irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2014-10

Megtérés a képhez – Az Irodalmi Szemle 2014. évi októberi száma (Teljes)

E-mail Nyomtatás

Vizualitás és textualitás különféle párbeszéd-lehetőségeivel foglalkozik kiemelten az októberi Irodalmi Szemle Kép/szöveg című tematikus blokkja.

Kabdebó Lóránt: Népünnepély (esszé)

E-mail Nyomtatás

Az emlékezet szövevénye kitaposott ösvényeket őriz… Arcokat hordunk magunkban – olvasom Dobos László korszakot idéző könyvében. Sorai életem egyik legszebb pillanatára emlékeztetnek.

Dobos László öröksége / Az Irodalmi Szemle körkérdése

E-mail Nyomtatás

Válaszolnak: Kulcsár Ferenc, Tóth László, Tőzsér Árpád, Varga Imre
Dobos László, az Irodalmi Szemle ala­pító főszerkesztője 2014. október 28-án ünnepelné 84. születésnapját. Szeptemberi számunkban elbúcsúztattuk lapunk atyját, aki idén július 25-én hunyt el. Most, meg nem élt 84. születésnapjáról megemlékez­vén, egy körkérdéssel szólítottuk meg la­punk korábbi szerkesztőit (terjedelmi és időbeli korlátok miatt a teljesség igénye nélkül), arra kérve őket, közösen próbáljuk felmérni Dobos László öröksége megőrzé­sének, továbbélésének esélyeit, a ránk váró feladatok latolgatásával együttesen.

Zsámboky János versei (Csehy Zoltán fordításai)

E-mail Nyomtatás

A bőségben kevesebb a vétek
Rókakölyök lompos farkával söpri a port föl.
„Nem húz ekkora súly?” – szól a majom s vigyorog.
„Ezzel a hátsómat fedem el – szólt vissza a róka –
mért mutogassam, mondd, ronda, pucér fenekem?”

Magolcsay Nagy Gábor: Mária dala; Azonosítás (versek)

E-mail Nyomtatás

ébereg a reggel darázskőfeje a nyelv szo1orú nekem ugrik a törvé20telen v14har fertőző 9óesés hordj2 belém az emlék ze3zugos betűit a méhen kí15ül mindig zörög a hara13t lángoló szoknyában ismételgetem bőg a sár vir16gzó vállamon m5gasodik a szél mondom még sosem volt bennem ilyen k17akéler a mennyei fény huncu6 ige sóba fojtott b10vár a n7sztalgia mélyén aknamezőre 18ezényelt tő8ondat minden vallomás ami szóv19 változik neutráli11 mint egy fog12mzásgátlórecept mint egy számo4ott defloráció a tűzfal égve felejtett asztalán

Áfra János: Kép épül, szöveg bomlik (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Metanoia Park
A Metanoia Park szókapcsolat egy, a költészet és kép­zőművészet összekapcsolására építő projektet jelöl, amely ezzel a címmel mintegy paratextuális „várostáblaként” fo­gadta a kiállítás szöveges képi terébe érkező látogatókat. Egyúttal nyomban felvetette a kérdést – már azon keve­sekben, akik ismerik az első szó jelentését –, hogy a gon­dolatváltoztatás, a megfordulás, az átalakulás, a korrekció vagy a megtérés kertjeként érdemes-e közelíteni ehhez az anyaghoz?

Szabó Lovas Emőke: „…valaki, akit önmagamban figyeltem…” (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Az Egy antik faliképre ekphraszisza
Két különböző művészeti ág összehasonlító elemzé­se mindig kockázatos vállalkozás. Egyes médiumokhoz más és más fogalmi rendszer és lejegyzési módok tar­toznak, éppen ezért nem kívánok egy irodalmi művet és egy képzőművészeti alkotást összemosni, vagy kö­zös értelmezésükben homályos kijelentéseket tenni.

Novák Anikó: A boldogság üvegfala (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Áruház és múzeum Tolnai Ottó prózájában
A különféle kollekciók, galériák létrehozására irányu­ló tudatos vagy tudattalan hajlam Tolnai Ottó művésze­tében indulásától jelen van, azt is mondhatjuk, hogy az egész opus „egy archivált emlék”.1 Ez a koncentrikus körökben, asszociatív technikával építkező életmű saját gyűjteményeit is koncentrikus körökben, asszociatív lo­gikával bővíti, gazdagítja, de észre kell vennünk a selej­tezés, takarítás gesztusát is.

Tóth László: A szövegember (önéletrajzi beszélgetések)

E-mail Nyomtatás

És eljövének az 1980-as évek… egyre több jelét adva, hogy „a kommunizmus nem életképes”, ahogy egyik velem készített interjú kérdezője fogalmazott, de – szintén az ő szavaival – „összeroppanása előtt a döglődő oroszlán még egyszer támad és hatalmasat mar”, és a hatalom, nyilván moszkvai vezényletre, mindegyik közép-európai országban bekeményít, szinte egyszerre számolva föl a régió szellemi műhelyeit: az újvidéki Új Symposiont, a budapesti Mozgó Világot, a kolozsvári Echinoxot, és – idézve a fentitől – „Csehszlovákia is a teljes sötétség korszakát éli”.

Friedrich A. Kittler - Drakula öröksége*

E-mail Nyomtatás

5
És miközben Harker még félrebeszélt a budapesti kórház­ban, az újságírónak tanuló ifjú hölgyek tankönyve előírt egy utazást Whitbybe, ahol – messze nem egy jogász férj diktálását kiszolgálva – először nézhetnek meg szabadon egy interjút és helyszíni beszámolót.

Ardamica Zorán: Válság(ok) termékeny amőbája (Németh Zoltán A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

A szerző „olvasásajánlat”-nak szánja könyvét a XX. és XXI. századi magyar irodalomhoz. Bevezetésében így fogalmazza meg törekvését: „…célom nem egy kiegyen­súlyozott szintézis kidolgozása volt, hanem sokkal inkább egy elméleti mátrix felvázolása: a posztmodern hármas stratégiájának elmélete

Csillag Lajos: Nem nőnek való vidék / Kiss Tibor Noé Aludnod kellene című kötetéről

E-mail Nyomtatás

Valahol a dél-afrikai Botswana területén él az a törzs, amelynek tagjai a világ legbol­dogabb embereinek mondhatóak. Ezek a busmanok, akik gyűjtögető-vadászó élet­módot folytatnak, bogyókkal és gyökerek­kel táplálkoznak, és aligha látnak több vizet egy helyen, mint amennyi a markukban elfér. De erről tudunk. Nem csupán abból az okból kifolyólag, hogy Tatár Pista imádja bújni a különböző földrajzi atlaszokat (63.), hanem mert a busmanokkal szinte bármi­lyen médiumon keresztül találkozhatunk.

Paszmár Lívia: A semmin és a zsíros csipketerítőn túl (Kiss Tibor Noé Aludnod kellene című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

Telep. Nyomor. Egy- vagy kétlábú és egy- vagy kétszemű élőlények osztoznak rajtuk – biológiailag emberek. Sokféle szürkeség. Mindenütt pusztulás, hírnökei a varjak. Kiss Tibor Noé második regényében oda viszi az olvasót, ahol ahhoz, hogy élni elviselhető le­gyen, aludni kellene.

You are here: