irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-06

Petőcz András

E-mail Nyomtatás

Utassy József halálára

    Visszafogott erő,
    lefogott indulat. 
    Lassan, mosolyogva
    hullik alá a szavad.

Tőzsér Árpád versei

E-mail Nyomtatás

Életfák

  A méhek kicsobognak a gallyak csövéből,
  tócsákként nyalják a tönkök lábát,
  az irtványoldalról óriás málnabokrok,
  napsütésbálák görögnek elénk.

Szászi Zoltán / Zimankó mesélni kezd

E-mail Nyomtatás
– Úgy emlékszem, régen a cukrászlányok sokkal csinosabbak voltak, na ja, meg talán kicsit kedvesebbek is! – morogta oda kávézó, éppen kiskanalát nyalogató barátjának Zimankó. Két Mikszáth szelet (kétféle, egymásbafonódó piskóta tésztájából, valamilyen savanykás gyümölcsízzel megbódított, reszelt pörkölt mandulával megszórt úri sütemény) romjai felett ücsörögtek a Balassák ősi gyar-mataként számon tartott Ipoly menti kisváros szecessziós cukrászdájában.

Gál Sándor / Feljegyzések elmenőben (2009)

E-mail Nyomtatás

Február 27., péntek. Ma elég sokat dolgoztam, írtam, s másoltam a meglévő szövegeket. Egyféle nyugalmat vagy biztonságérzetet adnak az ilyen napok. Az iméntiekből következik, hogy sikerült előrehaladnom A rák évada elgondolt ötödik tételével.

Varga Imre / Név nélkül

E-mail Nyomtatás
(Folytatjuk)

 

Vagyok, aki nincs.
 Halálaim éltetik
 e pillanatot.

Iancu Laura / Egy késő szeptemberi napon aztán (Regényrészlet)

E-mail Nyomtatás
Cikónéval is megtörtént a szerencsétlenség. Cikó Demi egy ideig ott járt-kelt a ház tájékán, még fütyölni is hallotta, aztán odalett, mintha a föld nyelte volna el. Cikóné előbb csak rikoltotta: Istán, jönne egy cseppecskét segítni, nem látom bédugni a cérnát a tű fokába, aztán már az ablakon is kinézett, vajon nincs-e a műhelyben, tán valami szerszámmal zakatol, az süketíti így meg. Bekukkantott az istállóba is, még a kúthoz is odament, belenézett, a víz hullámzón tükrözte kerek arcát.

Bárczi Zsófia / Szörnyek könyve (Részletek)

E-mail Nyomtatás

7. Otthon
(Töredék Szent Hierophania kritikai életrajzából. Liber Aureus Universitatis,
II. köt., ismeretlen szerző)

Szent Hierophania semmi mást nem akart, csak otthon lenni végre. Világ körüli hosszú és kétségbeesett keresése ennek a legyőzhetetlen késztetésnek volt csendes, tökéletesen visszhangtalan manifesztációja.

Kulcsár Ferenc / Gyöngyök és göröngyök

E-mail Nyomtatás

(Napló)


Nem a jövőt kell tudakozni, hanem a múltat. Mert az hozza a jövőt. Egyetlen példa: Trianon. 60–70–80–90 évvel ezelőtt – és utána is –, aki világosan és felelősen gondolkodott, tudta, mit hoz Trianon a jövőben Európára és a magyar nemzetre: pusztítást és veszteségeket, a magyarság lélekszámának apadását. És Trianon, a múlt még mindig alakítja, pontosabban rombolja a jövőnket, mindaddig, amíg e kalamitásra gyógyszert nem talál Európa.

VÉRBE FULLADT CSONTVÁZ / Posztmodern cseh költők Csehy Zoltán fordításában

E-mail Nyomtatás
VÁCLAV RYČL
Szeretetérzet

  A férfi csókja napraforgó.

  Apám sohasem csókolt meg.
  A lovakat szereti.

  Kabátján egészen más napok ragyognak.

Philosztratosz / Képek

E-mail Nyomtatás

Részletek az Eikonész című képleírás-gyűjteményből

Szkamandrosz
(I. 1.)
Felismerted, fiam, hogy ez a festmény Homéroszon alapszik, vagy nem jöttél rá, s természetesen csodának tartod, hogyan is maradhat életben a tűz a vízben? Gondolkozzunk el hát az értelmén, te pedig fordítsd el róla a tekinteted, hogy megvizsgáld a forrást, melyen a kép alapszik.

Polgár Anikó / Képleírás és szerelmes levél

E-mail Nyomtatás

Philosztratosz Eikonészének retorikai és pedagógiai aspektusai


„...a filológia, eredetét tekintve, és minden időkben, egyúttal pedagógia is volt” – állítja Nietzsche1 a Homérosz és a klasszika-filológia című székfoglaló előadásában, arra hivatkozva, hogy a filológia eredeti feladata a tanításra leginkább érdemes elemek kiválogatása, tehát egy gyakorlati hivatásról van szó, mely csak később vált tudománnyá.

Vörös István / A szerelmi költészet szükségszerűségéről

E-mail Nyomtatás
33 The Letters of Alciphron, Aelian and Philostratus, i. m., 456.
34 Philosztratosz: i. m., 28.
35 Vö. Popowski, Remigiusz: La théorie de l’art de Philostrate Flavius. Eos 90 (2003), 205–214.
36 Philostratus: Imagines. I. m., 6.
37 Vö. Powski, Remigiusz: i. m.,

Lacza Tihamér / Minerva kalitkába zárt baglya*

E-mail Nyomtatás
A magyar nyelvű ismeretterjesztés lehetőségei
a kommunista Csehszlovákiában

A korszak, amelyről szó van – az 1950–1989 közötti négy évtized –, sokféle szem-szögből vizsgálható. Sajnos, intézmények hiányában a múlt tényeinek és eseménye-inek számbavétele, feltárása esetlegesnek mondható.

Ozogány Ernő / A magyar nyelvű tudományos ismeret- terjesztés jelene és jövője Szlovákiában

E-mail Nyomtatás
Idestova fél évszázaddal ezelőtt egy ifjúsági tévévitában megkérdezték az ismeretterjesztés klasszikusát, Benedek Istvánt, hogy egyáltalán mi szüksége egy átlagembernek a tudományos ismeretekre. Ő visszakérdezett: „Mire jó a szerelem?” Vitapartnerei kórusban válaszolták: „Hát arra, hogy gyerekeink legyenek.” Benedek arcán halvány mosoly futott végig: „Ugyan már, ahhoz nem kell szerelem.

Duba Gyula / Mikszáthot olvasva

E-mail Nyomtatás

1
Nehéz lenne eldöntenem, melyik Mikszáth-mű a kedvesebb számomra. Persze, olyan általános válasz sem lenne pontos, hogy mind kedves! Bár az igazság közelében járna, de nem tükrözné pontosan. Viszont ha kiemelnék műveket, valamiféle érték-rendet állítanák fel közöttük, amit nem szeretnék. Mert nem az értékelés fontos számomra, hanem maga az író!

Filep Tamás Gusztáv

E-mail Nyomtatás

„…megtartani  a magyar
 művelődésnek ezt a várat”*
 Két fejezet egy monográfiából

 Arkauer István és a Híradó
A pozsonyi magyarság legfontosabb információforrása a Nyugatmagyarországi Híradó – 1919 január közepétől: Híradó – című napilap volt,1 amelynek története a kiegyezés huszadik évfordulójáig nyúlik vissza. 1887-ben Vutkovich Sándor jogakadémiai tanár határozta el, hogy magyar lapot alapít Pozsonyban, s ehhez kérte a „számbelileg még gyönge helybeli magyarság vezető férfiai”-nak a segítségét.

Szemle

E-mail Nyomtatás

Zátonyok árnyai
 Bodor Ádám Az utolsó szénégetők című kötetéről 

Magyar Hírlap, amely aztán kialakítja a maga központi szerepkörét.)
  9 Angyal Béla: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 2004, 167–170. /Fontes Historiae Hungarorum 1 

Holmi

E-mail Nyomtatás
HOLMI
Az alábbiakkal szeretnénk felújítani egykori, még Zalabai Zsigmond által 1973 januárjában kezdeményezett, a magyar irodalom szlovákiai ágának eseményeire figyelő hírrovatunkat. S bár ezekről egyedi esetekben s nagy szétszórtságban, főleg az internetes portálok segítségével is tájékozódhat a mai olvasó, szándékunk hónapról hónapra minél többet összegyűjteni, egybefogni ezekből az általunk elérhető, tájékozódási lehetőségeinken belül eső eseményekből, megjelenésekből, adatokból.
You are here: