irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-10

Cselényi László - A képzelet aritmiái, avagy Aki e verseket mind ellenírta*

E-mail Nyomtatás
Föld föld

Föld föld az óriás föld kifeküdt a puffancs-képű nap alá
hegyekké dagadt bárgyún élvezi ez a föld ez a nap

Németh Zoltán - A népi lírától a posztmodern költészetig / Tőzsér Árpád poétikái

E-mail Nyomtatás
I. Bevezetés
Tőzsér Árpád kivételes alkotója a magyar költészetnek, életművében a 20. század második felének legtöbb lényeges irányzata, stílusformája, nyelvkezelési problémája kimutatható.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből (augusztus–szeptember)

E-mail Nyomtatás
Megkésett megemlékezés
Július végén, alig néhány hónappal azután, hogy Kossuth-díjjal tüntették ki, s ismét megjelent magyarul Trilógiája, svájci otthonában elhunyt Agota Kristof, a világhírű író. Szülőhazájában az utóbbi években kezdett ismertté válni, de soha nem sikerült kivívnia azt az elismerést, melyre írásművészete méltóvá tette volna. Fő műve, A nagy füzet,

Mágia a színfalak vonzásában / Boráros Szilárd alkotásai kapcsán

E-mail Nyomtatás
Boráros Szilárd, dunaszerdahelyi szár-mazású báb-, díszlet- és kosztümtervező bábjaival, díszleteivel, képzőművészeti alkotásaival találkozni – élmény! E sommás mondathoz azonban az is hozzá-tartozik: sajnos, keveset látni szlovákiai színpadon, bábszínpadon azokból a mívesen elkészített, páratlan teremtői fantázia szülte bábokból, díszletekből és kosztümökből, amelyek ihlető és ihletett eszközei a mesterségét művészi szinten művelő alkotónak, s ezen a tényen talán módosítani illik azoknak, akik színházi irányítói helyzetben vannak. Jó lenne!

Sorskérdések, keresztutak / Fónod Zoltán tanulmánykötetéről

E-mail Nyomtatás

Amikor híre ment, hogy a nyolcvanéves Fónod Zoltán új könyvvel jelöli meg öt évtizedes pályafutását, felmerült a kérdés: mi kerülhet ez újabb, immár tizenhatodik kötetébe? Milyen tematika képviselheti Fónod Zoltán életművének lényegét? Mi „reprezentálhatja” a kerek évfordulót?

Folyékony (regény)tér / Z. Németh István Kiber tér, végállomás című novellatrilógiájáról

E-mail Nyomtatás
Z. Németh István munkássága műfajilag meglehetősen tarka képet mutat: írt novellát, regényt, verseskötetet, humoreszkeket, irodalmi paródiákat, s a felsorolás meglehetősen foghíjas. Ami azonban mindeme sokszínűség mellett meghatározó vonása alkotásainak, az a szatirikus-ironikus humor, a frappáns szójátékok tobzódása, a modern problémák iránti nagyfokú érdeklődés, valamint az ötletesség.

Kijáratok / György Norbert Átmeneti állapot című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Lehetnének elbeszélések, ha el lenne beszélve valami, vagy lehetnének történetek, ha történne valami. György Norbert írásai azonban nem ilyenek. Nem kapunk turistatérképet a  terület bejárására, csak egy last minute-et. Nem kapunk metronómot, hogy biztos kézzel, helyes ritmusban lepötyögjünk egy Schubert-dalt (valamit az egyszerűbbek közül), sem pedig receptet, csak hozzávalókat.

Lát és láttat / Follinus Anna Vers a futásod című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Az idei könyvhétre jelent meg Follinus Anna második, Vers a futásod című kötete. Szerkesztője, Kárpáti Kamil így ír róla: „Versei tiszta kontúrúak, sűrű közegűek, világos szerkezetűek és elmélyültek. Mintha egy eljövendő euró-pai magyar költő prototípusa szólna belőlük.” Ha kézbe vesszük a csupán hu-szonhét éves, de máris Gérecz Attila- és Junior Prima-díjas költőnő könyvét, valóban ez az első benyomásunk: érett, letisztult, a világra ablakot táró művész arcképe rajzolódik ki előttünk.

Újabb perverziók / Németh Zoltán Boldogságtelep, vetélőgépben című verseskötetéről

E-mail Nyomtatás
Öt verscímben fordul elő az ötvenötből a „nyelv” szó Németh Zoltán legújabb, Boldogságtelep, vetélőgépben című kötetében. Ezenkívül pedig még többször a „mondat”, „olvas”, „betű”, „írás” szavak. Elég tehát rápillantanunk a tartalom-jegyzékre, hogy lássuk, ez a kötet – megint – mindent a nyelven keresztül közelít meg, azaz tulajdonképpen magát a nyelvet igyekszik megközelíteni.

Elmentek a fák… / Mikola Anikó Holtágsirató című kötetéről*

E-mail Nyomtatás
„Nyelvek mondják ki utolsó szavukat” – idézi Lénárd Sándort Mikola Anikó, és e sorok írója úgy érzi: Mikola Anikó verseiben ezek az „utolsó szavak” visszhangoznak. Ami pedig visszhangzik, az nem lehet a semmi, más szavakkal: az elmúlás nem végérvényes pusztulás.

Alabán Ferenc - A hungarológia szintjei és perspektívái IV.

E-mail Nyomtatás
Az interkulturalitás aspektusai
Bár a globalizáció és a multikulturalizmus aktualizációjának következtében kitágult a világunk, a politikai határok is részben megszűntek, a nyelvi korlátok és a kultúrák közötti különbségek továbbra is megmaradtak. S az sem változott meg, hogy minden ember egy bizonyos kultúrához kötődik leginkább és viselkedését a saját kultúrája befolyásolja a legjobban, éppen ezért, ha különböző nyelvet beszélő emberek közötti információcserére kerül sor, interkulturális kommunikációról szokás beszélni.

Kovács Lajos - Az x írónemzedéktől az alfa olvasógenerációig

E-mail Nyomtatás
Rohamos nemzedékváltás – kullogó gyermekirodalom?
Gyermekpszichológus ismerősei kire ijesztettek rá már azzal, hogy x, y, z meg alfa nemzedék? Megijedtek-e? Ha nem, miért nem? Vagy legalább azon elgondolkodtunk-e már, hogy talán másképp kellene írni ezeknek a nemzedékeknek? Vagy a gyerekkel másképp kellene olvasni! Ha olvastatjuk őket, elhisszük-e nekik, hogy olvasnak? És ha olvasnak velük, akkor velünk olvasnak-e a gyerekek?

Markó Béla : Gyermekhaikuk

E-mail Nyomtatás
Titok

van a dióban
egy nagyon kis diófa
de felfújható

Lackfi János versei

E-mail Nyomtatás
Harag

Józsi bácsi
répát hámoz,
répát hámoz
mérgesen.

László Noémi versei

E-mail Nyomtatás
Kurjantások

Pitypang, pinty, páva, tulipán:
ha megkapnám, megtartanám.

Fellinger Károly versei

E-mail Nyomtatás
Ugrató
 
Nagyborsai
Borcsa borsát
emlegeti
a fél ország.

M. Csepécz Szilvia / Macerák a gyermek(b)irodalomban

E-mail Nyomtatás
Mire elhatároztam, hogy tematikus tűnődéseim közepette nem leszek „személyes hangú” (pláne nem az „Amikor én még gyerek voltam…” kezdetű felütéssel), már monitorra is vetettem, hogy de bizony, mégis, éspedig önös indíttatásból: az elmúlt negyven évben mondhatni testközelből figyelhettem meg az újabb és újabb fiatal nemzedékek olvasáskultúrájának változásait.

Mészáros László - A festő bosszúja

E-mail Nyomtatás
Sok asszony igazából nem azt akarja megfestetni, amilyen, hanem azt, amilyen volt. Nem értik meg, hogy csak a múlt eseményeit lehet megfesteni, de az elmúlt testeket már nem. Egy asszony teste már sose lesz olyan, mint amilyen leánykorában volt.

Lacza Tihamér - Egy időutazó vallomásai

E-mail Nyomtatás
Rendhagyó arckép a hetvenéves Mészáros Lászlóról
Mészáros Lászlót éveken át csak hírből, pontosabban írásaiból ismertem. Első és eddig egyetlen kritikagyűjteményéről (Nyitott tétel, 1977) úgy írtam nem éppen hízelgő bírálatot, hogy még csak fényképről sem láttam őt.

Mészáros László - Öregedni jó*

E-mail Nyomtatás
Öregedni jó, hisz ez azt jelenti, hogy nem haltunk meg fiatalon.

Koncsol László - A költészet küldetéséről

E-mail Nyomtatás
Kedves Barátaim! Szeretettel köszöntöm a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny jubileumi, XX. évfolyamának vendéglátóit, szervezőit, zsűrijét, előadóművészeit, vendégeit, közönségét, mindenekfölött pedig a rimaszombati döntőre méltó-nak talált vers- és prózamondókat, valamint fölkészítő pedagógusaikat és családjuk jelenlévő tagjait.

Bodnár Gyula - Az univerzum polgára

E-mail Nyomtatás
Vallomással kell kezdenem. Kulcsár Ferenc több mint negyven éve fogott meg első verseivel, s azóta is tisztelője vagyok költészetének. Nem, nem azért, mert költőnk földim, azaz bodrogközi.

Kulcsár Ferenc versei

E-mail Nyomtatás
Levél az ENSZ-nek
                András Sándor nyomán szabadon
        
        Én, Kulcsár Ferenc Autonóm Köztársaság

Ayan Gökhan versei

E-mail Nyomtatás
Vissza, ugyanaz
 
        újra a lelkifurdalás> újra> újra>
        lassan sehol nem találom a végét>
        évek óta játszom> ugyanazt újra>

Balázs F. Attila versei

E-mail Nyomtatás
A kezek nem találkoznak

            a kezek nem találkoznak
            mint elárvult evezők
            a levegőt lapátolják csak

Gál Sándor - Feljegyzések elmenőben (2009)

E-mail Nyomtatás
VI
Szeptember 1., kedd. Amikor a hetvenes évek második felében Kolozsvárott találkoztam Balogh Edgárral, ő mondta ki, hogy „mi vagyunk a búcsúzó nemzedék”. Ott és akkor vetődött fel a nemzedéki összegzés szüksége és föladata.

Follinus Anna versei

E-mail Nyomtatás
Kontempláció

        Rétegeket halmozol magad köré,
        és közöttük keresed a végtelent.

Z. Németh István versei

E-mail Nyomtatás
Idő

        én kannánként hozom a boltból
        míg másoknak titkos föld alatti csöveken
        szállítja valami államközi szerződés

Varga Imre - Az utolsó nap

E-mail Nyomtatás
Utolsó ez a nap is. Ez a nap az utolsó. Aki mindennap újrakezdi, be is végzi naponta. Így érkezett el a te utolsód is, ez a mai. Amikor keserűen, bosszúsan kapálgatsz odafent a kertben. Megígérte a felesége, hogy szól neki.

Zalán Tibor - Kadenciák 10.

E-mail Nyomtatás
        Lombok tövén ringatózik az alkony
        Tengerre látok Teraszon alszom
You are here: