irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-05

Koncsol László versei

E-mail Nyomtatás
Vársz rám

        Halottak napja. Ég a gyertya, ég.
        Lejődögélt az alkony lajtorjáján
        a gyertyás-szarvas, fodor fejér bárány,
        akit teérted küldött le az ég –

Duba Gyula Esik a hó 2. Karácsonyi elégia

E-mail Nyomtatás

Morvai meg van győződve, hogy semmi nem történhet már vele, ami még nem történt meg, és ami lényeges. Mintha már mindent megélt volna. Paradoxonnak tűnő, szokatlan érzés. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy bejezettnek véli életét, és ami még hátra van, ami következhet, már csak ráadás. Valamiféle jelentősége még lehet, mély értelme aligha! Igazi élményt és valódi felismerést nem hozhat számára. Sem új információt, jelentős ismeretet.

Cselényi László A képzelet aritmiái, avagy aki e verseket mind ellenírta*

E-mail Nyomtatás
Középkor?

        Ne mondjátok nekem hogy írjak karcsú rímeket
        ne mondjátok nekem hogy lássak rémeket
        mit beszélsz csecsszopó hogy tartsam be a kecses ritmust
        mit akartok tőlem nem vagyok bohóc se kötéltáncos
        megbolondult a világ
        mit prédikáltok lüke próféták

Szalay Zoltán L. második élete

E-mail Nyomtatás

Halála úgy letépve, mint a géz.
Mert feltámadni éppolyan nehéz.
Nemes Nagy Ágnes: Lázár

Vörös István Jóslástan alapfokon / Regényrészlet

E-mail Nyomtatás
SZERDAHELYI TÍMEA

Mi lesz azzal a történettel, teheti föl ismét a kérdést az olvasó, aki már egyszer megkérdezte. És aki nem, mostanra talán az is gyanakodni kezd, hol az a beígért gyönyörű szerelem? Talán csak, aki a tréfára vár, az bólogathat elégedetten, hátha el is marad az érzelgős része a sztorinak. Rögtön meg is nyugtathatjuk mindhármukat. A történet már elkezdődött, ott játszódik annak mélyében, amit elmondtunk.

Szöllősi Mátyás Állapotok

E-mail Nyomtatás
    (23.)

        suspicio1
        A hűvösség szinte tapintható
        a helyen, ahol, úgy hiszem, vagyok.
        A kartonfal átenged a szemközti
        lakásból egy kivehetetlen mondatot.
        És ismétlődik és nem áll el a beszéd.
        Hallgatva: foszlány. Nem törődve: nesz.
        A fogcsikorgatás sem csillapítja azt, mikor
        egy lecsiszolt üveglap megsebez.

Gál Sándor Feljegyzések elmenőben (2009)

E-mail Nyomtatás
II
Április 15., szerda. Új, százoldalas füzetben folytatom ma a naplóírást. Valamikor 1963-ban kezdtem e feljegyzésfolyamot, amelyet kisebb-nagyobb megszakításokkal mindmáig folytatok. Mégpedig azért, mert akkor régen, még az ántivilágban rájöttem arra, hogy amit nem írok le, azt eltemeti, s visszahozhatatlanul, az idő hordaléka.

Varga Imre Reggelnapló

E-mail Nyomtatás
1
Égi óra ébreszt. Verssorok rezegnek. Aranytrombitákból kiömlik a napfény. Kelj föl, Imre, kelj föl! A fenyőfa ága csapkodja falamat. Hat szótagra ásítsz.
Még korainak vélem. Legalább húsz perc, fél óra szundikálás negyed hétig, s akkor majd nekilátok a jegyzetelésnek. S fél nyolc lesz, amikorra valóságosan fölkelek. Odakintről a japánkakasok meg az eső kopogása. Zeng a bádogeresz.

Oszthatatlanná kövesedett táj

E-mail Nyomtatás
Polgár Anikó versfordításai

A költőt – a görög Markópulosz verse alapján – sajátos látásmódja teszi azzá: észreveszi a hétköznapiban a költőit, a teraszon ülve, a járókelőket figyelve is dolgozik, s képzelete révén meglátja azt is, ahová tulajdonképpen nem ér el a tekintete. Az alábbiakban három különböző látásmódú, három egyéni világot képviselő költő verseinek magyar fordítása olvasható, melyeket a közös fordítói látásmód fog egybe.

Alabán Ferenc: A hungarológia irányai / Eredmények és értelmezések

E-mail Nyomtatás
   Fogalmi vonzatok

Már az elején szükséges jeleznünk, hogy a hungarológia nem valamiféle állandó és stabil paraméterekkel rendelkező, változatlan „diszciplína”, amelynek lényegét egyszer és mindenkorra lehetséges megfogalmazni, esetleg újból és újból mozgásba lendíteni. A szakmai körök és a vele foglalkozók másképpen közelítik meg, fogalmazzák meg tartalmi és szervezeti részeit. Nincs mindenki számára elfogadott hungarológiafogalom tehát, s amikor az a kiindulópont érvényesül, miszerint előbb meg kell határozni a hungarológia fogalmát, majd ehhez kell rendelni az intézmé-nyeket, ki kell tűzni az egyes feladatokat és létrehozni a szervezeti egységeket, bizonyára nem jól járnak el az illetékesek.

Tőzsér Árpád / Rezeda Kázmérról, Goriot apóról és a fotel-létről

E-mail Nyomtatás
Szeberényi Zoltánnak tisztelettel és szeretettel

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Karának magyar nyelvi és irodalmi tanszéke dicséretes módon ünnepi albummal kíván tisztelegni egykori tanára, a 2010-ben nyolcvanéves Szeberényi Zoltán előtt.

Vathy Zsuzsa A Csodagombóc és a Fekete szél írójának

E-mail Nyomtatás
A hatvanöt éves Kovács Magda köszöntése

Kovács Magdával 1975-ben találkoztam először, Keszeli Ferenc és felesége vitt el hozzájuk, Lázár Ervint és engem, Pozsonyból. Akkor jártunk először Tornalján, s a velük töltött két nap legalább olyan emlékezetes volt, mint Gömörországot látni.
    Először is tisztáztuk: leánygyermekeink egy hét eltéréssel egyidősek. Házasságunk is némelyest hasonló, Bárczi István költő, első kötete talán nem sokkal előbb jelent meg, Magda prózaíró, az ő novellája a Fekete szél antológia címadója volt.

Németh Zoltán: A szlovákiai magyar irodalomtudomány önreprezentációs lehetőségei

E-mail Nyomtatás
Gondolatok a hatvanéves Alabán Ferenc köszöntése kapcsán

Szinte alig vizsgált kérdése a szlovákiai magyar irodalomnak, hogy a szlovákiai magyar irodalomtudósok számára milyen pozíciók állnak rendelkezésre, melyek azok a szerepek, amelyeket kijelöl, lehetővé tesz, illetve kikényszerít az a kontextus, amelynek szükségképpen részesévé válik az irodalomtudós. Nemcsak szociológiai kérdésről van szó, hanem az irodalmiság anyagi, materiális feltételeiről épp-úgy, mint az identitás lehetőségeiről.

„…hogy kitudódjék a világ”

E-mail Nyomtatás
Jó egy évtizede vendégeskedett köreinkben – Pozsonyban és Dunaszerdahelyen – a pár éve elhunyt erdélyi költő, Lászlóffy Aladár. A pozsonyi olvasóknak Tőzsér Árpád „mesélt” a költőről és verseiről, Dunaszerdahelyen pedig nekem jutott a megtiszteltetés, hogy bemutassam őt a Vámbéry Irodalmi Kávéház közönségének. Mind-ez arról jut eszembe, hogy a minap egy kis újraízlelgetésre leemeltem a polcról …hogy kitudódjék a világ című válogatott verseit.

Az író élete és műve / Márkus Béla Dobos László című monográfiájáról

E-mail Nyomtatás

A nyolcvanéves Dobos Lászlót – hozzá méltó – monográfiával köszönti Márkus Béla. Kötete az író életművének foglalata. Mikrofilológiai módszerével meghatározó jegyeket sorakoztat fel.
„Márkus Béla bensőségesen ismeri a teljes Dobos-életművet és annak szakirodalmát. Emellett figyelemmel kíséri a modern irodalomelméletet is.

A kígyó, avagy a pokol bennünk

E-mail Nyomtatás
Azt mondták, szinte bárhová ülhetek, alig lesz közönség, mivel alig szokott lenni. Az Orfeuszon. Fél órával hamarabb ülök be. Mi történt – nem is értem –,volt ilyen valaha? Üres az egész nézőtér – tök egyedül vagyok. Mindig is perverz vágyam volt, hogy csak nekem ját-szanak el egy teljes operát – álmodozom, válogatok, mérlegelek, aztán leülök középre. Nézem a díszletet, néha gyönyörködöm, de inkább csak konstatálom. Bob Wilson felejthetetlen Orfeójára gondolok. 

Fény és Arany

E-mail Nyomtatás
Eric Whitacre (1970) amerikai zeneszerzői munkássága kezdettől látványosan eklektikus: az ötletes melodikusságot rendre szem előtt tartó zeneköltő teljesen nyitott a populáris regiszter irányába, mindamellett a kortárs klasszikus zenei kísérletező tendenciái iránt is fogékonynak mutatkozik.

Szemle

E-mail Nyomtatás
A cd-n a már említett King’s Singers mellett a The Eric Whitacre Singers, a Laudibus, a Pavao Quartet is hallható, Christopher Glynn zongorán, Gary Lovenest, Scott Lumsdaine és Owain Williams ütősökön működik közre, Hila Plitmann pedig saját héber nyelvű verseit szavalja. A mű 2010-ben jelent meg a DECCA kiadásában.

Holmi

E-mail Nyomtatás
Évforduló
1866. február 6-án, 145 éve született BALOGH ELEMÉR református püspök, egyháztörténész, a 20. század első évtizedei magyar egyháztörténeti kutatásainak, egyháztörténet-írásának jelentős alakja, a két világháború közti csehszlovákiai magyar tudományosság és közélet fontos személyisége.
You are here: