irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2014-08

Az Irodalmi Szemle augusztusi számáról (Teljes)

E-mail Nyomtatás

„Vannak személyiségi jogok, nemdebár. És hatóságok, amik őrködnek. Senki nem írhat alá úgy egy levelet, hogy Törőcsik Mari vagy Bonaparte Napoleon“ – írja Bánki Éva Visszatérés Anna-városba című prózájában, mellyel az augusztusi a Szemle indul.

Bánki Éva: Visszatérés Anna-városba (Látogató III.)

E-mail Nyomtatás

A tanyákon még tudják, hogy mi az a respektus.
Én vagyok, Marika, tessék kinyitni! Hallom, hogy a házban bútorokat tologatnak, szörcsög­nek, krákognak, mintha valami óvatos szörny készülne beengedni.
Pedig nem szörny az, csak valamelyik betegem. Jól vagyok, Marika, az isten áldja meg!

Petres Csizmadia Gabriella: Hogyan is szólítsam meg magam…?

E-mail Nyomtatás

A név szerepe az autobiográfiai szövegekben
Philippe Lejeune önéletírói paktumának megfogalmazása óta számos elméleti vita bontakozott ki az autobiográfiai diskurzus­ban. Az egyik legélénkebb polémia az önélet­írói szövegek tulajdonnév-használata köré összpontosult, hiszen az elméletíró a szerző/elbeszélő/főszereplő nevének azonosságából kiindulva húzta meg a határt a fiktív és az autobiografikus szövegtípusok között.

Németh Zoltán: Az álnév mint álnév

E-mail Nyomtatás

Az álnév fogalma olyan titokzatos, misztikus jelen­téseket hoz létre, amelyek az üres jel eljárásait követik. Minden álnév másodlagos ugyanis, maga a kifejezés azt feltételezi, hogy létezik egy eredeti, eredendő, első név, s ehhez viszonyítva az álnév nemcsak másodlagos, de a szemiózis felől nézve egyenesen fölösleges is.

Pál Ferenc: „Egy név, az semmi” - Álnevek, másnevek és különnevek a portugál irodalomban

E-mail Nyomtatás

José Saramago regényeinek olvasói a Nobel-díjas por­tugál író műveiben újra meg újra szembesülnek a ne­vek kérdésével. Ez az író első regényétől, a magyarul még nem olvasható Manual de Pintura e Caligrafiától (Festészeti és szépírási kézikönyv) fogva kísértő proble­matika az 1997-ben megjelent Minden egyes névben jut el a már-már filozófiai kérdésfeltevéshez, miközben az író előző regényében, a Vakságban alkalmazott mód­szerrel nem használ személyneveket, és szereplőit csak valamiféle epitheton ornansnak tekinthető metonimi­kus körülírással egyéníti.

Grendel Lajos: Kampány

E-mail Nyomtatás

Reggeltől égtek a villanyok, mert a szobának északi fekvése volt, legalábbis így gondol­ta Bara. Északról jöttek, mindig északról jönnek. Pontosabban: az északi leszivárgás…

Kantár Balázs: No nomen, no omen - A Tulajdonnevek a fordítás és kétnyelvűség kontextusában című kötetről

E-mail Nyomtatás

A Tulajdonnevek a fordítás és kétnyelvűség kontextusában című kötet hét irodalmi és hét nyelvészeti vonatkozású tanulmányban igyekszik reagálni a tulajdonneveket érintő kurrens társadalmi folyamatokra. Az, hogy a sok különféle témájú szöveg képes egységes kötetté összeállni, a névtan sokoldalúságának és a szerkesztők munkájának egyaránt kö­szönhető.

Molnár Miklós: Egy mondat a hülyeségről

E-mail Nyomtatás

KARESZ HÜJE
GYÖNGYI HÜJE
csak én vagyok okos
énnekem a segembe is felyem van.
Weöres Sándor: Kisfiúk témáira

Fellinger Károly: Pizsamájában; Galántán; Emelkedő; Kivizsgálás (versek)

E-mail Nyomtatás

Pizsamájában
János egy álom közepén találja
magát, tudja, hogy álmodik, de mégsem
gondolkodik el azon, hogy a fe-
nébe csöppent a kellős közepébe,

Borbély András: Apokrif; A barátság; Antika; Gyermekbénulás; A harmadik képmás; Jeremiád; Az apai ág; Betyerusz király (versek)

E-mail Nyomtatás

Apokrif
Amikor külön kerül a kavics és
a homok, a mésztufák, a vulkáni
kőtömeg, állati csont és növényi
lenyomat, a magyarófa, bükk,

Friedrich A. Kittler: Drakula öröksége

E-mail Nyomtatás

Valami elsuhan; érzem, ahogy hideg szellő­ként elmegy mellettem. A távolból zavaros hangokat hallok – mintha férfiak idegen nyelven beszélnének, vad vízesések zúgnak, és farkasok üvöltenek.
A mester beszélt.
Még mindig.
Még nem csapott a földre lábával, ami egy Koan ere­jével minden beszédet elhallgattat, még nem csomóz­ta össze zsinórjainak néma topológiáját, még nem halt meg.

Kálmán C. György: Verspublicisztikák

E-mail Nyomtatás

Király Gábor Csúf versek című kötetéről
Az, hogy a közönség (meg a profi olvasók – a kritikusok, tanárok, különféle kultúra­közvetítők) hogyan választják el egymástól a profi, a dilettáns és az amatőr író, költő kategóriáit, történetileg is nagyon változó, de bizonyára minden kultúrában, társadal­mi közegben, kisebb közösségben is más és más.

Papp Máté: A kettősség harmadik arca

E-mail Nyomtatás

Ayhan Gökhan János és János című kötetéről
„...hozománya / a szentnek nyom nélküli olvasat.” (A. G.)
Egyfajta Pilinszky-parafrázisként is ér­telmezhető Ayhan Gökhan új kötetének fülszövegbeli kitétele, miszerint a szerző „házas és katolikus” (Pilinszky a ráaggatott katolikus költő státusz ellenében a „kato­likus és költő” titulussal illette magát).

Forgách Kinga: Anyafragmentumok

E-mail Nyomtatás

Szunyog Zsuzsa Szél, szoknya, tenger című kötetéről.
Abszurditás, bizonytalanság, irónia. Ezekkel a fogalmakkal lehet leírni Szunyog Zsuzsa művét, melyet olvasva egy töredé­kes gondolatfolyamba olvadunk bele, ahol nincsenek támpontok, nincs koherencia, nincs egység, nincs valóságosság.

You are here: