irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-10

Irodalmi Szemle 2012-10

E-mail Nyomtatás

Az Irodalmi Szemle 2012. októberi számának tartalma

Markó Béla: Sósfürdő

E-mail Nyomtatás


Egyetlen húsos testben elfér
a különböző lelkek garmadája,

Darvasi Ferenc: Ahol véget ér minden

E-mail Nyomtatás

A virágokat nézte, a sárga, piros és fehér tulipánokat. Évekkel ezelőtt, a szomszéd városból hozatták a hagymákat, az anyja intézte. A csodájára járt a környék, mikor nyíltak. Felépült a tömb, és nem volt körülötte semmi, csak fű, föld és járda. Harmincnégy panelház a régi piactéren. A sínek mellett, ott, ahol véget ér minden.

Szalay Zoltán: „Nekem ezekkel a kis történetekkel kell bíbelődnöm”

E-mail Nyomtatás

Beszélgetés Darvasi Ferenccel
Budapesten találkozunk, a Keleti pályaudvar vendéglőjében, amely lehetne akár a Retúr nevű kocsma is, az Elválik című novelláskötet visszatérő helyszíne. Darvasi Ferenc azonban felvilágosít: a vendéglátóhely, amelyről a Retúrt mintázta, a pályaudvar mellett állt, a nevére már nem emlékszik (elég valószínű, hogy Barossról kapta), s időközben bezárták.

Duba Gyula - Egy álfilozófus vallomásai / A gyanútlan gondolkodás legendája

E-mail Nyomtatás

Regényrészlet
1
Mióta vallomásaimat írom, magam is változom. Mintha az emlékezés formálna, s átalakulásom az írás természete szerint történne; a mesélés folyamatában, a formateremtésben valamiféle rendteremtés is megnyilvánul. Áttekinthető zártságra és érzékelhető rendre való törekvés. S ahogy egyre többet mondok el magamról, ahogy mind többet írok, annál inkább feltűnik, hogy ez a rend és forma, az okok és okozatok összefüggése mintha az életnek is benső – rejtett? – tulajdonsága lenne.

Gál Sándor - Kitágult nap 9.

E-mail Nyomtatás

„Hemzseg bennem a sok ellentmondás”
Amióta befejeztem A mintha mindig alkonyat lenne c. kötetet, sokáig nem tudtam eldönteni, hogy mivel folytassam az írást. Hogy melyik elképzelésem feldolgozása legyen a következő… Tele voltam bizonytalansággal és valamiféle tétovasággal. Feltehetően el kell telnie bizonyos időnek, hogy az elvégzetteket magamban is vég-leges érvénnyel lezárjam, s hogy megérlelődjön a következő vállalás prioritása.

Kulcsár Ferenc - Halk szavát ma is hallani

E-mail Nyomtatás

Látni, amit nem látunk
Nemrég „valami miatt” újraolvastam Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényfolyamát. Varázslat volt ismét elmerülni e remekmű univerzumában, „a semminek és a mindennek eme királyi kifizetésében”, talajvesztettségünk és megosztottságunk e nagyszerű meghaladásában, a létezés e „tragikusan boldog egyetlen mondatában”, mert megerősített abban, hogy az embernek a rész helyett mindig az egészet: életet, szenvedést, halált, a teremtés teljességét együtt kell szem előtt tartania, hogy ráébredhessen – az emberi nem „véghetetlenül és örökre egy”.

Tőzsér Árpád: Minerva Bélvatán / Naplójegyzetek 2002-ből

E-mail Nyomtatás

Pozsony, 2002. június 14. Gadamer mondta a halála előtt, Bacsó Bélának, százkét évesen: „Tudja, engem itt felejtettek, ezért lehetőségem nyílik arra, hogy meg-szerkesszem életművemet, levéve a fáradságos terhet másokról.” Rossz a logika: valakinek az életművét bárki utód megszerkesztheti, csak maga a szerző nem. Az utókor ugyanis nemcsak szerkeszt, hanem mindenek előtt átértelmez, magához alakít. Ezzel ad a műnek új életet.

Csicsay Alajos: Kétszáz éves dominanciaharcok Európa közepén

E-mail Nyomtatás

III. A „világforradalom” hozadéka
Történelmi közhellyé vált: „A nemzetiségek azt kapták jutalmul, amit a magyarok büntetésül.” Ez a mondás az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc bukása után, az ún. Bach-korszakban kapott szárnyra. Tizennyolc évnek kellett eltelnie, hogy szinte egy csapásra mindkettő fordított előjelet kapjon. Persze nem Kossuthék javára.

Kiss Gy. Csaba - Budapest–Zágráb: oda-vissza

E-mail Nyomtatás

Túrmező: egy táj kultuszából
„Túrmezőre, mint tudjuk, a legszebb fiákerrel utazni” – kezdi esszéjét erről a kultikus tájról Matko Peić. Úgy ötven évvel ezelőtt. Vajon mikor járhatott utoljára fiáker arra? A zágrábi nagyállomás túloldaláról kell most indulni, ott állnak a helyiérdekű autóbuszok. Nagygoricáig vagy félóráig tart az utazás.

G. Hajnóczy Rózsa indiai levelei – III. (közzéteszi: Pap Ágnes)

E-mail Nyomtatás

4. levél: Sántinikétan. 1930. július 15.
Édes Ilám és Irmám! Nagyon sok csók és köszönet Mindkettőtöknek leveléért, végtelen örömöt szereztetek az elmulasztott kedves lőcsei diáktalálkozó színes leírásával. Gondolatban Veletek voltam május 4-én és most utólag őszintén örülök a nagy sikernek, mely fáradtságtoknak méltó eredménye volt. Gratulálok a versedhez, Irmám, igaz, hogy nem olvastam, de bizonyára hangulatos volt, hogy annyira megtapsolták.

Filep Tamás Gusztáv - Jócsik Lajos regényeinek néhány társadalmi vonatkozása

E-mail Nyomtatás

Jócsik Lajosnak három regénye jelent meg, három különböző történelmi periódusban egy-egy – bár e három korszakból a második hézag nélkül következik az elsőre. Az író egyik legtermékenyebb alkotói periódusában látott napvilágot az első regény, az Anna és Mária – 1943-ban –, a második a világháborút követő, de még a közvélekedés szerint demokratikus korszakban, vagy közvetlenül a változások után – az 1948-as A fekete kecske.

Tóth László - Vonások

E-mail Nyomtatás

Írás és emlékezet, avagy Mit tettünk s mit tehetünk
Hozzászólás gyanánt: futamok egy tanácskozáshoz
Nem vagyok szaktörténész. Író vagyok, szerkesztő, a művelődéstörténet egyik-másik területének eltökélt búvárlója. Eddigi életem s munkám során általában a hiányok vezéreltek; mindig azzal foglalkoztam, ami addig nem volt, vagy amit addig nem csináltam, amit fel kellett fedezni, be kellett cserkészni.

Vilcsek Béla - Életmű és recepció III. / Cselényi László pró és kontra

E-mail Nyomtatás

Az utóbbi néhány év Cselényi-recepciójának még két nagyon fontos fejleménye van. Mind a kettő az eddigiekben említett példáknak egyszerre a következménye, a kiegészítése vagy éppenséggel az ellenpontja. 2007-ben a dunaszerdahelyi NAP Kiadó Műhely sorozatában lát napvilágot Pomogáts Béla Cselényi László című költői életrajza vagy esszémonográfiája, s két esztendővel később, Kövesdi Károly összeállításában, a Madách-Posoniumnál jelenik meg az Escorial… „ikerdarabja”, A Cs-tartomány – pró és kontra.

Németh Zoltán: Szellemi öngyilkosság a Szlovákiai magyar szép irodalom 2012* című kötetben

E-mail Nyomtatás

A magyarországi Szép versek, Körkép, Az év versei stb. antológiák mintájára 2004 óta a Szlovákiai Magyar Írók Társasága is hasonló, reprezentatív igényű köteteket kezdett kiadni Szlovákiai magyar szép versek, Szlovákiai magyar szép próza, majd pedig (2007-től) Szlovákiai magyar szép irodalom címmel vagy alcímmel ellátva. A legutóbbi kötet és az eddigi időszak kapcsán talán időszerű néhány észrevételt megfogalmazni, illetve kérdést feltenni, akár személyes tapasztalatok alapján is.

Holmi - Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből

E-mail Nyomtatás

Tokaj: írótábor ellentmondásokkal
A 2012-es, 40. Tokaji Írótábort parázs viták kereszttüzében rendezték meg. Az augusztus 14. és 17. között tartott rendezvény az Eltiltva és elfelejtve címet kapta, és a szervezők felhívása már hónapokkal ezelőtt heves vitát váltott ki (Schein Gábor az ÉS hasábjain kritizálta a felhívást, majd a vita más fórumok-ra is átterjedt).

You are here: