irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2010-11

Kulcsár Ferenc - R. C. ódája a Földanyához

E-mail Nyomtatás
                   Ne keresd kívül, tenmagadban belül van az igazság.
                                                        Aurelius Augustinus


Ó, istengyümölcse-csillag, Földanyám, zafírragyogású űrben
száguldó hazám, ki bennem lakozol és tebenned én,

Pomogáts Béla - A nyelvstratégiától a kulturális stratégiáig

E-mail Nyomtatás
Sok évszázados története során a magyar nyelv többször is veszélybe került. A török hódoltság idején, midőn a Kárpát-medencét nagyjából nyolcvan százalékban kitöltő magyar népesség igen nagy része esett a pusztítás áldozatául.

ANKÉT a kisebbségi magyar irodalomról Szlovákiában

E-mail Nyomtatás
Szerző: Fónod Zoltán
Több mint húsz éve, hogy 1989 novemberének „gyengéd forradalma” után a régi szerveződések romjain új írói társulások és egyesületek alakultak. Egyike ezeknek a Cseh/Szlovákiai Magyar Írók Társasága. Mozgalmas évek voltak az elmúltak, gondolunk  itt elsősorban 1989 és 1990 eseményeire, de okunk és jogunk van arra is, hogy a társaság harmadik közgyűlését (1992. április 1-jét) is felemlítsük.

Zirig Árpád versei - Köszöntjük a 70 éves költőt

E-mail Nyomtatás
Összegyűjtött szavaim
Tolvaj szél csatangol az utcákon,
idegenként belém rugdosnak a szavak.
Temetőinkben a mécsesek égnek,
az őrtüzeink némán kialszanak.

Duba Gyula - Kalapok és a fagylaltos

E-mail Nyomtatás

(Részlet a Valami elmúlt – Erni diákkora című önéletrajzi regényből)
Azon a nyáron Erninek megjelent az idő, amely még nincs itt, de már megmutatja magát; a jövőt! Azelőtt nem gondolt rá, maguktól jöttek a napok, elmúltak és ismételték önmagukat. Volt ebben valamiféle nyugodt folyamatosság és állandóság.

Gágyor József versei

E-mail Nyomtatás
Ima világosságért
(Reflexió Mihályi Molnár László  Szemléletváltás a szakadék szélén c. írására)
Uramistenem, kérlek alássan,
Világosíts meg, hogy sose lássam
Életörömnek a romlottságot,

Milan Rúfus versei

E-mail Nyomtatás
Búcsúzó
A szám tele van a száddal.
A tenyerem a tenyereddel.
Mint a szél a vízmosásban,
úgy susog hangod a fülemben

Hradil Mária versei

E-mail Nyomtatás
Neked mondom el
    Neked mondom el
    Te talán megértesz

80 éve született Veres János

E-mail Nyomtatás
EMLÉKEIM…
Irodalmunkban, nem szokatlan dolog, hogy költők, írók életét, a velük meg-esett véletlenszerű vagy éppen törvényszerű események leírását a hozzátartozók teszik meg. József Attila életének szívfacsaró vagy éppen érdekes, majd a döbbenet fordulatait nővére könyv alakban tárta elénk.

Arról, ami nem volt

E-mail Nyomtatás
Szerző: Aich Péter
„A trianoni békeszerződés mind a mai napig velünk van. Itt kísért, a durván és elvszerűtlenül megvont határok, de mindenekelőtt a határon túli magyar kisebbségek helyzete révén” – így összegezi Trianon-legendák című könyvét (Jaffa Kiadó 2010) Ablonczy Balázs.

Amikor a költő prózát ír - Újabb közelítés Ozsvald Árpádhoz

E-mail Nyomtatás
Szerző: Tóth László
A dunaszerdahelyi NAP Kiadó 2007 és 2010 között – Az idő halála összcímmel – négykötetes életmű-válogatást jelentetett meg Ozsvald Árpád (1932–2003) munkásságából, mely költőnk alkotótevékenységének nagy részét érinti, s hozzáférhetővé, beláthatóvá teszi a mai olvasó számára is.

A tanárrá válás gondjai

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre
A pedagógusképzés kutatásával sokan/sokszor foglalkoztak már, de úgy tűnik, a téma kimeríthetetlen, mivel erősen befolyásolják a folyamatokat az újabb és újabb társadalmi jelenségek, a rendszerváltások, a szemléletek táguló horizontja s főleg a szakmabeliek növekvő igényessége.

Hedonista irodalmi kalauz - Cserna-Szabó András Mérgezett hajtűk című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Könyvről könyvre
Lehet-e az irodalomtörténetből irodalmat csinálni? Ez a fő tétje Cserna-Sza-bó András Mérgezett hajtűk című rendhagyó kötetének, amely negyvenkét szövegben (jobb híján írunk szöveget, épp a műfaj meghatározása a legkeményebb dió ugyanis ebben az esetben) mondja újra a magyar és a világirodalom ismert és kevésbé ismert meséit.

Gyüre Lajos - A rebellis (3) - Történelmi játék

E-mail Nyomtatás
11. jelenet
Szín: Aspremonték palotája, berendezése szolid. Jelen vannak: Aspremont, Rákóczi és Julianna.
Aspremont: Tudom, nagyon fáj jegyesed elvesztése. De mit tehetünk? Az isten adta, az isten elvette, legyen áldott a neve.

Kulcsár Ferenc - Gyöngyök és göröngyök (6) - (Napló)

E-mail Nyomtatás
Upton Sinclair Mammonart című „világirodalom-történetében” igen eredeti módon és szenvedélyesen beszél a mindenkori „mammonimádatról”, „fanatizmusról”, „fundamentalizmusról” és „hivatalos hazafiságról”.

Gál Sándor - Katonásdi és a T–34-es lakókocsi (3) - Napló

E-mail Nyomtatás
V
Az előléptetés különösebben nem érdekelt, tudtam az okát, s az egészet, mint tényt tudomásul vettem Legfeljebb századparancsnokom ugratására volt jó, aki minden „előléptetési” alkalommal jelezte, hogy most már biztos a második – tize-desi – szalag…

Húszéves a Szlovákiai Magyar Írók Társasága - „Hogyan tovább…”

E-mail Nyomtatás

Szerző: Fónod Zoltán
„Mozgalmas évek voltak az elmúltak”, írhattuk, mondhattuk húsz évvel ezelőtt, amikor először nyílt alkalom arra, hogy  az  1989-ben  születő demokrácia  „überolja”, meghaladja a múltat, a „sohse voltat!”, mellyel az 1948-as változásokat szoktuk emlegetni.

Eseménynaptár

E-mail Nyomtatás
November
1845. XI. 1-jén született Teleki Sámuel Afrika-utazó, felfedező
1950. XI. 2-án hunyt el George Bernard Shaw drámaíró

Napló

E-mail Nyomtatás
Arc Poetica fesztivál nyolcadszor
Október 6-tól 10-ig tartott Pozsonyban az Ars Poetica fesztivál. Nyolcadik éve rendezték meg a nemzetközi költészeti találkozót, amely nemcsak Szlovákia legjelentősebb ilyen jellegű rendezvénye, európai mércével mérve is fontos kezdeményezés.
You are here: