irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-07

Szalay Zoltán / Balesetek, útközben

E-mail Nyomtatás

Mag Arnoldot a rendőrségtől keresték telefonon. Egy hivatalos hang közölte vele, F. B. úrral való kapcsolata miatt be kellene fáradnia a legközelebbi rendőrőrsre. F. B. úr wifi-rendszereket szerelt be háztartásokba, nemrég indította az új vállalkozását, s a hatóság által ellenőrzött dokumentáció alapján Mag Arnold volt az első ügyfele.
A rendőrségen nem nagyon akartak foglalkozni vele, a hátsó ajtónál állt egy férfi, s a portás neki kiabált, még vissza, mondom, még vissza.

Bárczi Zsófia / Szadista halálok zoommal

E-mail Nyomtatás

Vida Gergyely Horror klasszikusok című kötetéről

Nomen est omen – a név kötelez, kis módosítással: a cím kötelez. (Kérdés persze, hogy kit és mire.) Vida Gergely legújabb kötetének címe – Horror klasszikusok – a műfaj hangsúlyos megjelölésével mindenesetre határozottan felkelt bizonyos, a kötet verseire irányuló olvasói elvárásokat. Bár talán helyesebb lenne azt írni: kikény-szerít, sőt kötelez egyfajta olvasási módra, ha figyelembe vesszük a szerzői utasításként is értelmezhető címet.

Vida Gergely / Bolyongások a gyerekszobában

E-mail Nyomtatás

(1)

 A  plüssálatok sorsa írva van.

 Mit mondhatnék, Barnamackó, szégyen,
 hogy éppen úgy rögzültél, ahogy:
 ernyedten lógva a kilincsen, nyakad körül szárítókötél.

Csábi Domonkos / A bizonyos bizonytalan

E-mail Nyomtatás

Vida Gergely Babits-olvasatok című kötetéről

A modern kori magyar költészet – és úgy általában az irodalom – ranglistáján megkérdőjelezhetetlen ranggal volt/van jelen az a Babits Mihály, akinek életművéhez sok szempontból nem volt kegyes az utókor leginkább tiszteletteljes, ám kiszámíthatatlan érdeklődése.

Markó Béla

E-mail Nyomtatás

Demény Péter / A forma erkölcse

E-mail Nyomtatás

Markó Béla Visszabontás című kötetéről

Költők koszorúja, Szerelmes szonettkoszorú – a „szonettmánia” mellett, melyet maga a költő nevezett így egy dedikációban, a szonettkoszorúhoz való vonzódás is érződik Markó Béla életművében. Külön kötetben mindkettő 2002-ben jelent meg a csíkszeredai Pallas-Akadémia kiadásában, ám az első keltezése 1987. május–szeptember, ezt a vonzódást tehát korainak is nevezhetjük. A tavaly napvilágot látott Tulajdonképpen minden (Bookart, Csíkszereda) és az idei Visszabontás (Jelenkor, Pécs) azonban nem szonettkoszorú, hanem szonettciklus.

Márkus Béla / Szonettek és haikuk

E-mail Nyomtatás

Markó Béla Tulajdonképpen minden
és Út a hegyek közt című verseskönyvéről

„Most ismét vannak versek a fejemben, / s ez ismét minden másnál fontosabb” – örvend a Tulajdonképpen minden című, csupa szonettből álló kötet beszélője, s még lelkesebb lehetne a 99 haikut felsorakoztató szintén friss könyv, az Út a hegyek közt megszólalója.

Markó Béla / Hét haiku

E-mail Nyomtatás

Máshol

 míg a magasban
 száll a madár szabadon
 árnyéka lent jár

 

Sajó lászló / A’sziszi, szentferenc haikui

E-mail Nyomtatás
 erdei úton
 elakadt pocsolyákban
 láttam nyomodat

Rapai Ágnes / Ilma Vronszkaja hátrahagyott verseiből

E-mail Nyomtatás
Távozás

  nem volt könny se zsebkendőlengetés
  izgató mütyürök olcsó díszei a szív-
  nek szomorkás mosoly nem csillogott
  kihívóan és bársonyos fájdalom pa-
  lástja nem burkolt kicsinyke szavakat

Varga Imre / Reggelnapló II.

E-mail Nyomtatás
 4
Nem tudom, hol van a parcella határa, az egyik szántó végén, kis fatáblán a tulajdonos neve, ismerős, hasonlít, akár az enyém is lehetne. Ebbe a pincehajlokba kell bemennem – valami késztet rá. Hatalmas farekeszek, babbal, borsóval púpozva; óriási zöldborsószemek, meg sárgák is, akkorák, mint két hüvelykujjam begye. Átlátszó zacskóba szedek belőlük vetnivalónak. Anyám odafent a kupac tetején, válogatja a javát. Fel-felmutatok egy-egy kivételesen nagy borsószemet, mielőtt a műanyag zacskóba vetném.

Gál Sándor versei

E-mail Nyomtatás

Az átmenet

a kinti magasságban
az érintetlen hajnal
valósággá tömörült
benne az ébredés magánya
mindaz

Zirig Árpád verse

E-mail Nyomtatás
Reggel a legrosszabb...

  Reggel a legrosszabb,
  mikor magamra nyitom
  az ablakom,
  előjön a hiány,
  a visszatérő fájdalom.

Kulcsár Ferenc / Gyöngyök és göröngyök (11)

E-mail Nyomtatás

(Napló)

Jakoby Gyula a 20. századi szlovákiai képzőművészet egyik legtitokzatosabb, jó-szerével máig „megfejthetetlen” fenoménje volt. Kassán született 1903-ban, s itt élte le életét, a „város peremén”, ahol „puha szárnyakon szállt a korom”, „nehéz esők vastag rongyai mosogatták a csorba pléhtetőt” s „nem isten, nem is az ész, hanem a szén, vas és olaj” teremtette az embereket, akiknek szállásain „éhinség, fegyver, vakhit és kolera dúlt”, s ez végérvényesen és végletesen meghatározta művészetét.

Duba Gyula / Ha a szobor leszáll...

E-mail Nyomtatás

Kiszámíthatatlan a szobrok sorsa, mondhatnánk: kockázatos. Az örök életre születtek, de ritkán érik el. Mintha sorsuk kiszolgáltatottjai lennének, gyakran fordul ellenük az idő. S ezt is rapszodikusan, legtöbbször logikálatlanul, szeszélyesen teszi. Éppen azt akadályozza meg, ami feladatuk lenne, nevezetesen, hogy legyőzzék a mulandóságot és a maradandóságot. Az örökkévalóságot bizonyítsák, úgy is mondhatnánk, hogy legyőzzék az időt.

Benyovszky Krisztián / „Nyalatja magát, mint a méz”

E-mail Nyomtatás

Az újraolvasott Macskakő

Az irodalmi hermeneutika megtanított bennünket arra, hogy az újraolvasás esetében tulajdonképpen nem is magát a szöveget olvassuk újra, hanem annak első olvasatát. Az újraolvasás tárgya tehát saját korábbi konkretizációnk, a műhöz csak ennek szűrőjén keresztül juthatunk el.

Csanda Gábor / Az arányok rombolásának kéje*

E-mail Nyomtatás

Szalay Zoltán A kormányzó könyvtára című kötetéről

A kormányzó könyvtára című kötet darabjainak egyik első pillantásra legszembetűnőbb sajátossága a történetek részleges volta, hézagossága. Csaknem mindegy, hogy a gyűjtemény hosszabb vagy rövidebb szövegeit nézzük, azzal kell szembesülnünk, hogy a bennük kibomló cselekmény leggyakrabban igencsak korlátozott viszonyban áll magával a történettel, s külön-külön e kettő is nagyon visszafogott.

Filep Tamás Gusztáv

E-mail Nyomtatás

Zsidó magyarok a két világháború közötti
csehszlovákiai magyar közéletben
Széljegyzetek egy elhanyagolt témakörhöz

Alabán Ferenc / A hungarológia szintjei és perspektívái I.

E-mail Nyomtatás

A hungarológia fórumai

Annak ellenére, hogy a hungarológia fogalma több szempontból közelíthető meg, megfigyelhető bizonyos egységesülés a definíciós törekvésekben is. Ebből a szempontból példaértékűnek és irányt mutatónak tekinthető a Hungarológia az ezredfordulón című, 2000-ben megrendezett nemzetközi tudományos tanácskozás, melynek előadásai meg is jelentek.

Szemle

E-mail Nyomtatás

A naplóírás metafikciója
Tőzsér Árpád Érzékek csőcseléke című kötetéről

Van egy versem, egy Tőzsér-vers, a Jalousionisták, amelyből a következő idézetet már legalább három-négy helyen felhasználtam, és most is ezzel kezdem:

Holmi

E-mail Nyomtatás

A költő, a színész meg a zenész

Rendhagyó triumvirátus járja a Kárpár-medencét: Tóth László istenkísértő verseiből szedett össze egy kompakt csomagot Gál Tamás színművész és Lakatos Róbert brácsaművész, s nem nagy csinnadratta közepette, de az odafigyelők kifejezett örömére 2011 elején megjelentették a versek feldolgozását is. A Jöttünk külhonból című CD-lemez bemutatójára még 2010 decemberében került sor Dunaszerdahelyen, bár maga a korong akkor még nem létezett.

You are here: