irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-02

Irodalmi Szemle 2012 - 2

E-mail Nyomtatás

Az Irodalmi Szemle 2012. februári számának tartalma

Tóth Krisztina versei

E-mail Nyomtatás

Kérdezős vers

Szerinted Darth Vader tud úszni?
Háton is, ha akarja?
Tud a víz alatt fénykardozni?
Vagy süllyed, mint a balta?

Csapody Kinga - „…megőrizni a humorérzékemet és ébren tartani a figyelmemet”

E-mail Nyomtatás

Gyerekirodalomról Tóth Krisztinával
– Kisprózák, Magas labda, új regény. Kicsit távolinak tűnik az – vagy csak hihetetlenül sok mindent csináltál azóta is –, amikor a gyerekverseid újdonságként kerültek  reflektorfénybe. Pedig a 2006-os Állatságok, vagy a 2008-as Kerge ABC alapműnek számít, és úgy látni, a könyvesboltokban is keresik, viszik is.

N. Tóth Anikó - Mesketék

E-mail Nyomtatás

A cipők fordítva illeszkedéséről
Egyszer a cipősszekrényből elém ugrott egy manó. Kék volt az orra, lila a szakálla, fekete a szeme, majd felszúrt vele.
– Éhen halok! Adj ennem! – rikácsolta.

Csicsay Alajos - Visszhang-féle a gyermek(b)irodalomhoz

E-mail Nyomtatás

Talán még sosem volt költőkből, írókból olyan bő termés a Kárpát-medencében, mint mostanság, pedig nem is olyan kifizetődő mesterség ez, mint például a dílereké. Írhattam volna üzletkötőket, de úgy érzem, a díler többjelentésű, tehát rejtélyesebb és modernebb fogalom, így hát jobban beleillik korunk szókészletébe.

Markó Béla versei

E-mail Nyomtatás

Egész

Nem tudom,
mi lett anyám levágott lábfejével,
és azt sem tudom, hogy valójában

Pollágh Péter versei

E-mail Nyomtatás

Mint egy vagyonkát

Kit zavar, hogy van magán nap?
Miért rak fekete ablakot a házra?

Zirig Árpád - Előbb mosd meg

E-mail Nyomtatás

A hosszantartó szárazság után a megérkező hatalmas nyári zápor háromszor is viszszalátogatott hozzánk. Először Cséfa felől tört ránk, szinte esti sötétségbe csomagolta a vidéket. Villámlott, zörgött az ég, ömlött az eső, sőt kétszer borsó nagyságú jég is hullott.

Fellinger Károly - Borbála-ág

E-mail Nyomtatás

(Az ajtó önmaga akadálya
M. Csepécz Szilvia)

1
Álomvilágban
élek, de az ablakok
a kéménylyukak,

Gál Sándor versei

E-mail Nyomtatás

A tél árnyalatai

1
hóval fedett udvar
korai sötétség derengése
a diófák magánya

Timo Berger - Kafka és én

E-mail Nyomtatás

Amikor André még a városban lakott, gyakran fölhívott, többnyire későn este, nem is köszöntött, hanem egyből beszélni kezdett. Igaz ugyan, hogy már régóta ismertük egymást, de olykor nehéz volt kitalálni, tulajdonképpen hova akar kilyukadni.

Alekszandr Melihov - Új Gogolok

E-mail Nyomtatás

Amikor 1952 februárjában Sztálin elvtárs a róla elnevezett díj odaítélésének bizottsági ülésén ezt az utasítást adta a szatirikusoknak: „Gogolokra van szükségünk. Scsedrinekre van szükségünk”, nem egészen fél év elteltével, a párt XIX. kongresszusának beszámoló jelentésében Malenkov elvtárs ezeket a szavakat már magára az alkotásmódra vonatkozó kiegészítéssel ismételte meg: „Szovjet Gogolokra és Scsedrinekre van szükségünk.” A szovjet itt azt jelentette: „Semmi komollyal ne próbálkozzatok.”

Matei Vişniec - K. úr szabad (Regényrészlet)

E-mail Nyomtatás

1
Az egyik reggel Kosef J.-t szabadon engedték. Előbb megcsördültek a lift kettős lakatján a láncok. Majd kinyíltak a folyosó végén az ajtók. Végül pedig, egy sor káromkodás után, felhangzott a reggeliket hozó kiskocsi keréknyikorgása.

Kacsinecz Krisztián - A Mankurt és az Őrző

E-mail Nyomtatás

Gondolatok totalitarizmus és emlékezet kapcsolatáról - A francia köztársasági naptártól kezdve minden forradalmi diktatúra új időszámí-tást vezetett be. Emez aktusnak nem csupán az volt a célja, hogy a történelemből kiemeljen egy eseményt, amely meghatározó fordulópontként lezár egy korszakot, valami régit, s ugyanakkor elkezd valami újat, valami minden eddiginél „hatalmasabbat és valódibbat” (Ocepek).

Csanda Gábor - Tágabb hazám – e sötét víz, e hullámtalan bánat

E-mail Nyomtatás

Az Óperenciás-tengeren túl
Antikvárium, Földes Jolán:, Ulice u ríbařící kočky. , Evropský Literární Klub, Praha, 1937, 264 oldal

Tokkal-vonóval vettem meg egy kávéházi antikváriumban Földes Jolán Ulice u ríbařící kočky című regényét; magyar eredetiből fordította Arno Kraus, megjelent 1937. február 1-jén kizárólag a prágai ELK (Európai Irodalmi Klub) tagjai részére; bolti forgalomba nem került.

Ardamica Zorán - Posztmodern gerle?

E-mail Nyomtatás

I
Szembetűnő, hogy a magyar irodalom jelenlegi kánonjai – az irodalmi élet nagyfokú tagoltsága ellenére – a posztmodern fordulat (amennyiben a paradigmák változása/váltakozása leírható még ezzel a fogalommal...) viszonylatában hasonlóan kétpólusú rendszerbe szerveződnek, mint Magyarország társadalmi-politikai valósága.

Alabán Ferenc - Sajátosságok és nemzeti identitás

E-mail Nyomtatás

Néhány vonás a határon túli magyar irodalomról

Szalay Zoltán - Szagok börtöne

E-mail Nyomtatás

Bodor Ádám Verhovina madarai című kötetéről
Gyakran elhangzó fordulat a fiatalabb írónemzedékek művei előzményeinek kutatása kapcsán, hogy Bodor Ádám köpönyegéből bújtak elő. Szokták ezt mondani az újabb erdélyi prózaírókkal kapcsolatban (főként Dragomán György és Bartis Attila esetében), de a Bodor Ádám-i hatás természetesen regionális korlátok nélkül mutatható ki különböző szerzőknél.

Végtelen: feketén-fehéren

E-mail Nyomtatás

Fekete-fehér, organikus–anorganikus, lét–hiány, szabadság–kötöttség... Pézman Andrea munkáit nézve, és magát az alkotó gondolkodásmódját is ismerve, bármilyen kódfejtéssel próbálkozom, mindig egyfajta dualista ellentétpárokra épülő történetig jutok el.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből (december–január)

E-mail Nyomtatás

Offline könyves
A magyar irodalmi blogtér egyik fontos fóruma, a Könyvesblog (konyves.blog. hu) szerzői december 2-án tartották a Könyves magazin (a blog felturbózott, offline változata) bemutatóját Budapesten.

Szilágyi Zsófia - „Móricz Zsigmondnak novella-agya volt”

E-mail Nyomtatás

Hét krajcár, Szegény emberek, Barbárok
Németh László, aki már az atyai barátjának, egyik lánya keresztapjának halála utáni évben könyvet írt Móriczról, „novella-aggyal” rendelkező, született novellistaként határozta meg azt az írót, akire sokszor hajlamosak vagyunk elsősorban regény-íróként gondolni.

Kuklis Katalin - „…köztünk van a víz…”

E-mail Nyomtatás

Óravázlat – Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Szegény emberek, Barbárok
Az alábbi óratervet kb. három negyvenöt perces órába osztottam szét, amelyek témája egy-egy Móricz-novella. Nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy ezt a mai követelmények lehetővé tennék, mármint hogy egy-egy novellára ilyen rengeteg (?!) idő jusson. Ha nem teljes mértékben, de talán részleteiben – néhány ötlet, elem hasznos lehet az idővel állandó harcban állóknak is…

You are here: