irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-06

Irodalmi Szemle 2012 - 6

E-mail Nyomtatás

Az Irodalmi Szemle 2012. júniusi számának tartalma

Tandori Dezső - Életembe csak életem fér

E-mail Nyomtatás

Szőttes
A székek a téren mintha a hullt lomb
lennének, lenne, megyek.

Vida Gergely versei / Tekerő, Ismerik a gyerekszobákat, A szem útja

E-mail Nyomtatás

Tekerő

Előbb-utóbb formárt nyer, májashurka-töltelék
a disznóbélben.
Elnyúlik, nedves női kezek tagolják,

Mészáros András - Egy megkésett kazuista irodalmi naplója címszavakban

E-mail Nyomtatás

Csoda
Aki vagy csak a mindennapokban, vagy pedig csak a transzcendencia szférájában él, nem tapasztalhatja meg a csodát. Az előbbi a csodát templomjáró öregasszonyok számára kitalált mesének, az utóbbi dogmatikai ténynek tartja, de mindkét viszonyulás megmarad a vélemény szintjén. A csoda megélése azonban nem a vélemény, nem is a meggyőződés, és végképpen nem a közlés dolga.

Kulcsár Ferenc - Écrasez l’Infâme!

E-mail Nyomtatás

A hóhér és a hírnév
Ha Voltaire-t azért, mert egész életén át az alávaló, alantas zsarnokság eltiprásáért – Écrasez ľ Infâme! (Vesszen a zsarnokság!), kiáltotta – és a gondolat szabadságának győzelméért fáradozott, intellektuális forradalmárnak nevezzük, akkor Rous-seau-ról bízvást mondhatjuk, hogy az érzelmek forradalmára volt, aki azt hirdette, hogy az embernek a vele született hajlamait kell követnie, mert csak így lehet szabad és csak így ismerheti meg maradéktalanul az életet és saját magát.

Gál Sándor - Kitágult nap 5.

E-mail Nyomtatás

Álmok és látomások

– Mit álmodtál?
– Gömbölyűt, és elgurult.
A fenti tréfás kérdés és a rá következő válasz gyerekkoromból maradt meg.

Liszka József: Monománapló

E-mail Nyomtatás

2011. 3. 19. (Keszegfalva)
Icutól névnapi ajándékként Tóbiás Szidi legújabb lemezét és két korábbi korongját kaptam meg. Most a legutolsót hallgatom. Érdekes: van olyan, hogy Monarchia-hangulat (van olyan?), s van olyan is, hogy magyar szempontú csehszlovák-hangulat. A lemez nyelve (szlovák, cseh, magyar), világlátása, az az életérzés, amely bennem még rezonál, de Józsiban, a fiamban valószínűleg már nem.

Csicsay Alajos - Azóta csöndesebbek az esték

E-mail Nyomtatás

Amikor az elnéptelenedett óvoda bejárati ajtaja fölé nagy piros betűkkel kiírták, SZERETŐ SZÍVEK HÁZA, a közelében lakó erkölcsös polgárok mélyen felháborodtak. Azt hitték, megnyílt a település harmadik piros szíves háza, magyarán, egy újabb kupleráj, és pont a város közepén, abban az épületben, amelyben egykoron féltett csemetéik az első versikéket tanulták – anyanyelvükön.

Tóth Elemér versei / Kánikula, Aszály

E-mail Nyomtatás

Kánikula

Forró port szitál a szél.
A nyár ma megveszett, tombol.
A dombon csorda kolompol,
a tájjal tereferél.

Filip Tamás - Széttárja kezét

E-mail Nyomtatás

Mostantól szonettet írok,
simulok a hagyományba.
A líra hatalmas birtok,
én is bele vagyok zárva.

Mészáros László - Esszikék

E-mail Nyomtatás

A világpolitikában az a legszomorúbb, hogy már csak kevesen mernek nevetni rajta.

Vannak, akik azért félnek a tükörbe nézni, mert sose tudják, hogy ki néz vissza rájuk.

Szergej Tyimofejev - Jelentés az Európa Szállóból / Beszélgetőtársak

E-mail Nyomtatás

Jelentés az Európa Szállóból

arab üzletekben vásároltuk a bort
egész Párizs eljegesedett, mint moziban néztük
miként szórják a homokot a lépcsőkre
zöld egyenruhás szemetesek.

Hans Magnus Enzensberger - A. és B. ezt meg azt mondja / versek

E-mail Nyomtatás

Hans Magnus Enzensberger a bajor Kaufbeurenben született 1929-ben. Andreas Thalmayr, Linda Quilt, Elisabeth Ambras, valamint Serenus M. Brezengang álneveken is adott ki könyveket. Költő, drámaíró, ifjúsági művek szerzője. Ösztöndíjjal kezdte el egyetemi tanulmányait: germanisztikát, irodalomtörténetet és filozófiát tanult Hamburgban. 1955-ben doktorált Clemens Brentano költészetéből. Rádiószerkesztő, majd a Suhrkamp kiadó lektora.

Koncsol László: Utam Ipolyihoz*

E-mail Nyomtatás

Történetem a Magyar Mythologia 1987-es hasonmás kiadásával kezdődött. Megvettem és nagyjából el is olvastam a könyvet. Megjegyzem, akkor már ismertem Dió-szegi Vilmos könyvét a rokon népek és a magyarok sámán hitvilágáról. A Függelék bibliográfiájában figyeltem föl Ipolyi három nagyobb munkájára, amely közvetlenül érdekelte a régiót, ahol akkor már két éve dolgoztam, a Csallóközt, illetve azt a másikat, amely nyugat felé szomszédos Pozsonnyal, ahol napjaimat élem.

Kiss Gy. Csaba: Budapest–Zágráb: oda-vissza / Zágráb magyar Atlantiszából

E-mail Nyomtatás

A horvát főváros mintegy 800 000 lakójának többsége első generációs zágrábi. Amikor egyetemista voltam, fehér hollónak számított közöttünk, akinek mind a négy nagyszülője Budapesten született. Így van ez most Zágrábban, a nagyvárosban is. Nézem a villamosban, antropológiailag nem annyira sokszínű a kép, mint Budapesten, jól elkülönülnek a markáns dinári arcok, a kreol árnyalatú dalmaták meg a gesztenyeszín, se nem szőke, se nem barna típusok.

Fried István: Tézisek Kelet-Közép-Európáról

E-mail Nyomtatás

Először is a névmagyarázat: Közép-Európa keleti részéről van szó, „konkrétabban” az orosz és a (birodalmi) német között elterülő, nyitott, változó határokkal rendelkező irodalmi tájról (Literaturlandschaft), ahol a keleti és a nyugati kereszténység találkozik, „metszi” egymást.

Bolemant Lilla: Tisztességes lánynak egy ágy kiadó

E-mail Nyomtatás

Dávid Teréz irodalmi lakásai
Tíz évvel ezelőtt, 2002 júniusában vált meg élete utolsó ágyától egy pozsonyi szociális otthonban Dávid Teréz, a (cseh)szlovákiai magyar – vagy egészen egyszerűen magyar – irodalom mára szinte teljesen elfeledett írónője.

Pécsi Györgyi: Ladik Katalin legszebb versei*

E-mail Nyomtatás

Napfény, tenger, jólét, szabadság és modernség – ilyesféle kép élt bennünk Jugoszláviáról és a jugó–magyar irodalomról. Az 1980-as évek elején még biztosan a „tűrt” kategóriába tartozott az Új Symposion (l. kádári-aczéli háromtés irányelv: támogatott–tűrt–tiltott irodalom), a még merészebb neoavantgárd párizsi Magyar Műhely meg valahol a tűrt–tiltott határán állhatott.

Rózsássy Barbara: Mélyről szól (Dobozi Eszter: Sánta Kata)

E-mail Nyomtatás

„A Szíriusz, amelyet a magyar népi csillagászat hív Sánta Katának vagy sánta lyánynak, a téli égbolton látható az idő tájt, hogy Olga ábrándozik a pislogó égi fényről. A közelében rajzolódik ki [...] a Kaszás csillagkép. ...benne látható a három kaszás – körülöttük a négy kévekötővel. Utánuk siet az ebédhordó Sánta Kata, de sohasem éri őket utol. Egy elhagyott kaszával megsebezte a lábát. Ezért sántít.”

Szalay Zoltán: Nem kérnek a jövőből (A jövő nem a miénk)

E-mail Nyomtatás

A fiatal latin-amerikai elbeszélők A jövő nem a miénk című antológiájáról
Már a címéből kitűnik, hogy ez most valami más lesz. A jövő nem a miénk címmel nemzedéki novellaantológiát kiadni merészen provokatív elhatározás, ami könnyen kontraproduktívvá válhat, ha nincs mögötte valódi érték és hitelesség.

Csanda Máté: A nacionalizmus mint látvány -(Tomáš Rafa videóiról)

E-mail Nyomtatás

Tomáš Rafa videóin mindig valami balhé van. Akárhova is klikkelek, itt is, ott is hadrendbe sorakozott zászlós-jelvényes bőrfejűeket, cseppet sem finomkodó szövegű transzparenseket, elmaszkírozott arcokat, sötét, üres tekinteteket látok. Vagy éppen csak az utca embereit néma csöndben, amint eleresztenek egy-egy futó kommentárt, hangot adva elkeseredésüknek.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből, 2012-6

E-mail Nyomtatás

Örkény-őrület
Örkény István április 5-i 100. születésnapjára igazi hamisítatlan Örkény-őrület tört ki Magyarországon. Szinte követhetetlenül nagyszámú rendezvényen emlékeztek meg a szerzőről; az eseményekről talán az orkenyistvan.hu című honlap adta a legteljesebb áttekintést.

Holmi, 2012-6

E-mail Nyomtatás

Kegyelet
Május 1-jén, életének nyolcvankilencedik esztendejében Bécsben elhunyt MONOSZLÓY DEZSŐ költő, író, műfordító, lapunk, az Irodalmi Szemle egykori szerkesztője. Budapesten született 1923-ban, itt szerzett jogi diplomát, s itt jelentek meg első könyvei is.

Rigó Gyula: Kosztolányi Dezső elbeszélésvilága

E-mail Nyomtatás

Kosztolányinak életében tizenegy novelláskötete jelent meg, további rövidprózakötetei vegyes műfajú írásokat – interjúkat, cikkeket, karcolatokat, miniatűröket, rajzokat – tartalmaznak. Kosztolányi korán próbálkozott először a prózai elbeszéléssel. Diákkori naplójából tudjuk, hogy 1901-ben már kísérletezett prózaírással: „Írtam egy beszélyt (a locsolásról).”1

Petres Csizmadia Gabriella - Az utolsó esti út

E-mail Nyomtatás

Kosztolányi Dezső Esti Kornél kötete XVIII. fejezetének feldolgozása, „melyben egy közönséges villamosútról ad megrázó leírást, s elbúcsúzik az olvasótól”

You are here: