irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-12

Irodalmi Szemle 2012-12

E-mail Nyomtatás

Egy színes világirodalmi blokk alkotja az Irodalmi Szemle decemberi számának gerincét: német költők versei közül mazsolázhatunk, a válogatás ismertebb és kevésbé ismert alkotók munkáit vonultatja fel.

Tandori Dezső - Elkapni a hangot

E-mail Nyomtatás

Nem az, hogy hangokkal dobálóztunk. Csak mintha
(mintha hangokkal dobálóztunk volna), mint ha

Oleg Pavlov - Egyházi elbeszélés

E-mail Nyomtatás

„Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben ne cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közűl, én velem sem cselekedtétek meg.”
(Máté evangéliuma, 25/45)

Tőzsér Árpád - Horror vacui / Naplójegyzetek 2003-ból

E-mail Nyomtatás

1.
Lázadó szerepek
December 31.
Az év utolsó napján a rádió a számítógép és az elektrotechnika dicsőségét zengi. Én tegnap ennek a dicsőségnek a jegyében buktam el. Egész nap a számítógépemmel viaskodtam, nem tudtam beleszerelni az internetet megújító kreditkártyát.

Grendel Lajos - Az utolsó reggelen / Regényrészlet

E-mail Nyomtatás

Már jó ideje gondolta, hogy öngyilkos lesz, fölmászik a tizenkettedik emeletre, és zsupsz – aztán vége van a filmnek. Irtózott az öregségtől, főleg a lopakodó gonoszságától. Ahogy egy fog hull ki. Ahogy egy hajszál őszül meg. Ahogy öt kilométert futott vidáman, de most már csak egyet. Ami az öregségben a legimpertinensebben megmutatkozik, az a visszafordíthatatlansága, gondolta Noszlopy, most még csak alig ötvenöt, de a napok múlnak. Ami idejét múlt lenne, már ott lohol a nyomában.

Liszka József - Kremsi napló 1.

E-mail Nyomtatás

A szinte egész nyarunkat kitöltő, s véget érni nem akaró lakásfelújítás ellensúlyozásaként elmentünk öt napra az alsó-ausztriai, Duna menti Kremsbe. Tavasszal, amikor Linz környékén jártunk egy tanácskozáson, s hazafelé jövet megálltunk itt, tán egy órácskára, szerettünk bele a városba. S most kipróbáljuk valamivel hosszabban is, noha ez az öt nap legfeljebb felületes ismeretséget eredményezhet.

Duba Gyula - Egy álfilozófus vallomásai

E-mail Nyomtatás

A gyanútlan gondolkodás legendája / Regényrészlet
4
Elolvastam amit eddig írtam. Úgy éreztem, át kell tekintenem, hogyan alakul a történetem. Több, mint fél éve írom vallomásaimat, gyűlnek emlékeim állomásai, hasonlóan az idő rétegeihez, ahogy egykor megéltem őket.

Szávai Géza - Antigoné, a kutya

E-mail Nyomtatás

Az ember megérzi, ha figyelik. Az állat is megérzi. Ha figyelsz egy kutyát, megváltozik a viselkedése. De a kutya képtelen önmagát megfigyelni. Önmagában tehát változatlan – önazonos – a viselkedése. Az ember, ha megfigyeli önmagát, a megfigyelés ténye mennyiben, mennyire változtatja meg a „megfigyelt rendszert”? A fokozatok hová, merre, meddig vezetnek?

Kulcsár Ferenc - Simeon éneke

E-mail Nyomtatás

T. S. Eliotnak
„És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember
igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását.”                                         
Lukács 2, 25–26

Gál Sándor - Kitágult nap – 11.

E-mail Nyomtatás

A nolai
1
Feltehetően nekem van a szűkebb Kárpát-medencében a legrendetlenebb könyv-táram. Egyszer ugyan nekiláttam – még Kassán – rendezni, de igen hamar fölhagytam a hiábavaló kísérlettel – nem ajándékozott meg a Teremtő a türelem nemes és szükséges erényeivel, s így a saját rendetlenségem rendjében gyarapodott-épült tovább – mindmostanáig – ez a sajátos könyv-fal, vagy ha úgy tetszik: szellemi védőbástya.

Kortárs német költők versei

E-mail Nyomtatás

Kortárs  német költők – Hodjak, Franz: Zsoltár; Hehn, Ilse: A sárgadinnye keserű ízű a ház előtt; Auslánder, Rose: Hap Grieshaber; Grass, Günter: Fotogén;  Schenk, Christian W.: Levél Keletről (versek, Szlafkay Attila fordításában); Sanmann, Angela: [reggeli csók…]; Berger, Timo: A kedvenc állat, Új hír kapcsán; Bossong, Nora: A hely (versek, Thiele-Csekei Enikő fordításában); Enzensberger, Hans Magnus:Kínai akrobaták (vers, Varga Imre fordításában)

Michal Habaj versei

E-mail Nyomtatás

Képeslap Párizsból

Ahogy Breton úr említi, 1923 augusztusában
a Git-le-Coeur utcában feltűnt egy fiatal lány árnya.     
Tíz esztendővel később ugyanazt a lényt pillantotta meg

Pier Paolo Pasolini - A realizmus halála

E-mail Nyomtatás

Friends, Romans, countrymen, lend me your ears!
Temetni jöttem, nem dicsérni
az olasz realizmust. Ami egy stílusban rossz,
gyakran túléli azt, de a jó gyakran
közös sírba tétetik önnön emlékezetével.

Száz Pál: Elsüllyedt magyar drámák – I. A szöveg mint alibi 2. (tanulmány Szegedi Lőrinc Theophaniájáról)

E-mail Nyomtatás

A túlértelmezés
A mélystruktúra megteremtésének másik módja lehet esetünkben a szöveg túlértelmezése vagy átértelmezése. Az értelmezés–túlértelmezés kérdéskörét az 1990-ben Cambridge-ben az Eco által indított diskurzus vetette fel, ám a hermeneutikának máig nem sikerült érvényes választ találnia arra a kérdésre, hogy mi minősül túlértelmezésnek (persze az is kétséges, hogy létezik-e rá egyértelmű válasz).

Szitár Katalin - Krúdy lírai prózájának értelmezéséhez II.

E-mail Nyomtatás

A Női arckép a kisvárosban című novella alapján*
A szó szerepe az emlékezésben
Feltételezésünk szerint Krúdy prózájának interpretációját a hang, a kép és a fogalom előbbiekben körülírt egységének igényével alapozhatjuk meg.

Bányai János: Olvastam egy könyvet (Tőzsér Árpád: Érzékek csőcseléke)

E-mail Nyomtatás

A Platontól kölcsönzött című Érzékek csőcseléke Tőzsér Árpád naplóinak már második könyve, az első, Szent Antal disznaja címen 2008-ban jelent meg.
Az Érzékek csőcseléke című naplójegyzetek 1998 és 2000 között készültek; feljegyzésük idejében azonban még nem álltak közlésre készen. Ezért áll a könyv alcímében, hogy „naplók naplója”.

Szalay Zoltán: Szöveg által, homályosan (Tőzsér Árpád: Faustus Pozsonyban)

E-mail Nyomtatás

Tőzsér Árpád szövegember – szövegen keresztül gondolkodik, cselekszik, lélegzik, létezik: ez egészen egyértelmű minden egyes megnyilvánulásából, hiszen minduntalan szövegekhez képest határoz meg mindent, saját magát is beleértve.

Gaucsík István: Főhatalomváltás Pozsonyban

E-mail Nyomtatás

Filep Tamás Gusztáv új könyvéről
Mielőtt Filep Tamás Gusztáv legújabb, Pozsony viharos korszakával foglalkozó, Főhatalomváltás Pozsonyban 1918–1920 című, Események, történések egy hírlap közleményeinek tükrében alcímet viselő kötetét bemutatnám és szerzői-kutatói habitusát elemezném, a mondanivalómat egy bővebb bevezetővel kezdem.

Soóky László: „Fogalmam sincs, ki kicsodája a kicsodának”

E-mail Nyomtatás

A Komáromi Jókai Színház Egy hölgy a Maximból című bemutatójáról
Szeretjük és szeressük a színházainkat, a Jókait s a Tháliát, melyek alapjait hatvan évvel ezelőtt rakták le megszállott magyar emberek. 2012. október 12-én a Komáromi Jókai Színházban ünnepeltünk mellszoboravatással, színháztörténeti kiállítással.

Szalay Zoltán: Otthonunk, Háyland

E-mail Nyomtatás

(jegyzet Háy János rajzairól, festményeiről)
Mit akarnak tőlünk ezek a képek? Va-lószínűleg semmit, mindössze egy mitológiát vonultatnak fel, egy sajátságos legendáriumot, melyet szépséges-csúf lények népesítenek be, saját szomorúságuktól részegen tántorgó csodafigurák.

Évfordukók

E-mail Nyomtatás

120 éve született KOMLÓS ALADÁR (Alsósztregova, 1892. december 10. – Budapest, 1980. június 22.) irodalomtörténész, kritikus, költő.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből

E-mail Nyomtatás

A fejek és a kalap
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága folytatja Opus-könyvek című sorozatát. A sorozat második része A fejek és a kalap címmel október végén jelent meg – bemutatóját október 24-én tartották a Dunaszerdahelyi Arthe kávéházban.

You are here: