irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011-09

Gál Sándor - Az ölelés

E-mail Nyomtatás
mikor az áradás elérkezett
feketébe öltöztek
a folyóparti füzek
és láthatóvá vált

Szeles Annamária versei

E-mail Nyomtatás
Széteső anya

szétgurultak mind a szavak
bele a mosogatóba ahol lemállott róluk a vacsoramaradék

Iancu Laura versei

E-mail Nyomtatás
Nyomjelzők

            Ez a nap is nélküled telik.
            Ne áruld el, hány óra van –

Kulcsár Ferenc Gyöngyök és göröngyök (12) - (Napló)

E-mail Nyomtatás
Márai Sándor írja az 1946-os, 1947-es évek Magyarországáról, arról az időszakról, amikor a kommunizmus bélpoklos Pókja ki akarta szívni áldozatainak millióiból mindazt, ami emberi önérzet, a jogot, hogy az emberek hitük szerint legyenek emberek, szóval, hogy ez a fasizmust váltó idő százszorosan zordabb és embertelenebb volt az előbbinél.

Váradi Nagy Pál - A jövevény

E-mail Nyomtatás
Felsőtestén több régi heg éktelenkedett a legfrissebb karcolások között. Egyik kezében arasznyi hosszú, hegyezett gallyat szorongatott. Két ujja zöldeslila és dagadt, talán törött volt. Régóta borotválatlan arcán ugyanaz a hirtelen soványság ült, mint egész valóján: kifejezéstelenül. A tekintetéből pedig hiányzott valami.

Szászi Zoltán - Elindulnak a hajók / Talamon Fonzinak, innen

E-mail Nyomtatás
Karamellillatú szelek futkároztak végig a környéken. A pirított cukor kesernyés-édeskés szaga, amely a közeli, bő százéves gyárból egész télen bőszen hömpölygött, így a cukorfőzés idején még a városka túlsó szélén, abban a huzatos, féloldalas, inkább tehermentesítő útnak mondható utcában is jól érezhető volt, ahol a gályakapitány lakott.

Petőcz András - A Létező meghatározása

E-mail Nyomtatás
       Velem van, mindig, minden pillanatban
        az Egészen Kicsi Kis Létező.

Zsávolya Zoltán - Stílusok között – korszakok fölött

E-mail Nyomtatás
Átfogó vázlat Petőcz András lírai munkásságáról
(1)
A Petőcz András legszebb versei* című összeállítás példaszerűen mutatja meg, hogy ez a költő immár évtizedek óta folyamatosan, érdemlegesen és hangsúlyosan jelen van a kortársi magyar irodalomban. 1980 tájékára eső indulásától kezdve máig több mint húsz verseskönyve látott napvilágot.

Mislay Edit - Hangok útvesztőjében / Beszélgetés Lacza Évával

E-mail Nyomtatás
Lacza Éva kellemes, megnyugtató hangját több évtizeden át hallhatták a Szlovák Rádió magyar adásának – a mai Pátria – hallgatói. Riportjai, beszélgetései sokak számára maradnak emlékezetesek. Születésnapja alkalmából életéről, harminckilenc évig tartó rádiós munkájáról beszélgettünk.

Majercsik Mária - Egy dokumentumregény Kassáról

E-mail Nyomtatás
Vécsey Zoltán: A síró város
Kassa? Márai – gondolja az irodalomkedvelő, olvasó ember. Az irodalmi köztudatban ugyanis Kassa mindenekelőtt Márai Sándor nevével összefonódva él. Márai csaknem valamennyi művében ott érezzük szülővárosának,

Lampl Zsuzsanna - Ki az elit? / A szlovákiai magyar elit tükre

E-mail Nyomtatás
A társadalom elitjének a szociológia azt a réteget tekinti, amelynek tagjai a leginkább részesülnek az anyagi javakban, a hatalomban és a presztízsben (Mészáros 2011:125). A szlovákiai magyarságnak is van így értelmezett elitje, mégpedig politikai, gazdasági és kulturális elitje is. Írásomban a két utóbbi, vagyis a szlovákiai magyar kulturális és gazdasági elit néhány jellemzőjét ismertetem.

Alabán Ferenc - A hungarológia szintjei és perspektívái III.

E-mail Nyomtatás
Az európai és az etnikai közösségek kulturális emlékezete 
(a jelképek és a valóság világa)
A kulturális emlékezet általános szinten összefügg a kultúráknak azzal az önszabályozó mechanizmusával, amely azt hangsúlyozza, hogy időről időre, újra és újra meg kell erősítenie az identitását.

A jelentéktelenség óceánja - Grendel Lajos Négy hét az élet című regényéről

E-mail Nyomtatás
A borítólap ajánlása a számvetés regényeként aposztrofálja az alkotást. Kegyet-len és önsajnálat nélküli szembenézésként. Pátosz és nosztalgia nélküli „gyónás”-ként, ahogy ez már a történet végén, összegzés gyanánt, mint egy műfaji meghatározás is elhangzik.

Közelebb – önmagunkhoz / Ágh István Hívás valahonnan című kötetéről

E-mail Nyomtatás
Maradék versolvasók, mi, akad-e köztünk olyan, aki ne ismerné Ágh István nevét? S van-e, ki nem megbecsüléssel gondolna rá? József Attila-díj, Kossuth-díj, Prima-díj... Meg nem tudnánk mondani, melyik elismerést érdemes kiemelni a sok közül.

„Ne hagyjak szót kimondatlanul”

E-mail Nyomtatás
Rácz Boglárka Ahová meg nem érkezünk című verseskötetéről
Rácz Boglárka első verseskötete Ébredések küszöbén címmel a pályakezdő költőket és írókat bemutató Start Könyvek 18. darabjaként jelent meg 2008-ban az AB-ART Kiadónál. A huszonkettedik életévét éppen csak betöltő leányka ekkor a budapesti Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola hallgatója volt, s verseit elsősorban a Szőrös Kő hasábjain olvashattuk.

A szerző és a műve / Fekete J. József

E-mail Nyomtatás
Elmélet helyett: koreográfia. Újabb Szentkuthy-olvasatok  című kötetéről
A magyar irodalom előkelő idegenjeként aposztrofált Szentkuthy Miklós magánélete és életműve közötti kapcsolat felderítése, a lehetséges párhuzamok és kölcsönhatások feltérképezése képezi Fekete J. József Elmélet helyett: koreog-ráfia. Újabb Szentkuthy-olvasatok című kötetének tárgyát.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből

E-mail Nyomtatás
(július–augusztus)
Krasznahorkai-méltatás
Nem mehet csak úgy el a világ amellett, amit Krasznahorkai László csinál az utóbbi két és fél évtizedben. Angolul elérhető életműve mindössze két műre, Az ellenállás melankóliájára és a Háború és háborúra korlátozódik, az abszolút főmű, a Sátántangó érdekes módon nem jelent meg e nyelven, Krasznahorkait mégis figyelemmel követi az angolszász kritika.

Száz Pál - Minotaurus

E-mail Nyomtatás
Van nekem egy barátom, akit igazán nagyra tartok, ám nem mindig értek. Az a fajta ember, akire azt mondják, különös figura. Az egyetlen valahai gimis osztálytársam, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot, noha ritkán találkozunk személyesen.

Napló

E-mail Nyomtatás
KEGYELET
Augusztus 27-én, életének 72. esztendejében elhunyt KÖVESDI JÁNOS író, műfordító, szerkesztő, könyvkiadó. Prózaíróként 1972-ben mutatkozott be a fiatal csehszlovákiai magyar írók Duba Gyula szerkesztette Fekete szél című antológiájában, s ezt még két elbeszéléskötete követte (1976-ban az András-napra megjövök, illetve 1980-ban az Álom a ködbikáról).

Ardamica Zorán - Az író, aki másodállásban szemiotikus volt

E-mail Nyomtatás
Az írót, aki másodállásban szemiotikus volt, egy napon tragédia érte. Mérhetetlenül alacsony jövedelme miatt felesége suttyomban összepakolta a cókmókját, hóna alá kapta gyönyörű, értelmes gyermekeiket, gombszemű kutyájukat, majd ismeretlen helyre távozott.
You are here: