irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2013-10

Irodalmi Szemle 2013. október - Lecsap ránk a Téboly! (Teljes)

E-mail Nyomtatás

Az Irodalmi Szemle októberi számának tematikus blokkja a tébolyról szól. Mivel az írókat, költőket a „népnyelv” gyakran szent őrülteknek nevezi, a téma – úgymond – adja magát. A lap szerkesztői tudományos igénnyel szedték össze filozófusok, színikritikusok, irodalomtörténészek írásait a témában.

Bataille, Georges: A kínszenvedés

E-mail Nyomtatás

Az isteni dolgok olyannyira átláthatóak, hogy még sötét szándéktól indíttatva is a nevetés megvilágított mélyébe csúszunk.
Az én életem érzéki tapasztalaton alapul, nem pedig logikus magyarázaton. Az isteniről olyan őrült tapasztalatom van, hogy kinevetnek, ha beszélek róla.

Darida Veronika: A színház: égő tébolyda (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Nizsinszkij1  a megőrülő művész paradigmatikus alakja. Összeomlásának történetét pontosan dokumentálják felesége (a magyar származású Pulszky Romola, Pulszky Károly és Márkus Emília lánya) emlékiratai és saját jegyzetfüzetei. Az egyensúly elvesztésének döntő pillanatát minden bizonnyal a Gyagilevvel való szakítás jelentette, amikor a fiatal házas Nizsinszkij korábbi pártfogójától és szeretőjétől egy francia nyelven írt, rövid sürgönyt kapott:

Kosztrabszky Réka: Élet az üvegbura alatt (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Sylvia Plath 1963-ban megjelent, mára kultuszművé vált könyvéről számos értelmezés született. A recepció általában kétféle megközelítés alapján csoportosítható: „egyik része kór-, illetve esettörténetként olvassa a regényt, és ezt megpróbálja összekötni szociológiai kérdésekkel; a kritikák másik része – elsősorban a feminista irodalomkritika területén született számos elemzés – úgy interpretálja a könyvet

Marcelli, Miroslav: Miért őrültség? (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Amikor a filozófus az észről, a létről, az igazságról, a szépről vagy a jóról ír, amikor a filozófiai hagyomány valamely nagyszabású témájáról elmélkedik a nagy klaszszikusok valamelyike nyomán, amikor folytatja azt a vonalat, amely rendszerint az ókori görögöktől indul és a középkoron és a klasszikus koron át modern korunkig nyúlik,

Szabó Réka: Ópium, téboly… avagy mi lett veled, szegény Gizella (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Értekezésem elsődleges célja az Ópium – Egy elmebeteg nő naplója című film bemutatása, különös tekintettel azon részletekre, melyek Csáth Géza azonos című novelláinak  adaptációját  demonstrálják,  tehát az Egy elmebeteg nő naplója, valamint az Ópium című művekét.

Freud, Sigmund: A humor (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

A vicc és viszonya a tudattalanhoz (1905c) című írásomban a humort tulajdonképpen csak ökonómiai szempontból tárgyaltam. Az volt számomra a fontos, hogy megtaláljam a humorban rejlő öröm forrását, és úgy vélem, sikerült megmutatnom, hogy a humoros örömnyereség a megtakarított érzelmi energiából származik (lásd fent 219).2

Mélyvíz (előszó az Áruló vagy, Halász!-hoz)

E-mail Nyomtatás

Forgács Miklós Áruló vagy, Halász! című darabját a szerző, mint a cím alatti kitétel is mutatja, Grendel Lajos egy korai, Egy este Amerikában című novellája alapján írta. A dráma szövege eredeti formájában elsősorban annyiban tért el az alább közölttől, hogy versszerű tördelésben íródott, ezzel is fokozva a szöveg töredékességét, töredezettségét, szuggesztivitását.

Forgács Miklós: Áruló vagy, Halász! (dráma)

E-mail Nyomtatás

Barátomnak, Vojtek Sándornak (1972‒2013)

Szereplők:
HALÁSZ MILKA DOBAI
PATIKUSLÁNY GYEREK
ANYA

Deres Kornélia: Családi porció; Kampócskák (versek)

E-mail Nyomtatás

Családi porció

Anya rémálmaiban pufók csecsemőket lát,
akik valahogy a családtagokra emlékeztetik.

Markó Béla: Átjárás; Ugyanúgy; Születésnapi mondat Annának (versek)

E-mail Nyomtatás

Átjárás

Egy hozzám képest változatlan testet
meddig lehet vajon kitölteni

Lessing, Doris: Egy magyar baráthoz

E-mail Nyomtatás

Megnyitják a börtönöket áprilisban.
Te előre megmondtad, múlt éjjel.
Visszaemlékszem a hideg cella foglyaira.
Akik megálmodták, áprilisban e falak megnyílnak.

allúvium

E-mail Nyomtatás

„Jót s jobban!
allúvium

esztétikus kritikai lap

Ferenčuhová, Mária versei

E-mail Nyomtatás

French Window
Torokba hasító fájdalom: megízlelni, beszívni
a csendet.

Tóth Kinga: ALL MACHINE: Lovag; Kehely; Aranytojás (versek)

E-mail Nyomtatás

ALLMACHINE
Lovag

páncéljához illesztik
a palackot a szelepeken

Fellinger Károly: Eklekti-kuss; Konstatálva; Kiválasztott; Agglegény; Egyszer; Meglékelt emlék; Formában (versek)

E-mail Nyomtatás

Konstatálva

János láthatatlanul bámészkodott a
tükör előtt, persze kiállta a próbát,

Mán-Várhegyi Réka: Répásmegyer 2000: A nyúl halála (novella)

E-mail Nyomtatás

Reggel hat és nyolc között a répásmegyeri tízemeletesek szinte teljesen kiürülnek. A legtöbben a városba induló HÉV-re gyúródnak fel, a maradék szétszóródik a negyedben.
A gyerekeknek irány az óvoda és az iskola. Otthon csak a betegek, a munkanélküliek, a kismamák és csecsemőik maradnak, meg a sok kutya. És egy nyúl, aki az utolsókat rúgja.

Pavel Vilikovský: Kutya az úton (Részlet)

E-mail Nyomtatás

Azt hiszem, hogy először a kölni egyetem által szervezett konferencián voltam hivatalból szlovák, de nem esküdnék meg rá, mert akkor még létezett Csehszlovákia, és nem tudom, hogy a szervezők meg a diákok melyik rubrikába soroltak be. Lehet, hogy megszokásból jugoszlávnak tartottak, miért is ne? Végeredményben mindegy, hisz csehszlovákok és jugoszlávok nem léteztek, úgyhogy sem az egyik, sem a másik nem sértődhetett meg.

You are here: