irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-05

Irodalmi Szemle 2012 - 5

E-mail Nyomtatás

Az Irodalmi Szemle 2012. májusi számának tartalma

Márai Sándor ismeretlen tárcái 1915-ből

E-mail Nyomtatás

Felsőmagyarország, XXXI. évfolyam, Kassa, 1915. augusztus 18., szerda, 211. szám, 3.
A szalánci vár,
a romjaiban gőgös, égre törő  Rákóczi-kastély tövében izzadt arcok, verejtékes testek vájják, lapátolják a barna, kavicsos, agyagos földet. Az augusztusi nap szelíden végigönti olvasztott aranyát a halványzöld vetéseken, olyan nyugalmas, csöndes és derűs minden.

Tőzsér Árpád - Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén

E-mail Nyomtatás

Naplójegyzetek 2002-ből
1 - Lasszóvégen
Pozsony, 2002. január 4.  
Tegnap láttam a tévében egy természetfilmet arról, hogyan gyűjtik be Ausztráliában a vadon élő bivalyokat: terepjáró autóból lasszót vetnek a szarvukra, aztán addig futtatják őket a gépkocsi mellett, míg csak halálosan ki nem merülnek.

Gál Sándor - Kitágult nap 4.

E-mail Nyomtatás

Egy évszázad - Április 30-a, apám századik születésnapja. S alig húsz évvel ezelőtt temettük el. Itt van bennem maradéktalanul minden emlékem – élményem, amit megéltem vele. Tény, hogy nem volt sok ünnepünk, ám annál több volt az olyan közös hétköznapunk, amelyet bármikor érdemes fölidézni.

Kulcsár Ferenc - Isten építőkockái

E-mail Nyomtatás

Az örök írnok
Megérdemelné a békés halált, aki az éjszakában íróasztala fölé hajolva ír, mondja Pilinszky János. Mint embrió az anyaméhben, meggörbült háttal, leragadt pupillával naponta s bizonyára már a sírig ezt teszem én is, az „örök írnok”: dolgozószobám barokk asztali lámpája előtt „gyakorolva a szentenciát”, tudniillik azt, hogy az Út, amelyen az Ember jár, nem egyéb, mint a Lét, s ez a Lét maga az Ember.

Csanda Gábor - Az RMKT mögött / Sex bilo je nešto kao metafizički

E-mail Nyomtatás

(Antikvárium V., Domonkos István: A kitömött madár., Forum Könyvkiadó, 1968, 276 oldal)
A könyv apám könyvtárából való, röviddel az után hoztam el, hogy meghalt. Egy-szerűen beállítottam négy gyümölcsösládával egykori otthonomba, nagyjából ennyi könyvet tudtam akkori otthonomba elvinni. Csak elvinni és tárolni, későbbi elhelyezésükhöz ugyanis újabb szekrényre volt szükség.

Fónod Zoltán - A modern magyar irodalom elkötelezettje / Grendel Lajos pályájának első szakasza – II

E-mail Nyomtatás

Az elbeszélő – az egyetlen regényhős! – mondanivalója elsősorban a kötet első részében, a történelmi régiókban válik hitelessé. A második és a harmadik rész – az irodalmi és a végső leszámolás – már lazábbra, „szellősebbre” sikeredett. Ez azonban nem csökkenti a kötet erényeit, s Grendel további kötetei is a korszerű próza új hullámának bizonyítékai. Írásai – a váratlan fordulatokkal – a valóságból, meséből, mítoszból teremtik meg az eleven sodrású új prózát.

Vilcsek Béla - Az éber álomtól a megtestesült szóig

E-mail Nyomtatás

Varga Imre költészete és fogadtatása
A 2011-es Ünnepi Könyvhétre jelent meg a Varga Imre eddigi költői életművét öszszegező kötet, Mielőtt kimondaná címmel. Zavarba ejtő könyv. Több szempontból is az. Zavarba ejtően sok kérdést vet fel, s zavarba ejtően sok kérdésre várja az olvasói és az értelmezői választ.

Szalay Zoltán - Nem véletlen találkozások / N. Tóth Anikó A varietas öröme című kötetéről

E-mail Nyomtatás

„Manapság ez már nem így működik. Tegnap voltunk Érsekújvárban, a városi tévé csinált velem interjút, az orrom alá dugta a mikrofont, azzal, mondjam el, hogy volt, mikor nyolcéves koromban kimentem Argentínába. Én aztán beszéltem fél órát, anélkül, hogy további kérdést feltett volna.

Fried István - Kétnyelvűség, többkulturáltság Kelet-Közép-Európa irodalmaiban

E-mail Nyomtatás

Amennyiben a kelet-közép-európai régió (1-2) irodalmainak alakulástörténetét kísérjük végig, nem pusztán az irodalom fogalmának periódusról periódusra történő változásaival kell számolnunk, hanem – természetesen ettől nem függetlenül – a nemzet, a nép, valamint a meghatározott földrajzi, illetőleg állami-politikai területen általánossá váló/teendő irodalmi nyelv fogalmáéval is.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből

E-mail Nyomtatás

Grecsóé az Aegon-díj
Március 24-én vette át Grecsó Krisztián a 2012-es Aegon-díjat Mellettem elférsz című regényéért, amely 2011-ben jelent meg a Magvetőnél. A könyvet igazán impozáns mezőnyben találták a legjobbnak, többek között Bodor Ádám, Borbély Szilárd, illetve Grendel Lajos is versenyben volt a díjért.

Polgár Anikó - Antigoné szúrós tekintete

E-mail Nyomtatás

Több szempontból is indokolt, hogy a ránk maradt görög tragédiák közül miért éppen az Antigoné került kiemelt szerepbe, miért éppen ezt a darabot ajánlják a tantervek házi olvasmányul, miért került az antik irodalomra vonatkozó irodalmi elemzések középpontjába.

You are here: