irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-11

Irodalmi Szemle 2012-11

E-mail Nyomtatás

Krúdy-hangulatok és kánonhatár-átlépések - Az Irodalmi Szemle 2012. októberi számának tartalma

Gál Sándor: A MOST

E-mail Nyomtatás

van
m o s t  van a most
orgonavirág-ének
az írás utáni vágy –
a teremtés előtti
pogány csillagcserék

Kulcsár Ferenc: Novemberi játék

E-mail Nyomtatás

Kassai diákéveimben, 1964–1968 között költő szerettem volna lenni. Nagyon. „Verseket kezdtem írni, s nem lehetett velem bírni”; a halálnál is közelebb akartam kerülni a poézishez, hiszen – mint eléggé korán kiderült – „a mindenség tört ellenem”, s ezt az iszonyatos, mélybe rántó erőt, mint Dávidnak Góliátot, le kellett győznöm, vagy legalább megszelídítenem.

Gál Sándor: Kitágult nap 10. – (naplójegyzetek)

E-mail Nyomtatás

„Szép az, ami kétségbe ejt”
Reggel óta kint dolgoztam a kertben, de időnként egy-egy futó zápor bekergetett a házba. Délután pedig végleg beszorultam a verandára, amely a legalkalmasabb hely az olvasásra. Itt van velem Gyulai Pál mester Bírálatok című kötete, amely roppant tanulságos olvasnivaló.

Márkus Béla: „otthon hazátlan, örök csavargó” (esszé Gál Sándorról)

E-mail Nyomtatás

Útelágazások a hetvenöt éves Gál Sándor pályáján
„Az életből minduntalan ágazódnak le utak, melyeket nem jár be senki sem” – a kettő híján félszáz önálló és egy híján egy tucat egybegyűjtött kötetet maga mögött tudó Gál Sándor szerteágazó munkásságához illőnek mutatkozik ez az idézet, klaszszikus regényünk hősnőjének morfondírozása. Futó fölvetése, a következmények latolgatása nélkül, hogy milyen lehetőségek adódtak számára, s mi lett volna, ha más utat választ, más útra kényszerül vagy kényszeríti magát.

Duba Gyula: Egy álfilozófus vallomásai II. (regényrészlet)

E-mail Nyomtatás

A gyanútlan gondolkodás legendája
3
Albérletben lakom, létformám és témám egyben. Akkori életmódom is szociológiai vizsgálódásaim területe. A hatvanas évek elején az albérletek az élet jellegzetes vonását jelentik, s a város fontos lételemét. Gazdasági és kultúrális viszonyt házi-úr és albérlő között. Egyiknek a pénz okán, a másiknak az ágy és fedél miatt.

Vörös István: Az ellopott barát (részlet egy verses meseregényből)

E-mail Nyomtatás

12
A halál ellentéte

A három szökevény a Panda
csillagképből két csoportra szakadt,

Sipos Janka versei: Szonett / Vajon

E-mail Nyomtatás

Szonett
Az vagy nekem, mint mellnek a tenyér,
Tavaszi ledérség bája férfiszemnek;

Tóth László: Kívül bent,

E-mail Nyomtatás

avagy Régi-új s újabb futamok (hollétről, irodalomról, halálról, irracionalitásról

Kettő az egyben
Két helyen élsz egyszerre. Az egyik helyen is ott hagysz valamit magadból, a másikról sem tudsz távoztodkor elvinni mindent magaddal.

Vidnyászky Gellért: Babe – Andi; Éva; Rita (versek)

E-mail Nyomtatás

Andi
hiába ír sms-t.
Míg együtt voltunk,

Szeles Annamária: Szerelem, sérelmekkel; A férjem, (versek)

E-mail Nyomtatás

Szerelem, sérelmekkel

Van ez a könyv
a címe Love without hurt
ami érdekel
mesélem Jane-nek

Szászi Zoltán: Zimankó és a Város Szíve (regényrészlet)

E-mail Nyomtatás

Ifjú Barnabás tükörmeséje
– Van itt kérem kiszolgálás? – a bátortalan, de határozott kérdést Ifjú Barnabás, a reményteljes, korábban elhagyatottnak és szomorúan facérnak látszó, jelenleg egy nagyon kedves, fölöttébb csinos, hosszú, barna hajú és nem mellesleg okos hölgy szerelmét élvező, ám meglehetősen alacsony jövedelmű, bő fél tucat kötet megírása utáni állapotban leledző alanyi költő tette fel egy szecessziós girlandokkal díszített falú, puccos kisvárosi cukrászdában, egy hűvös januári péntek délután.

Csicsay Alajos: Kétszáz éves dominanciaharcok Európa közepén IV. (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

IV. Kovács Endre, mint (egyik) tanú - „Nem vagyok politikus, egyszerűen csak kortárs vagyok, tanúja egy tovatűnt világnak” – kezdi mondanivalóját Kovács Endre az 1981-ben megjelent Korszakváltás című emlékiratának bevezetőjében. Munkáját „mögöttes történelem”-nek nevezi, amely „éppen a lényeg kihámozásához segítheti a késői kor kíváncsijait” (Kovács Endre: Korszakváltás. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1981, 5.).

Kiss Gy. Csaba: Budapest–Zágráb: oda-vissza

E-mail Nyomtatás

Zselyka könyve
Kölcsey Hymnusát 2003-ban ő fordította először horvátra. Éppen ezért Željka Čorak talán nem veszi zokon, ha keresztnevét így magyarítom. Számos könyvet adott ki, művészettörténeti monográfiát, műfordításköteteket, esszéket, de sok kockázatot nem vállalva állítom, ha közülük egyet lehet csupán kiválasztanunk, mondjuk, magunkkal vinni ama magányos szigetre, akkor az kétségtelenül a Krhotine lesz.

Száz Pál: Elsüllyedt magyar drámák

E-mail Nyomtatás

Bevezetés az Irodalmi Szemle új sorozata elé - Az Irodalmi Szemle most induló, Elsüllyedt drámák című sorozatában olyan magyar drámaszövegek kerülnek bemutatásra a reneszánsztól a 20. század közepéig, melyek nem kerültek be a hagyományozódás folyamatába, melyeknek nincs vagy alig van nyomuk a kulturális emlékezetben.

Szitár Katalin: Krúdy lírai prózájának értelmezéséhez I. (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

A Női arckép a kisvárosban című novella alapján - Krúdy Gyula írásmódját lírai prózaként határozta meg mind az egykorú kritika, mind az utókor. Különösen érvényes ez a Szindbád-novellákra.

Kránicz Gábor: Saulfordulás

E-mail Nyomtatás

Mészöly Miklós Saulusa az újszövetségi példázatok és egy ószövetségi típus tükrében
A kortárs magyar prózáról való tudományos gondolkodás egyik legmeghatározóbb problémája, hogy miként képes definiálni az irodalomtudósok által prózafordulatnak nevezett eseményt.

Demény Péter: A melankólia haikui (Markó Béla: Boldog Sziszüphosz)

E-mail Nyomtatás

Amikor a Kolozsvári Magyar Napokon bemutattam Markó Béla új haikukötetét, egy Faludy-idézettel vezettem fel a kérdéseimet. A passzus a Jegyzetek az esőerdőből című kötetből való: „Azt hiszem: mindhalálig kitartok már amellett, hogy a vers, a nyelv más kifejezési formáitól elütően, zeneileg hatásos, mágikus szavak összjátéka; szavaké, melyek szótári jelentésüknél jóval többet tudnak felidézni.

Benyovszky Krisztián: „irodalmi takaródzás” (Vörös István: Keresztelés özönvízzel)

E-mail Nyomtatás

Mit várhat az olvasó egy olyan könyvtől, mely alcíme szerint: Befejezhetetlen krimi? A két fogalom aligha egyeztethető össze, bizonyos értelemben kizáró ellentét van közöttük. Egy valamire való krimi ugyanis befejezett, sőt értékét nagymértékben meghatározza az, hogyan van befejezve.

Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből

E-mail Nyomtatás

Horváth Viktor Pozsonyban
Műfordítási és költészeti kurzust tart Horváth Viktor ősszel Pozsonyban. Horváth Viktor elsősorban prózaíróként vált ismertté Török tükör című, 2009-ben megjelent történelmi nagyregénye nyomán.

Holmi

E-mail Nyomtatás

Évfordulók
130 éve született ANTAL SÁNDOR (Nagyvárad, 1882. november 28. – Német-ország, koncentrációs tábor, 1944) költő, író, szerkesztő.

Vécsei Anna: Kortársunk, Mészöly (Az ablakmosó legújabb bemutatójáról)

E-mail Nyomtatás

Esőre áll. Ez az első hideg napok egyike az idén. Fázósan, de azért lelkesen közelednek a nézők a zsámbéki hangár bejáratához. Odakint sötétedik, de a színpad – semmi emelvény, csak a balettszőnyeggel borított csupasz föld – már fényben áll. Még várnunk kell, elnézésüket kérjük, mondja Czajlik József, az ösztöndíjprogram mentora, de már nem soká, kint a természet, bent a várakozás, és a drukk; vajon mit tesz velünk, mit kér tőlünk legújabb korunk ablakmosója?

You are here: