastavamba hányom
esőmérőimet
jó nézni ahogyan megfulladnak

Lacza Éva - Kő-ország fia - Beszélgetés Cselényi Lászlóval

E-mail Nyomtatás
„Plešivec – Paríž (Pelsőc – Párizs) máig megvan még talán valahol, kuriózumként őrzöm a hajdani vonatjegyet, amellyel Párizsba indultam. Ma már számomra is képtelenségnek tűnik, de így volt, itt a kézzelfogható

Kopasz Katalin - a csönd

E-mail Nyomtatás
ráléptem a cipőmre:

meglepődtem hogy összegabalyodott fűzőim ekkora rémületet tudnak kelteni
próbáltam lazítani a gubancon
eredménytelen kísérletezgetéseim után
kitekintettem:

Monológok áradása - Egressy Zoltán Most érsz mellé című kötetéről

E-mail Nyomtatás

Könyvről könyvre - Szalay Zoltán írása
Hány hang beszél egyszerre egy íróban? Egressy Zoltán mintha nem tenne mást Most érsz mellé című novelláskötetében, mint hogy szabadjára ereszti a benne (mármint a szerző fejében) beszélő rengeteg különféle hangot, hogy azok a maguk zajos szertelenségével, parttalan disszonanciájával kialakítsák a saját világukat.

A lázadó ember zárolt kézirata

E-mail Nyomtatás
Margó - Csicsay Alajos írása
Szeretek könyvtárba járni, órák hosszat böngészni a könyvespolcokon, belelapozni egy-egy agyonolvasott könyvbe. Úgy közeledek hozzájuk, mint régi ismerősökhöz, ifjúkori barátaimhoz, ilyenkor mintha velük szorítanék kezet, s érdeklődnék hogylétük felől.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
Március
1810. III. 1-jén született Frédéric Chopin lengyel zeneszerző
1975. III. 3-án hunyt el Németh László író
1875. III. 7-én született Maurice Ravel francia zeneszerző

Napló

E-mail Nyomtatás
Elhunyt J. D. Salinger
91 éves korában, január 27-én meghalt J. D. Salinger. Az író családjának köz-lése szerint január 27-én  New Hampshire-i otthonában érte a halál. Az évtizedek óta szinte teljes elszigetelségben élő író mindössze négy hivatalosan megjelent kötetével és néhány folyóiratban publikált, de kötetbe nem rendezett írásával lett a huszadik századi amerikai próza meghatározó alakja. 
You are here: