irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-01

Ujjon(g) a táj - Sipos Janka Indulatszók című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Szerző: Z. NÉMETH ISTVÁN
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága által a kezdő költők-írók számára 2006-ban kiírt Pegazus Pályázat különdíját a dunaszerdahelyi magyar gimnázium akkori végzős diákja, Sipos Janka kapta. Az Irodalmi Szemle 2006 novemberi  száma közölte a három díjnyertes vers szövegét a zsűrielnök Tőzsér Árpád értékelő gondolataival egyetemben:

Holmi

E-mail Nyomtatás
ÉVFORDULÓ
105 éve született Manga János (Pereszlény, 1906. június 24. – Budapest, 1977. szeptember 2.) néprajzkutató; 80 éve, 1931. június 21-én hunyt el Budapesten ÖLVEDI LÁSZLÓ költő (született: Érsekújvár, 1903. május 22.); 15 éve, 1996. június 19-én hunyt el Kolozsvárott BALOGH EDGÁR közíró, művelődés- és közösségszervező, a Sarló mozgalom elindítója (született: Temesvár, 1906. szeptember 7.).

A kockázat el van vetve - Luke Rhinehart A kockavető című darabjáról

E-mail Nyomtatás
Szerző: Száz Pál
Kockajáték
A Ledarálnakeltűntem „Kafka miatt”-i pere köszön vissza Luke Rhinehart A kockavetőjének első és utolsó jelenetében. Bodó Viktor nem először teszi fel általa a kérdést: Most akkor én vagyok a hülye, vagy mindenki más körülöttem? Erre pedig sokféleképp válaszolhatunk a mindenki által szorongatott egyénnek.

Aki a mesékben él - Faltisz Alexandra munkásságáról

E-mail Nyomtatás
Szerző: Fónod Zoltán
Több mint negyedszázada végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola alkalmazott grafika szakán, és innentől kezdve – nagyzolás nélkül – elmondhatjuk: a szakma elismert alakja, tehetséges művésze.  A világhálón kutatva döbbenünk rá: csupa siker, csupa elismerés kíséri a fiatal alkotóművész útját. Vallomása szerint: „Gyermekkorom óta mesékben élek, meséket rajzolok, néha írok is.” 

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből (2011. április–május)

E-mail Nyomtatás
Jószomszédi viszonyok
Április 9–10-én Hozz magaddal egy másik írót egy másik országból címmel a közép-kelet-európai irodalmak egymásrautaltságát vizsgálták jeles szerzők különféle országokból a Petőfi Irodalmi Múzeumban Budapesten.

„Visszatérés az anyaméhbe” - Vaszilij Akszjonov Lend-leasing, avagy a lend-lease gyermekei

E-mail Nyomtatás
... című posztumusz regényéről
Szerző: GYÜRKY KATALIN
A 2009 nyarán elhunyt világhírű orosz szerző, Vaszilij Akszjonov íróbarátai egyöntetű véleménye szerint pusztán csak fizikai értelemben távozott földi világunkból. Szellemi értelemben ugyanis mind a mai napig résztvevője az orosz irodalmi életnek: egyfelől a minden nyáron a szülővárosában, Kazanyban meg-rendezett, a róla és műveiről szóló Akszjonov-fesztivál tartja életben, másfelől pedig az, hogy két, posztumusz regényével továbbra is igen termékeny szerzőnek számít.

Jelen a múltban - Fukári Valéria Visszatekintés című könyvéről

E-mail Nyomtatás
Szerző: FILEP TAMÁS GUSZTÁV
Fukári Valéria Visszatekintés című, válogatott cikkeit, kritikáit, vallomásait, tanulmányait tartalmazó, vegyes műfajú kö-tete negyven évet fog át ugyan, de az 1960-as éveket csak két, az 1970-es éveket egyetlen és az 1980-asokat is csak néhány írás képviseli benne; a könyv na-gyobbik hányadát a demokratikus kor-szakban megjelent tanulmányok adják.

Halotti beszéd - Barak László A halálnepper című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Szerző: BÁRCZI ZSÓFIA
Barak László új könyve, a Kalligram Könyvkiadó gondozásában tavaly megjelent A halálnepper című kötet versei szorosan illeszkednek ahhoz a hagyo-mányhoz, amit a szerző a Retúr a pokolba és az És ha mégis ringyó? kötetek verseiben teremtett meg.   

Euphorbosz kegyelme - Tőzsér Árpád A vers ablakán kihajolva című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Szerző: SZALAY ZOLTÁN
Körülbelül a kötet közepe táján, egész pontosan a 141–142. oldalon található Tőzsér Árpád legutóbbi, A vers ablakán kihajolva című verseskötetében az a vers (Sebastianus mondja), amelyből a kötet címe származik. Tőzsér Árpád egy interjúban (Átváltozások, Új Szó, 2011. április 9.) elárulta, ez a vers különösen közel áll hozzá, habár ő maga eredetileg más címet szeretett volna adni a válogatáskötetnek, a kiadó beszélte rá, hogy a Sebastianus mondja egy sorát emeljék ki címnek.

A csalódás rosszkedve - cs Margit Kontárok ideje című könyvéről

E-mail Nyomtatás

Szerző: MÁRKUS BÉLA     
Az idén júniusban születésnapját ülő – az (ön)ünnepléstől módfelett idegenkedő –, az élet rendje szerint évtizedet váltó Ács Margit végre-valahára visszatért pályája kezdetének ígéretes műfajához, a novellához. 

N. Tóth Anikó - Minden kijárat bejárat valahova II.

E-mail Nyomtatás
Csapongó beszélgetés Hunčík Péterrel*
– Határátlépéseid, utazásaid nemcsak földrészek, kultúrák között zajlanak, hanem akár identitáshatárokat is képes vagy átlépni.
– Ez az érzékenység, empátia nem etnospecifikus. Dél-Amerikában ezeket a szorongásokat, diszkomfort érzéseket ugyanúgy megéli az ember, mint a maorik Új-Zélan-don; ugyanúgy megérzi a homoszexuális, amikor vonulnak a bőrfejűek;  és ugyanezt megérzi a tolókocsis ember, amikor  látja, hogy senki nem törődik vele. Nem vesszük észre, hogy mindannyian valamilyen kisebbséghez tartozunk.

Duba Gyula - Nyelvjárás (?!) - Szalay Zoltán prózájáról

E-mail Nyomtatás

1 - Első regényének címe felfigyeltető, meghökkentő. Mi lenne ez – tájtörténeti munka, etnikai dolgozat vagy nyelvészeti kutakodás? Talán provokatív stíluskísérlet, amolyan posztmodern (?) tüsténkedés, nyelvi szabadosság és játékosság lehetőségeire utaló? A fiatal, pályakezdő író hősiesen nekivág, hogy sosem-volt, sajátos művészi valóságot teremtsen? Erre voksolnék leginkább, ám a következő idézet a regényből másra (is) utal:

Lacza Tihamér - Életfogytig szolgálatban / Találkozásaim Koncsol Lászlóval*

E-mail Nyomtatás
Megírtam már valahol, hogy én prágai diákként, a Károly Egyetem kémia szakos hallgatójaként kedveltem meg igazán az irodalmat, s ebben meghatározó szerepe volt Rákos Péternek, a prágai magyar tanszék egykori vezetőjének, akivel az Ady Endre Diákkörnek köszönhetően ismerkedtem meg.

Füzi László - Élet, mű, utóélet / Németh László életművének és utóéletének mozgástörvényeiről

E-mail Nyomtatás
Németh László életéről, életművéről számos könyv, tanulmány született már, utóéletéről annál kevesebb, meglehet azért, mert ennek a mi korunk is részese, önnön világunkról pedig a legritkább esetben szoktunk számadást készíteni. Annak, hogy most Németh László életét, életművét és utóéletét együtt szemlélem, számos oka van.

Jankovics Marcell - Történelmi séta Szepesszombatban

E-mail Nyomtatás
A város fekvése és története - Az 1945 óta Poprád városába beolvasztott Szepesszombat (szlovákul: Spišská Sobota, németül: Georgenberg, azaz György-hegy) városias község a Magas-Tátra aljában, a Poprád folyó-partján, a folyóról elnevezett város északkeleti határában. Régi magyar nevén Szombathelynek hívták.

Ugolino Verino - Flammettához, aki hozzáment Brunóhoz

E-mail Nyomtatás
    Hűtlen, csalfa ribanc, elhagytad, balga, Verinót,
        s nőül vett Bruno végül, a vén kiaszott?

Gál Sándor - Feljegyzések elmenőben (2009)

E-mail Nyomtatás
IV - Június 1., hétfő. Ebben az eső eláztatta világban – állandó szürkületben – megint Spencer Alapvető elvekjét vettem elő, az idő lehetséges feloldását próbálva. „A meg nem ismerhető” első fejezetben olvasom: „A vallás… az örök tényt fejezi ki, míg a tudomány az igazság organizált tömegét” (21. o.).

Potozky László - Áradás

E-mail Nyomtatás
für Franz Hodjak
Grígo Szerbics egyik reggel arra ébredt ágyában, hogy egy hatalmas vizeletfolt kellős közepén fekszik. Először inkább meglepődött, mintsem feldühödött az eseten – régen, katona korában esett meg vele utoljára, hogy egy végletekig kimerítő gyakorlatozás után maga alá vizelt álmában.

Tóth Elemér versei

E-mail Nyomtatás
A tavasz születése
        Felbíborlik az ég alján a hajnal.
        Álmos madár kiált a csöndbe – hármat,
        s a szél lohol a kertnek zilált hajjal.

Fellinger Károly - Két szék között

E-mail Nyomtatás
        A teremtő képzeletnek
        nincs szüksége a beteljesülésre

Szabó Tibor Benjámin - ...és őrizzen meg téged

E-mail Nyomtatás
Apád csukott szemekkel, a korlátba kapaszkodva botorkált lefelé a lépcsőn egy reggel. Gőzös fortyogás támadt belül a fénytől, a feje csúszott szét a két falig, úgyhogy inkább tapogatózva, vakon próbálta, amíg lehet. Egy tágas, vidéki ház, téli vasárnap 1993-ban, odalent zajos élet, nem sokkal nyolc után.

Cselényi László - A KÉPZELET ARITMIÁI,

E-mail Nyomtatás
avagy
AKI E VERSEKET MIND ELLENÍRTA

Kulcsár Ferenc - Gyöngyök és göröngyök (10) / (Napló)

E-mail Nyomtatás
2011. január 23. Ma van a Magyar Kultúra Napja. Hideg januári szél fúj, talán épp olyan, mint két évszázaddal ezelőtt, 1823. január 23-án, amikor Kölcsey Ferenc vég-legesítette ódáját, de úgy is mondhatnám, „nemzeti fohászát”, a Himnuszt.

Markó Béla versei

E-mail Nyomtatás
    Mégsem jelenlét
                Csontváry: Fohászkodó üdvözítő,
                1903, olaj, vászon, 100x82 cm, Pécs

Kontra Ferenc - Vissza a katedrálisba

E-mail Nyomtatás
Végigpergetem a filmet újra, pedig a negatívja bennem olyan mélyen rögzült, mint egy tüdőlebeny kórleletének szárnyas intarziája. Ahogyan újraolvasom ugyanazt a könyvet is, holott jól ismerem, és nem azért, hogy megtudjam, mi lesz a vége. Mert önmagában, a vége felől közelítve, semmit nem mond el, így vagyok most a vonatokkal.

Tőzsér Árpád - A szem (Kertész Imrét olvasva)

E-mail Nyomtatás
        Mennyi mindent nem mondtál még el,
        s már nem is mondasz el soha,
        nincs szavad, a szégyen nem érvel,
        meglapul: ráncban májmoha.
You are here: