irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-01

Irodalmi Szemle 2012 - 1

E-mail Nyomtatás

Az Irodalmi Szemle 2012. januári számának tartalma

Markó Béla - A legfőbb hatósághoz

E-mail Nyomtatás

Mint apró szürke kamerák,
verebek forognak az ágakon,
zümmögő méhek rögzítik lépéseimet,
azt mondják, mindent tudsz rólam,

Tandori Dezső - Prímszámok oszthatatlansága

E-mail Nyomtatás

Egy készülő aforiz(más) könyvből

A könyv készülő címe:  AFORIZ DIÓ

Grendel Lajos - A háló (Regényrészlet)

E-mail Nyomtatás

Erika számára Gyula bácsi volt a nagy senki; minél fölkapottabb volt valaki, annál nyilvánvalóbb volt az üressége, és ez Gyula bácsira is tökéletesen alkalmazható volt. A bácsi folyton az órájával játszott, mint valami titkos cimborával, ha nem leste ki magányát Erika, még beszélt is vele. A tüllfüggönyös felesége volt a második, inkább dísznek tartotta, mint házastársnak, szórakoztató volt és cinikus, de olyan, aki cinizmusát még csak nem is sejti.

Varga Imre versei

E-mail Nyomtatás

S a valóm pedig Csak sejti

Akár öröm, vagy akár félelem
Gördít sötétemből a fénybe –
Jelentését én már nem kérdezem,
S nem firtatom azt sem, hogy mivégre.

Háy János - Főszereplő a halál

E-mail Nyomtatás

Indulatkomédia két részben
(Részletek)

Csapody Kinga - Hogy a feszültséget kioltsa

E-mail Nyomtatás

Beszélgetés Háy Jánossal

– Drámaíróként legalább annyira vagy ismert, és elismert, mint a másik két műnemben született műveid miatt. Prózádban is mindig ott bujkál valami drámai, talán ezért is lehet, hogy több novellád is elkezdett „önállósodni”, és drámává vált.

Sipos Janka versei

E-mail Nyomtatás

Tente

csitt kicsi én nyugalom
ringasd el magad tente tente

Szalay Zoltán - A nagymester

E-mail Nyomtatás

Ahogy beért a vasútállomásra, a hasa elnehezült, mintha kövekkel pakolták volna tele. Egész nap nem evett egy falatot sem, most pedig már jócskán benne jártak a délutánban. Maró éhség töltötte ki a belsejét, gyötrelmes jóllakottság.

Kulcsár Ferenc versei

E-mail Nyomtatás

Levél a versírásról egy barátomnak                                           

A múlt évezred hamvazó havából
vettem a leveled, barátom:

Duba Gyula - Futball Gyarmaton

E-mail Nyomtatás

Részlet a Valami elmúlt – Erni diákkora című önéletírásból
1
A mezőség felett sűrűn köröznek a cserebogarak. Ahogy Gyarmaton mondják: a „csaják”. Távol a Perec mentén a nagy vörös nap érinteni készül a lombosodó füzek és égerfák koronáját. A cserebogarak ilyenkor bújnak ki a földből, és alacsonyan repülve, látszólag céltalanul csaponganak.

Gál Sándor - Kitágult nap

E-mail Nyomtatás

I
„Minden kérdezés keresés.”
(Heidegger)
Innen vissza

Ha apám élne, most lenne százéves.

Gyüre Lajos - Szűkölnek a kutyák

E-mail Nyomtatás

Szűkölnek a kutyák
halál oson a kertek alatt
hűs szele leng a bokrok alján
lopakodik egyre beljebb
tudatom zegzugos útjain
apránként vetkőztet

Szeberényi Zoltán - Koszorú helyett

E-mail Nyomtatás

Ozsvald Árpád meg nem ért 80. születésnapjára
Emlékező és emlékeztető szándékkal íródtak ezek a sorok. Ozsvald Árpád, az egykor széles körben népszerű költő ebben a hónapban töltené be nyolcvanadik életévét, de már nyolc éve nincs közöttünk. Az emlékezés megbecsülő gesztusa azok tisztsége, akik ismerték és szerették.

Kollarits Krisztina - Nyombiztosítás

E-mail Nyomtatás

Ablonczy Balázs könyvéről
„Egy valamikori, talán létezett Magyarországot kerestem” – írja Ablonczy Balázs legújabb, kisebbségi és művelődéstörténeti tanulmányokat tartalmazó kötete előszavában. Bár az itt összegyűjtött írások nagy része 2005–2010 között már megjelent, de így, egymás után olvasva mégis többet, mást mondanak, mozaikszerűségükben is teljesebb képet adnak a két világháború közötti magyar társadalom és mentalitás történetéről, „identitás, nemzet és emlékezet elmondhatatlan szövevényességéről”.

Csanda Gábor - Hit, haza – elfordulások

E-mail Nyomtatás

Nem gondolni kollektív, nem gondolni privát
Antikvárium
Három évvel vagyok idősebb, mint a könyv, amit a kezemben tartok. Külsőre eléggé hasonlóan hagytuk magunk mögött az évtizedeket: a színes védőborító megkopott és szürkés lett, felül-alul foghíjas, szélein sárga, tépett.

Juhász Katalin - Ulysses újratöltve

E-mail Nyomtatás

James Joyce Ulyssesét a modern irodalom egyik legjelentősebb műveként tartjuk számon. Mára azonban bizonyossá vált, hogy a magyar olvasó az eddigi fordítások alapján csak meglehetősen hiányos, elferdített képet alkothatott erről a regényről. E tényre az elmúlt évtizedekben többen felhívták a szakma figyelmét, konkrét példákkal illusztrálva kételyeiket, s egy új, kritikai fordítás szükségességét hangsúlyozva.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből (november–december)

E-mail Nyomtatás

írófesztivál  vagy zenei tehetségkutató?
November 18-án Érsekújvárott zajlott a Szlovákiai Magyar Írók Társasága VI. Őszi Írófesztiválja, amelynek keretén belül átadták az SZMÍT Arany Opus Díját. Az Arany Opus jeligés pályázatára beküldött huszonhét pályamű közül, ahogy 2010-ben, úgy idén is Fellinger Károly verse bizonyult a legkiemelkedőbbnek a Tőzsér Árpád – Duba Gyula – Tóth László összetételű zsűri döntése szerint.

Keserű József - Az újraértett Krúdy

E-mail Nyomtatás

Krúdy Gyula rendkívül gazdag, ugyanakkor mérhetetlenül nagy terjedelmű életművet hagyott maga után. Műveinek összetettsége és szokatlan bősége nem könnyíti meg az író elhelyezését a 20. századi magyar próza kánonjában. Az értékelést megnehezíti az is, hogy számos Krúdy-mű még mindig korabeli – és ma már szinte hozzáférhetetlen – lapokban, folyóiratokban lappang, s mind a mai napig nem beszélhetünk Krúdy-filológiáról.1

You are here: