irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2012-09

Irodalmi Szemle 2012 - 9

E-mail Nyomtatás

Bensőséges portrék kívülállókról - Az Irodalmi Szemle szeptemberi számának tartalmából:
Kaiser Otto Határtalan portrék című fotósorozata adja meg a szeptemberi Irodalmi Szemle alaphangját: Grendel Lajostól Domonkos Istvánon és Frenák Pálon keresztül Ilma Rakusáig olyan magyar, illetve magyar származású művészek portréival találkozhatunk a lapban, akiknek a kívülállóság általában nem csak földrajzi értelemben jutott ki életük és alkotói pályájuk során.

Markó Béla: Egy érzelem körülírása; Tér (versek)

E-mail Nyomtatás

Egy érzelem körülírása

Egyáltalán nem könnyű, persze, egy év múlva ismét
belépni ugyanoda, mert közben már kényelmesen

Balázs F. Attila - Levélváltás

E-mail Nyomtatás

——- Original Message ——-
From: C.
To: D.
Sent: Thursday, April 26, 2012 10:55 PM

Thiele-Csekei Enikő

E-mail Nyomtatás

ami marad

szavak
elértettek
kifacsartak
a falakról

Gál Sándor - Kitágult nap 8.

E-mail Nyomtatás

Egy szilvafa
…Amikor délután zuhogni kezdett a záporeső, a szilvafa „reakciójára” lettem figyelmes: az esőcseppek – égi lövedékek –, ahogy a fa leveleire csapódtak, s ahogy azok megremegve „védekeztek” minden  t a l á l a t  után!... Kicsit megbillentek, majd visszaigazodtak, s ez a mozgás – az eső sűrűségének függvényeként –, hol felgyorsult, hol lassúbbra változott.

Potozky László: Szerelem

E-mail Nyomtatás

Elnézését kérem, hölgyem, hogy mind ez idáig nem vallottam színt, de attól a reggeltől fogva, hogy először megpillantottam kegyedet, nemcsak a beszéd esik nehezemre, de egyetlen lélegzetvétel, kósza pislantás is minden erőmet fölemészti. Ha jobban belegondolok, nem is reggel volt akkor, csak nekünk tűnt úgy, szerencsétleneknek, akiket szerre húztak ki a beomlott pince törmeléköleléséből, hogy a hosszú éjszaka után végre számunkra is megvirradjon.

Dénes György: Vackomba bújok; Megbélyegezve; Nem halunk meg egészen; Ha behunyom a szemem; Furcsa éj (versek)

E-mail Nyomtatás

Vackomba bújok

Alászállnak a nyirkos éjek,
szívemben lassan foszlik az erő,

Halmai Tamás: Új ének; A szép idegen (versek)

E-mail Nyomtatás

Új ének

Szél zúg tenger fohásza
bújik kéménybe kürtbe

Lacza Éva: Dénes György hátrahagyott versei (jegyzet)

E-mail Nyomtatás

Par exellence költő volt, viselve ennek az ódiumát is, nevezetesen azt, hogy a vers-írás számára szinte biológiai kényszer volt. Mondhatnánk, így született, a versírás kényszerével. Verset írt a Balaton partján, más papír nem lévén, az újságlap szélére. Verset írt a kórházban toalettpapírra, amíg rendes papírt, füzetet nem hoztak neki.

Csicsay Alajos - Kétszáz éves dominanciaharcok Európa közepén*

E-mail Nyomtatás

II. Mióta nem lett jó hungarusnak lenni?
A 20. század első felében bontakozott ki Magyarországon a népi írók mozgalma, amelynek tagjai arra buzdították olvasóikat, hogy népben-nemzetben gondolkodjanak. Tévedés ne essék, a nép-nemzeti buzgóság nem a két világháború között született, hanem úgy kétszáz évvel előbb, csak akkor még nem így hívták.

G. Hajnóczy Rózsa indiai levelei II. (közzéteszi és bevezette: Pap Ágnes)

E-mail Nyomtatás

2. levél: Sántinikétan, 1929. december 10.
Édes Irmám! Leveledet megkaptam, és nagyon örültem volna neki, ha nem tartalmazott volna olyan sok szomorú újságot. Először is szegény Ila öngyilkossági kísérlete. Hát megérdemli az a haszontalan, lump, erkölcstelen Rudi, hogy miatta a felesége megmérgezze magát?

Kiss Gy. Csaba: Budapest–Zágráb: oda-vissza – III. Enver Čolaković és antológiája (jegyzet)

E-mail Nyomtatás

A zöld könyv ott van a polcon a közös tanszéki szobában. Tekintélyes, és nélkülözhetetlen. Gyakran nyúlunk érte. A magyar költészet antológiája, horvátul. Tudok belőle olvasnivalót ajánlani a hallgatóknak, nézhetem, kitől mit fordítottak horvátra. Fordítottak? Nem többes, hanem egyes számot kell mondani. Hiszen egyetlen ember óriási munkája ez a terjedelmes kötet.

Csanda Gábor: Tamás Mihály és Tamás Mihályné levélváltása Csanda Sándorral II.

E-mail Nyomtatás

III. Függelék
Csanda Sándor levelei1 Tamás Mihálynénak,
részletek Tamás Mihályné Csanda Sándorhoz írt leveleiből - 2

Bolemant Lilla: Női mese II. (tanulmány Szenes Piroskáról)

E-mail Nyomtatás

A női kereső hős
Kata egyszerű parasztlány, aki természetes módon éli az életét, a mindennapok ismétlődő feladatainak eleget téve, pici korától segít édesanyjának a háztartás és a kisebb gyerekek ellátásában. Iskolába csak télen jár, amikor nincs a ház körül annyi munka. Könnyen tanul, s szépen beszél, ő tudja a legjobban elmondani a történeteket, ezért ajándékba könyvet kap a tanító úrtól, ami nagy kitüntetés, hiszen még senki sem kapott ilyet.

Vilcsek Béla: Életmű és recepció II. (tanulmány Cselényi Lászlóról)

E-mail Nyomtatás

Cselényi László pró és kontra - Az életműsorozat eddigi utolsó és egyben nyolcadik darabja a 2011-ben napvilágot látott A képzelet aritmiái, avagy Aki e verseket mind ellenírta. A kettős címválasztás ezúttal sem a véletlen műve.

Mislay Edit: „Súlya legyen a szónak” (Beszélgetés a hetvenesztendős Aich Péterrel)

E-mail Nyomtatás

Nem szokványos pálya Aich Péteré, pozsonyi születésű írónké, aki erős szálakkal kötődik szülővárosához, ahol, mint mondja, többszörös kisebbségben nőtt fel. 1970-es bemutatkozása után több évtizedre elhallgatott, önálló kötettel – X. Kálmán viszontagságai – 1998-ban jelentkezett, majd ezt követte a többi: az Első és utolsó (2000), a Szerelmek (2005), A harmadik (2007), legutóbb pedig a Keresés (2012).

Görözdi Judit: Grendel-variáció a történetkreálás esetlegességéről

E-mail Nyomtatás

Grendel Lajos Távol a szerelem című regényéről - „A kő kő volt, a szikla szikla, és nem valamiféle műanyagból készült lófasz” – írja Grendel Lajos a Kalligramnál az idei könyvhétre megjelent, Távol a szerelem című kisregénye első oldalain. A szöveg folyamatosan visszatér ehhez a gondolathoz, hogy újabb és újabb szemszögből világítsa meg vonatkozásait: a kő az értelmezett valóság megbízható szegmensének metaforájává válik az emlékkép ellenében, a mondatban kifejezett tehetetlen düh pedig az elbeszélő rendelkezésére álló emlékszegmensek megbízhatatlanságára, minduntalan elváltozására mutat.

Tóth László: Monodráma – versben (Zalán Tibor: Szétgondolt Jelen)

E-mail Nyomtatás

Zalán Tibort nem kell különösebben bemutatni az olvasónak:  ötvennyolcadik évében jár, az élet s a kortárs magyar irodalom nagy része már mögötte, megjelent vagy negyven könyve, színházi bemutatói nehezen számosíthatók, szinte nincs irodalmi műfaj, melyben ne lenne tevékeny, harminchét évesen kapott József Attila-díjat, immár két monográfiát is írtak róla, és – (szinte) évente jelentkezik új művével (néha többel is).

Száz Pál: Ismerős arcok (Darvasi Ferenc: Elválik)

E-mail Nyomtatás

„...a kilátástalanságot, azt kéne megírnia valakinek. Az anyagi és a szellemi nyomort, de nem ám felülről rátekintve.” – Ezt mondja Darvasi első kötetének utolsó novellájában a pincér a főszereplőnek, miután megtudja, hogy író. „Őt az ilyesmi nem kimondottan érdekelte. Társadalmi problémákról fecsegni, arra találták ki a szociológiát.

Takács Éva: A kiszolgáltatottság balladái (Potozky László: Áradás)

E-mail Nyomtatás

Potozky László Áradás című első kötetén végighúzódik az a feszültség, amelyet az írásokat összekötő szervező erő megnevezésének nehézsége okoz. Csak az utolsó novella elolvasása után tudunk olyan kijelentéseket tenni, amelyek az egyes részek olykor nagyon eltérő jellegétől függetlenül vonatkoztathatók a kötet egészére.

Gyürky Katalin: Létbe vágó pillanatok (Pavel Vilikovský: A gonosz önéletrajza)

E-mail Nyomtatás

A kortárs szlovák irodalom élő klasszikusának tartott Pavel Vilikovský legújabb, sok más kelet-közép-európai nyelv mellett magyarra is lefordított műve, A gonosz önéletrajza két, látszólag egymástól független kisregényből áll.

Bartók Imre: „Amíg arcod szertefoszlik előttem” (Jon Fosse: Melankólia)

E-mail Nyomtatás

Fosse regényt írt Lars Hertervigről, aki tud festeni. Lars Hertervig tud festeni, de nem festhet, mert nem engedik. Lars Hertervig tud festeni, és Fosse regényt írt róla. Herterviget nem engedik festeni, és közben a sirályok egyre csak vijjognak és vijjognak.

Hizsnyan Géza: A Mefistofele a Magyar Állami Operaházban (Arrigo Boito operája)

E-mail Nyomtatás

Manapság olyan nagy divat válságról beszélni, az élet minden területén krízist emlegetni, hogy ha valamiről nem hangzik el, íratik le bizonyos rendszerességgel, hogy válságban van, az hovatovább már gyanús. Az opera műfaját ilyen szempontból nem fenyegeti, hogy gyanúba keveredhetne, róla ugyanis már hosszú évtizedek óta hangoztatják, írják, mondják, hogy válságban van.

Szalay Zoltán: Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből

E-mail Nyomtatás

Gigantikus drámapályázat
2013. február 15-ig lehet indulni a szombathelyi Weöres Sándor Színház nyílt drámapályázatán, amelyet az intézmény a költő születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett meg 2012 júniusában.

Momko Miloš: Turczel Lajos levéltári hagyatékáról

E-mail Nyomtatás

Turczel Lajos – teljesnek korántsem mondható – hagyatéka 2009 tavaszán, két évvel jelentős irodalomtörténészünk elhunyta után került a Fórum Kisebbségkutató Intézet levéltárába. Mielőbb azonban rátérnék a hagyaték ismertetésére, lássuk röviden Turczel élet-útját.
1917-ben született Szalkán, innen indult el hosszú, kilencven évig tartó életpályája.

Holmi

E-mail Nyomtatás

ÉVFORDULÓ
120 éve született SÁNDOR IMRE (Pápa, 1892. szeptember 8. – Budapest, 1943. március) író, drámaíró, publicista. – 95 éve született s 5 éve hunyt el TURCZEL LAJOS (Ipolyszalka, 1917. szeptember 21. – Érsekújvár, 2007. szeptember 26.) irodalomtörténész, -kritikus, -szervező. –

Irodalmi Szemle 2012 - 8

E-mail Nyomtatás

Az Irodalmi Szemle 2012. augusztusi számának tartalma.

Kulcsár Ferenc: Plágium

E-mail Nyomtatás

Tőzsér Árpádnak

Esküszöm istenre, végig plagizáltam,
éden fáit, zsoltárokat, szentírást dézsmáltam,
kalózkodtam évezredek kacatjai között,
mindazzal, mi szétvetett és megkötött.

Ötvös Anna: Újabb, eddig ismeretlen Márai Sándor-írások 1915-ből

E-mail Nyomtatás

„A püspöki palota udvarában, az udvari traktus egyik hátsó szobájában szerkesztették a klerikális újságot. Négy napilap jelent meg a városban, a püspök újságját s még két munkapárti sajtóterméket magyar nyelven nyomtatták, a negyediket egy zipszerföldön is elterjedt, régi napilapot németül. A lapok pártpénzekből tengették életüket, s a szerkesztők sűrűn változtak” (84.) – írja Márai Sándor az Egy polgár vallomásai című önéletrajzi ihletésű regényében.

Markó Béla: Testek; Ars poetica Balázsnak

E-mail Nyomtatás

Testek

Fáradt hajtók és elégedett vadászok
világa ez, s nyilvánvalóan
egymás kezére játszanak
még akkor is, ha egyik fegyvertelenül

Gál Sándor: Kitágult nap 7.

E-mail Nyomtatás

A legrövidebb éjszaka
Nyári napforduló – a legrövidebb éjszakával. Nicolini Sándor, egykori öreg vadászbarátom az évnek ezt az éjszakáját – még hetvenéves korában is! – mindig kint töltötte egy-egy vaddisznók látogatta határrészen.  Több évtizedes tapasztalatát, hogy az ilyen rövid éjszakán lehet a „remete-kanokat” puskavégre kapni, csak megerősíthetem.

You are here: