irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-03

Z. Németh István

E-mail Nyomtatás
Világpláza blues

    hited ha rongyos pár megabit
    himnuszod rég megúnt megadal
    játszani vevőt plázálmodba
    nosza cipelj csak el magaddal

Cselényi László / A képzelet aritmiái, avagy Aki e verseket mind ellenírta

E-mail Nyomtatás
Az öregek

        Mind elmennek a kis öregek
        akiket az isten szeretett
        és azok is akiket nem szeretett
        mind elmennek a kis öregek

Ács Margit Doktorátus

E-mail Nyomtatás
Rendszeresen látogatta, hogy beszélgessen vele. A történet elbeszélője, ő. Nem is tudnám jó lelkiismerettel leírni, hogy én, én ezt gondoltam, azt éreztem akkoriban, hiszen én ez a mostani vagyok, és azt is csak nagyjából tudom, hogy ma mit gondolok és érzek, és mit válaszolnék a nagyanyámnak. A nagyanyámra tulajdonképpen pontosabban emlékszem, mint az akkori magamra.

Tőzsér Árpád Károly Róbert lyuksógora

E-mail Nyomtatás

Naplójegyzetek 1999-ből

1.
Lelís

November 5. Közmondásos a tudós Horváth János önmeghatározása: Én modern egyetemi tanár vagyok: 1) tanulok, 2) tanítok. Egyebekre pedig szarok. Az egyetem illemhelyének egyik fülkéjében ülök, és tanulok (Erasmust olvasok), hogy másfél óra múlva taníthassak. S közben azon mosolygok magamban, hogy mennyire következetes Horváth János-követő vagyok.

Iancu Laura versei

E-mail Nyomtatás
A félkegyelmű siralmai 1.

        Megsokasodtak éjszakáim,
        mint nyári égen a csillagok.
        Ki szembe jő velem, mind Káin,
        és mindnek útjába’ én állok.
        Pilláim közé bújt a halál.

Németh Zoltán versei

E-mail Nyomtatás
Naptár

        Elhagytál, mert úgy gondoltad,
        Jobb lesz így nekem és neked is,
        Kétségbeesetten, kiszolgáltatottan.
        Ennyi örömet a fájdalomban
        Nem érdemel senki,
        Az érzőideg végén.

Bárczi Zsófia Szörnyek könyve

E-mail Nyomtatás
Tereza

Tereza kiegyensúlyozott volt. Amparo iszonyatos józansága és Izolda teljes érzelmi önkívületei között maga volt a megtestesült normalitás. Kevesen tudták, mekkora árat fizetett ezért.

Hodossy Gyula / Mintha lebegés a világűrben

E-mail Nyomtatás
Na, jól elbántál magaddal, olyan egyedül, mint most, sohasem voltál. Meg kellett élned ennyi évet, hogy megéld ezt is. Most, amikor annyira vigyáztál a kapcsolatodra, most történik veled mindez. Úgy érzed, kicsaptak. Az utcán vagy, esik, hideg van. Betérsz egy kocsmába, iszol, majd mész tovább, egy másikban folytatod, ilyen-kor bezzeg sehol egy barát, persze tudod, barátod sincs, csak járókelők. Itt-ott valaki rád köszön, de többet nem akar, pedig most akarhatna, bárkivel beszélgetnél. Jó lenne elfogyni vagy felszállni, hegyet mászni, olyan hegyen, ahol nincs vissza út, valami olyat tenni, amit még sosem.

Gál Éva / Kisebbségi ideológiák és magatartásmodellek a határon túli magyar közösségekben II.*

E-mail Nyomtatás
Magatartásmodellek
A korszak regényeit tanulmányozva, azokban egyfajta irodalmi leképezését találjuk a mindennapi életnek. Az írókat aktívan foglalkoztatták a kisebbségi, azaz saját létük kérdései. Az elméletekből kimaradtak azok a magatartásmodellek, melyeket a regények mutatnak.

CzesŁaw MiŁosz versei

E-mail Nyomtatás
Ch. atya évek múltán

Chomski atya, a vaidotai egyházközség plébánosa,
Kilencvenhét éves koráig nem halt meg, mert tudta, nem jöhet
Utána senki. A gond éltette az innentől magányosokért.

Gál Sándor / Feljegyzések elmenőben (2009)

E-mail Nyomtatás

III

Május 5., kedd. A Kincses Komáromhoz írtam pár mondatot, de nem érzem fontosnak az írást. Valóban nem tudom, van-e, lesz-e értelme folytatni, hiszen ahogy tovább írom, újabb és újabb rétegek jönnek elő az évtizedek mélyeiről, amelyek követelik a magukét a többiek mellett vagy mellé. Hát nem az volna a legegyszerűbb, ha az egészet feleslegessé nyilvánítanám?

Duba Gyula A Fórum (kora) ideje, avagy Egykor a Hétben – II.

E-mail Nyomtatás

2.
A karakteresedést és önállósulást az irodalom jelentős mennyiségi növekedése kísérte. Meg a műszaki fejlődés fokozott tudomásulvétele és a modern világ jelentkezése. Ehrenburg időszerű regénycíme, az Olvadás metaforikus jelentéssel (is) bír, tavaszvárást, megújulást jövendöl. Olyan, információkban, s részben kezdő voltában is szegényes irodalomban, amilyen a miénk volt, látványosabbak a világra nyitottságra való törekvés jegyei.

Pécsi Györgyi / A megélt teljesség költészete

E-mail Nyomtatás
Csoóri Sándor legszebb versei*

Kisiskolásként, a hatvanas évek közepe táján, a költő Anyám fekete rózsa című versét ünnepi alkalmakkor magam is szavaltam egy nyugat-magyarországi kis faluban, alig túl a téesz-szervezésen, megrendült, megtört parasztembereknek, meg heveskedő helyi pufajkásoknak. Mit sem sejtve, hogy a költőnek indulásakor volt egy jóhiszemű agitpropos korszaka is az ötvenes évek első felében, amiből súlyos lelki válság árán tudott csak kikecmeregni, és mit sem sejtve, hogy az ötvenhatos eltiport forradalom savként belemart az ő személyes emlékezetébe is, és akkor már jócskán feszíti az alku nélküli kimondás belső kényszere.

Duba Gyula / Gömör, sors, irodalom

E-mail Nyomtatás

Mács József köszöntése nyolcvanadik születésnapján

Sajátos élményem az utóbbi időben: bárhol érintem életünket, a történelem szellemét „szabadítom ki a palackból”. Mintha különös jelentőséggel bírna a felelevenített múlt, s maga az emlékezés. Vagy talán bennünk, nemzedékemben lenne a titok nyitja? Jólesően idézzük indulásunk körülményeit, fiatalságunkat, hogy ily módon megértsük a megtett út természetét, életünk ívét, önmagunkat.

Juhász R. József Vendéglövegek

E-mail Nyomtatás
Papp Tibor 75

Hetvenöt évvel azután, hogy a Papp család nevet keresett az újszülöttnek, egy párizsi lakás, sajtokkal, pástétommal, vörösborral bélelt magyar műhelyében beszélgetek Tiborral. A valóságban persze ki sem mozdulok a jó meleg szobámból, de ez nem befolyásol abban, hogy magam elé képzeljem a lakást Tiborral, na meg Zsu-zsával; a lakást, ahol megfordult a magyar irodalom apraja-nagyja.

Kulcsár Ferenc Ideát és odaát / Rímekről, versekről, létről

E-mail Nyomtatás
Tőzsér Árpád: Csatavirág (Létdalok)

    „Mikor kilazulnak tartóoszlopaid,
    kidől jelenedből amaz is, emez is:
    beérnek szavadban, sírban, mítoszaik,
    s beér üldöződ is, a komor nemezis.”

Kell-e a vers, a haza? / Dusza István meg nem élt 60. születésnapjára

E-mail Nyomtatás
Dusza István április 12-én született – az istenek vagy a Moirák valami apró hibát követtek el odafent vagy odaát, mert Pista már az anyaméhben elhatározta, hogy a költészet napján, április 11-én látja meg Isten szabad egét…

Szűcs Balázs Péter „Nem hiszek az írásról szóló mítoszokban”

E-mail Nyomtatás
Beszélgetés Ibi Kaslikkal

Ibi Kaslik 1973-ban született Torontóban. Szülei a Vajdaságból vándoroltak Kanadába az 1960-as években. A Concordia Egyetemen (Montreal) szerzett diplomát kreatív írásból. Ez idáig két regénye jelent meg, a Skinny (2004) a Harper Collins Publishers-nél, és a The Angel Riots (2008) a Penguin Canada gondozásában. Magyar fordításban a Skinny első fejezete olvasható (Vár Ucca Műhely, 2004. 3. sz., 3–37; Fordította: Simándi Ágnes). Mindkét regény a mai fiatalok világát jeleníti meg, miközben a gyászról, a fájdalomról, s az egyéni és társas széthullásról beszél.

Trial and error /Kukorelly Endre Mennyit hibázok, te úristencímű kötetéről

E-mail Nyomtatás
Van egy Mesterházi Mónika-vers, amely Szilágyi Lenke Error-fotójához íródott, ugyanúgy, ahogy az új Kukorelly-kötet címét adó vers. A kép a Terror Háza jellegzetes homlokzatát és betűtípusát mutatja, csak éppen hiányzik róla a T betű. Mesterházi Error c

A búcsúzás könyve / Olasz Sándor: Magány és társaság között

E-mail Nyomtatás
Születésnapot, a hatvanadikat köszöntő kötetnek indul, Juhász Ferenc méltató szavaival, s hogy a búcsúzás könyve lesz, ennek bizonyossága tán a szerzőt járta át a legerősebben: a mintegy utó-szóként szereplő, külön fejezetet alkotó Jegyzet a boldogságról Olasz Sándor megrendítő számvetése.

Zeneirodalom

E-mail Nyomtatás
Csehy Zoltán Homokvihar és Hizsnyai Zoltán Ének című kötetéről

Zene, homok, vihar, én, ének. Hizsnyai Zoltán Ének és Csehy Zoltán Homokvihar című verseskötetének hívószavai ezek, melyek a 2010-es évben, a Kallig-ram Kiadónál jelentek meg. Nem csupán a kötetcímekből vezethetőek le ezek a metaforikus szinten is értelmezhető sza-vak, hiszen poétikai szervezőerejük igen látványos mindkét szövegkorpusz esetében.

A fehér fény misztériuma

E-mail Nyomtatás

Nagy József A színek harmadik világa című könyvéről*

Nagy József festő- és grafikusművész napjainak túlnyomó részét már évtizedek óta egy pozsonypüspöki családi házban berendezett műteremben tölti, vázlatok, tervek, félig elkészült gobelinek, valamint grafikákkal, metszetekkel teli fiókok meghitt táraságában. Ezeknek a fiókoknak a tartalma egyébként akár önálló dolgozat témája is lehetne, hiszen számtalan olyan alkotás lapul bennük, amelyeket csak a művész közeli ismerősei, barátai láthattak eddig.

Szüret – szemezgetés az elmúlt hetek irodalmi híreiből (április)

E-mail Nyomtatás
Grecsó mellett elférsz?

A karácsonyi könyvkiadási hullám elülte után 2011 első negyedében a kortárs magyar próza állóvizét a leginkább Grecsó Krisztián új regénye kavarta fel. A Mellettem elférsz példátlan reklámhadjárat kíséretében látott napvilágot:

Németh Zoltán versei

E-mail Nyomtatás
Naptár

        Elhagytál, mert úgy gondoltad,
        Jobb lesz így nekem és neked is,
        Kétségbeesetten, kiszolgáltatottan.
        Ennyi örömet a fájdalomban

A Mari hónaljától a magvető imájáig / A Néma éj című CD-ről

E-mail Nyomtatás
A megzenésített vers műfaja sokszorosan is összetett: valamiféle köztes minőséget sugall a költészet és a zene között, ugyanakkor végeredményben a költé-szet ősállapotát idézi meg, hiszen mint köztudomású, a vers kezdetben csak dalként létezett. Ezt a dalban létezést a magyar költészet is jószerével Balassiig rendületlenül őrzi, hiszen talán csak nála jelenik meg a szövegvers mint új minőség.

Holmi

E-mail Nyomtatás
ÉVFORDULÓ
120 éve született DARVAS JÁNOS (1891. április 3. – 1945. január 13.) költő, műfordító, újságíró; április 3-án lenne 70 éves KOPASZ-KIEDROWSKA CSILLA (1941. április 3. – 2009. június 4.) műfordító; 60 éves lenne április 12-én DUSZA ISTVÁN (1951. április 12. – 2002. január 9.) hírlapíró, színházi író, irodalom- és színikritikus.
You are here: