irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-08

Tőzsér Árpád / Között. Kő. Tanknyomok

E-mail Nyomtatás

Nemes Nagy Ágnes – húsz év múltán

Húsz éve halott Nemes Nagy Ágnes, a magyar költészet egyik legnagyobbika, s most, 2011-ben, nemrégen, egy kaposvári középiskolai diák így kiáltott föl az érettségin: Úristen, ki az a Nemes Nagy Ágnes?! S mi csak a bonmot-val vigasztalódhatunk: A költőt halála után húsz évre elfelejtik, de ha feltámad, örök életű lesz.
Reménykedjünk Nemes Nagy Ágnes feltámadásában!

Mizser Attila / Lovasiskola

E-mail Nyomtatás

Az írás rendje és ideje Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című kisregényében

Hajnóczy Péter kisregénye, A halál kilovagolt Perzsiából,  mind tematikus, mind pedig retorikai értelemben az írás létmódjára kérdez rá: a mű tétje tulajdonképpen a szöveg szerveződése, amely egyben a személyiség autonómiájának és integritásának, és a valóság leképezésének, rögzítésének bizonyítéka, feltétele is lenne. A kisregény két szála – a kerettörténet az író-elbeszélőről, aki nem képes az írásra, valamint az általa lejegyzett Krisztina-történet – ambivalens viszonyban van egymással, mindkettő valamiként az írás és az idő problémáját helyezi a fókuszba.

Szászi Zoltán / Elmondhatom

E-mail Nyomtatás

HP-nek, halál után harminccal


 elmondhatom kurva sok minden történt az elmúlt harminc évben
 mondjuk talán azzal kezdeném
 távozásod idején tizenhét voltam

Cselényi László / A képzelet aritmiái

E-mail Nyomtatás

A meggörbült téridő

 Itt állok a férfikor 62 éves dzsungelében
 múló habok dúló zajok fölöttem feszült félelem
 ahogy húsz éve ahogyan harminc negyven negyvenöt éve
 ez a hatvankét esztendő a század nagyobbik része immár

Kőrössi P. József

E-mail Nyomtatás

Reggeli. Mit vinnél

  Mit vinnél magaddal
  abba a másikba
  – változol te is –,
  akibe készülsz,

Nem véletlen találkozások / Beszélgetés Péterfy Gergellyel

E-mail Nyomtatás
– Halál Budán című köteted 2008-ban jelent meg a Kalligram Kiadónál. Ez a regény egy történelmi háttérre kirajzolódó szövegvilágot mutat. A történelmi regénynyel kapcsolatban vannak beidegződéseink: a nagy hősök, a nemzeti problematika, az emelkedett stíl, a nemzet megmentése stb. tematikák. A te könyvedben nem ezek a legfontosabb kérdések. A történet a török korba visz, Bécs ostromától Buda fel-szabadításáig tart.

Gál Sándor / Feljegyzések elmenőben

E-mail Nyomtatás
2009)

V
Augusztus 2., vasárnap. Nem új, de nem is régi tapasztalat, hogy a feledékenység miatt ugyanazt az utat többször is be kell járnom. A kérdés az, hogy öregségem e többletkényszerének mi az oka-magyarázata?! Lehetséges, hogy a szellemi elfáradás folyamatosságának a része? Vagy a figyelem és a belső fegyelem hanyatlásának a következménye? Nem tudom. De az biztos, hogy roppantul kellemetlen ennek a folyamatnak a megléte – tudása! –, nemkülönben megélése.

Kulcsár Ferenc / Látogatók

E-mail Nyomtatás
…nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibirnám, 
ha nem vagyok szabad.”
                            József Attila

Benyovszky Krisztián / „…kezded éppen olvasni”

E-mail Nyomtatás
Formás külső, élénkpiros viselet a karcsú derekat átfonó kék övvel, ellenállhatatlan hang, sugárzó latinos szellem, játékosság és érzékiség – sokakat elcsábított. Akik csak egy kicsit is közelebbi ismeretségbe kerültek vele, azoknak szomorú volt azután a kényszerű búcsú. Nem volt gőgös vagy rátarti, mindenkinek egyformán megnyílott, aki hajlandó volt elfogadni őt olyannak, amilyen.

Borsi-Kálmán Béla / A változás élménye – és a változatlanság bizonyossága

E-mail Nyomtatás

Portrévázlat Filep Tamás Gusztávról,
avagy gondolatszilánkok az Ismeretlen (magyar) Filosz
egy munkanapjáról

Mottó: „…a meglévő ismeretek felduzzadnak, kitöltik az üres tereket,
és ezzel hamis értelmezési lehetőségeket kínálnak föl.” 1

Filep Tamás Gusztáv / Adatszerűség, empátia

E-mail Nyomtatás

Az ötvenéves G. Kovács Lászlóról

Amióta G. Kovács László sikeres, méltatott, díjazott műfordító lett, feledésbe merült, hogy a szlovákiai magyar kisebbség történetének egyik legalaposabb és legfelkészültebb kutatóját tisztelhetjük benne. Első komoly munkája az 1980-as évek második felében az 1939-ben megalakult Szlovák Köztársaságról, illetve a szlovákiai magyarság akkori életéről szóló tanulmánya volt.

Alabán Ferenc / A hungarológia szintjei és perspektívái II.

E-mail Nyomtatás

Nyelvismeret és hungarológia

A nyelv, a kultúra, az identitás és a kommunikáció kapcsolatát úgy is értelmezhetjük, mint egymást kölcsönösen meghatározó, egymást átható kategóriákat. Jelenünkben egyre gyakoribbak az olyan élethelyzetek, amelyekben az információcsere különböző anyanyelvű és különböző kultúrához tartozó emberek között megy végbe.

Szemle

E-mail Nyomtatás

Egy szoknya,
egy nadrág
Rakovszky Zsuzsa VS című regényéről

A szenvedélyeket és a vágyakat, legyenek azok bármilyen szokatlanok vagy akár bűnösök is, lehetetlen kioltani – legfeljebb elfojtani lehet őket, de a parázs mindig izzani fog, és abból bármelyik pillanatban fellángolhat a megváltó vagy pusztító tűz.

You are here: