irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-03

Irodalmi Szemle 2012 - 3

E-mail Nyomtatás

Az Irodalmi Szemle 2012. márciusi számának tartalma

Markó Béla - Lepke a mozdulatlan kézen

E-mail Nyomtatás

Út a haiku felé
Életemben először és utoljára 1978-ban jártam a Szovjetunióban, egészen pontosan Kijevben, az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság fővárosában. Fiatal íróként éppen én kerültem sorra akkor, hogy a nagy ritkán nekünk is csurranó-cseppenő író-szövetségi keretből néhány napos szerkesztőségi csereúton vehessek részt, az egyik ottani irodalmi folyóirat vendégeként. Ma is élénken emlékszem ennek az útnak számos részletére, a végtelen ukrán égre is, amelyhez hasonlót és mégis egészen másat csak jóval később, Amerikában láttam még.

Zalán Tibor - és néhány haiku 9.

E-mail Nyomtatás

Az éjszakáig
még elvergődik De a
hajnal eltöri

VARGA IMRE - Honborúk

E-mail Nyomtatás

Lapos tengerkő
fehérkés rovásait
fordítsd magyarra!

Száz Pál - Mitvanmittenni

E-mail Nyomtatás

Euridice lépett ki, jött, persze Orpheus híján.
Kata már várta az Opera előtt. A Liszt Ferenc térig csak mondta a magáét, áradozott, hogy milyen tök jó minden, aztán végre lehorgonyoztak egy embermentesebb teraszon.
Ő inkább a próbákról beszélt.

Szászi Zoltán - Aznap lett volna száz

E-mail Nyomtatás

aznap lett volna százéves egy flaska tokaji a Gyula a Blankyt pincérjének pincéjében
december 13-án, Santa Lucia napján, amikor a Ferkó, a Luci ellopta a fényt a naptól
hogy vége legyen már a télnek

Z. Németh István versei

E-mail Nyomtatás

Állat

megszállta valami
csodás szomjúság
s csak állt megigézetten
szégyentelenül
állati testben

Kőrössi P. József - Józsi és Juci

E-mail Nyomtatás

Sáska Gézának és Túri Áginak
Juci kölyökként került a szenilis Józsi mellé. Tudatosan választottam ki Jucit, meny-asszony, aztán feleség lesz, gondoskodom róla, gondoltam, gondoskodom Józsiról, apa Józsi, anya Juci lesz, Juci eszköz ahhoz, hogy Józsi legjobb tulajdonságait az utódjaiban tovább vigyem. Mindketten feketék, fehér nyakkendővel, Juci az edény, kizárólag a Józsié.

Móser Zoltán - Örök Yorick

E-mail Nyomtatás

HAMLET: E koponyának egykor nyelve volt, szépen tudott dalolni; s hogy vágja földhöz e pimasz, mintha Káin állkapcája volna, ki az első gyilkosságot elkövette. Egy államférfi agya is lehetett, kinél most e szamár különb cselszövő; egy olyané, ki az Úristent is rászedte volna; nem meglehet?

Gál Sándor - Kitágult nap*

E-mail Nyomtatás

A halált csak egyszer gyakoroljuk”
I
Két nap pokol. Ismét kiment alólam a föld, s nem voltam biztos abban, hogy megélem a reggelt. Vannak pillanatok, amelyeket úgy vészel át az ember, hogy a lényegüket képtelen pontosan leírni. Történik valami, de e történés az időben – vagy már kívül azon? – összemosódik, értelmezhetetlenné válik, és nem tömörül emlékké.

Tandori Dezső - Semmimet, senkinek

E-mail Nyomtatás

Semmimet? Senkinek?

A mottótól (látszik:) irodalom ez.
Lesz ez:
kis vers:

Vincze Ferenc - „Idézlek. S te csak nem is tudhatod”*

E-mail Nyomtatás

Tandori Dsidául

„Legfeljebb kicsit átékezeteztem.
étkezde, vétkezde, átékezetezde.
Nincs vétek, így a költői világban.
Az étek fogy. Marad az ékezet.”
Tandori Dezső: Harminc, jaj, ötven, hetven…

Csanda Gábor / Hit, remény, szerencse / Razgavarivaty english

E-mail Nyomtatás

Antikvárium III. / Anglijszkij jazik za dva goda. / Proszvescsenyje, Moszkva, 1975, 384 oldal
Olyan könyvről lesz szó, mely a diákkoromat idézte meg. Persze nem a nosztalgia hozatta el velem az antikváriumból, hanem valami betyárbecsület, kutyakötelesség, mintha tartoznék ennyivel a könyv tárgyának, mintha diákkorom mulasztásait legalább így, ennyivel jóvá lehetne tenni.

Ardamica Zorán - Posztmodern gerle?*

E-mail Nyomtatás

II
Kiváltképpen érdekes példa Sütő András Balkáni gerle című drámája; ez már az 1990-es évek terméke (első változata 1995-ös, átdolgozott és bemutatott változata 1999-es keltezésű). A magyar irodalomban és kultúrában hagyományokkal bíró madárszimbolika már a cím olvastán is utalásokkal telíti az olvasást, mely utalások mások művein kívül Sütő saját korábbi műveit (pl. az Advent a Hargitán jégmadara vagy az Ugató madár) is játékba hozzák.

Ízelítő egy „belső képeskönyv”-ből / Ilma Rakusa Rengeteg tenger című regényéről

E-mail Nyomtatás

„Ha anyám belehajolt valamelyik bőrönd mélységes torkába, akkor már tudtam, hogy eljött az idő. […] Engem persze nem kérdezett senki. A többiek döntötték el, hogy el kell mennünk. Velünk jössz. Hát velük mentem. Az ismeretlenbe. Az egyik ideiglenességből a másik ideiglenességbe. Egész gyerekkoromban. […] Csak a pályaudvaroktól meg a repülőte-rektől mentsen meg az isten. Kiborítanak” (32–33.) – döbbenti meg olvasóját az ebből az idézetből is érzékelhető őszinteségével a magyar–szlovén származású, Svájcban élő írónő, Ilma Rakusa legújabb, 2011-ben a Magvető Kiadó gondozásában magyarul is megjelent Rengeteg tenger című regényében.

Benépesült magány / Duba Gyula Lámpagyújtás című könyvéről

E-mail Nyomtatás

Duba Gyula Lámpagyújtásának, a 20. századot felölelő humanista rajzainak legjavát – a történelemmel való lelki azonosulás okán – méltán nevezhetjük értékeink gyarapítójának. Az író esszéit, vallomásait, emlékezéseit több oldalról is megközelíthetőnek ítéljük, közeledhetnénk hozzá a szépirodalom, a nép-rajz, a szociográfia, a politikum, a lélektan felől; mégis, mi elsősorban a magány aspektusából vizsgáljuk meg a kötetet.

Visszafelé és előre / Cselényi László A képzelet aritmiái, avagy Aki e verseket mind ellenírta

E-mail Nyomtatás

Megjelent Cselényi László életmű-sorozatának nyolcadik darabja. Némiképp meglepetést keltve, jobbára újra szinte csak verseket tartalmaz. A meglepetés abból fakad, hogy a szerző korábban több ízben is határozottan kijelentette, hogy az Aleatória után ő bizony örökre felhagy a költészettel, mert költészetét immáron folytathatatlannak ítéli. Saját bevallása szerint van körülbelül hatezer verssornyi mondandója; verseskötetei eddig is ennek a hatezer sornak a különféle variációi voltak.

Létezés-gyakorlatok / Varga Imre Mielőtt kimondaná című könyvéről

E-mail Nyomtatás

Valódi istenkísértés Varga Imre Mielőtt kimondaná című verseskötete. Mert vajon milyen kifejezést lehetne találni egy 900 oldalas mega-verseskötet kiadására olyan korban, amikor már maga a vers is különlegességnek számít? Valódi istenkísértés azonban azért is, mert gyűjteményes kötetről van szó, s így minden kritikai állítás, amely a Mielőtt kimondaná verseire irányul, végső soron az életmű egészére vonatkoztatható, s ezért akaratlanul, szándékolatlanul is óriásivá növeli a recepció tétjét és hangját.

Egy mindenes monográfia / Filep Tamás Gusztáv Tóth László című monográfiájáról

E-mail Nyomtatás

A dunaszerdahelyi NAP Kiadó igen használható sorozatában, a Műhelyben Filep Tamás Gusztáv régóta otthonosan tesz-vesz: legújabb monográfiája csak-úgy, mint a korábbiak, a Koncsol Lászlóról vagy a Zalabai Zsigmondról szerzettek igen alapos munkára vallanak, egy filológus aszkéta minden könnyelműséget elvető feladatvállalására.

Aranykor – Árkádia – Romlás/ Száz Pál Arcadia című kötetéről

E-mail Nyomtatás

Az Arcadia című kötet, már csak címéből is fakadóan, könnyedén beleeshetett volna a nosztalgikus múltidézés csapdájába. Száz Pál prózája azonban nagyon is „jelen van”, s a könyv régies nyelvezete sokkal inkább hat friss újraolvasásnak, mint egyszerű megidézésnek. A könyv két szöveget tartalmaz, az első rövidebb, s a Daphnis búsongása, avagy a setét Arcadia, a második az Az csinált Arcadiának szép comoediája címet viseli.

Száz Pál új színházi rendezéséről

E-mail Nyomtatás

Maximális hatás – minimális eszközhasználattal
Száz Pál soron következő rendezése kapcsán is joggal tehető fel a kérdés: miért? Miért megy bele a fiatal rendezőtanonc ismét ugyanabba a pengeéljátékba, hogy kiszolgáltatja önmagát és ezzel céljait színészei ügyességének. Feltételezhető a hit, bizalom, empátia, magabiztos hátteret teremtő egymásra hangoltság, sőt még a színészek kivételes szeretete, játszani hagyása is… mindenképpen dupla vagy semmi játék ez a javából, és ettől olyan izgalmas ez a rendezői gondolkodásmód.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből (január–február)

E-mail Nyomtatás

Kitüntetések özöne
A magyar kultúra napja környékén különféle zajos kulturális események történtek tájainkon. A hivatalos magyar állami ceremónia keretén belül Márai Sándor-díjat adtak át Hász Róbertnek, Mózes Attilának és Oláh Jánosnak. Ezen kívül Kölcsey-díjat kapott Sebestyén Márta népdalénekes, Mészöly Miklós-díjat Szkárosi Endre, Madách-díjjal tüntették ki Kerényi Imrét és Jankovics Marcellt, az idei Bárka-díjak pedig Kiss Judit Ágneshez és Fekete Vincéhez kerültek.

A ballada költőisége

E-mail Nyomtatás

Manapság ha elbeszélést mondunk, valamilyen prózai szöveg lebeg a szemünk előtt, s nem gondolunk arra, hogy az európai irodalom elbeszéléseit – amint ezt Homérosz és az őt követő évezredek tanúsítják – eredendően versben írták. Mi több, a verses, költői elbeszélések az elmúlt két évszázadban sem tűntek el az európai irodalom műfaji térképéről.

Óraterv - Arany János Tengeri-hántás című balladájának tanításához

E-mail Nyomtatás

Arany János balladáinak bemutatása, a velük való foglalatosság mindmáig hálás feladat tanár és diák számára. A művekhez sok szempontból közelíthettünk eddig is. Az én közelítésem aspektusát Nyilasy Balázs összegző tanulmánya adja, amelyben a hangsúly a költőiségen, az elbeszélő jellegen és a drámaiságon van, vagyis  munkája mindvégig a szövegközpontúság elvére épít.

Markó Béla - Tizennégy haiku

E-mail Nyomtatás

Feladat
tavasztól őszig
egy láthatatlan formát
teletölteni

You are here: