irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2014-09

Bestiák póráz nélkül – Az Irodalmi Szemle 2014. szeptemberi száma (Teljes)

E-mail Nyomtatás

A Szemle e havi számában elszabadul az isten állatkertje. Az olvasó a zoológia megszégyenítésének számtalan irodalmi és kultúrtörténeti példájával találkozhat.

Nemes Z. Márió: Szükségállapot esetén mindig a manóka távozik utoljára

E-mail Nyomtatás

Hangos dobpergéssel berobog a vegyvédelmi dandár.
A lovakon és az urakon gázálarc. Mérgező bál
vagy nyesedékleves? Nem mindegy? A fiziológiai
sokk miatt néhány kanca menstruálni kezd.
Adjon nekik enyhet a trón és az oltár!

Szászi Zoltán: Szerencse fel, Szerencsre le…

E-mail Nyomtatás

Mióta itt dolgozom, megnyugodtam. A csokoládé illata, a jókedvű asszonyok és lányok, az udvaron kényelmesen sétálgató, kigömbölyödött szolgálati macskák nyugalma, a felszedett pár kiló, a kiegyensúlyozottság, mind-mind csak jót tesznek nekem. Hiába, na, nagyon mélyen voltam, alig bírtam visszakapaszkodni.

Odo of Cheriton kisprózái (Polgár Anikó fordítása)

E-mail Nyomtatás

Hogyan választottak maguknak királyt a tyúkok
A tyúkok káptalani gyűlést tartottak, hogy királyt válasszanak maguknak. Felszólalt az egyik, aki okosabb volt a többinél:
– Válasszuk a galambot, ő szerény állat: nem tép szét, nem sebesít meg, nem fal föl senkit.

Mojzer Anna: Egy XVII. századi macskaportréról (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

1601. február 5-én Robert Devereux-nek, Essex grófjának emberei megbízzák őfelsége I. Erzsébet király­nő William Shakespeare vezette, a Globe színházba fris­sen átköltözött színtársulatát, hogy két nap múlva, azaz szombat délután a társulat adja elő a színház társtulajdo­nosának II. Richárd című művét.  Bár a bukott királyról szóló színmű nem tartozott a sikerdarabok közé, azért a szokásos fizetségen felül ígért negyven shilling ellenében kívánt időben a színészek leporolták és előadták a II. Ri­chárdot, minden különösebb visszhang nélkül.

Benkő Krisztián: Farkasokkal táncoló (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

(Szécsi Noémi: Finnugor vámpír. Vérmese)
„– De ezek a nyulak, rókák, far­kasok, görények, vakondok és hör­csögök cinikusak és gonoszak.
– Hát persze. Azért az a címe, hogy Rohadt állatok.”
Szécsi Noémi: Finnugor vámpír

Sütő Zsuzsa: Posztmodern bestiárium Flaubert-re szabva (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

A posztmodern művészet meghatározásához több kritikai tábor is hozzájárult. A posztmarxisták például a posztmodern fogalmát politikai és ideológiai kontex­tusba helyezték. Egyik képviselőjük, Fredric Jameson a posztmodernt a huszadik század második felének je­lenségeként határozza meg, mint a posztkapitalista fo­gyasztói társadalom kultúrájának elengedhetetlen kö­vetkezményét. Ugyanakkor Jean-François Lyotard, egy másik képviselője e tábornak, a posztmodern fogalmát a metanarratívákkal szembeni bizalmatlanságként fog­ja fel.

Kovács Flóra: Időmérés? Az idő kérdésköre a Bestiárium Transylvaniae. Az ég madaraiban (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

„Milyen órákhoz igazítsam a könyvbeli történet idejét?”
Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae
Az ég madarai

Philosztratosz: Képek (Polgár Anikó fordításai)

E-mail Nyomtatás

A mesék
Ellátogatnak a mesék Aiszóposzhoz, hiszen örömük telik benne, hogy törődik velük. Igaz ugyan, hogy a mesét már Homérosz és Hésziodosz is felkarolta,3 sőt, Lükambész elleni verseiben Arkhilokhosz is,4 Aiszó­posz meséi azonban az egész emberi életet magukba foglalják, s ő ruházta fel beszéddel az állatokat, hogy ki tudják fejezni a gondolataikat. Így feddi meg a fösvény­séget, támadja a gőgöt és a ravaszságot, hogy az orosz­lán, a róka és a ló lesznek a szószólói, s Zeuszra, még a teknőc sem marad néma: az ő segítségükkel lesznek a gyerekek járatosakká az élet dolgaiban.

Gyenes Gábor: Peter Kľúčik (portré)

E-mail Nyomtatás

Peter Kľúčik 1953-ban született Pozsony­ban. Az iparművészeti középiskola után a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola grafi­ka és könyvillusztráció tanszékén folytatta tanulmányait, mestere Albín Brunovský volt. Önálló grafikákat, festményeket ké­szít, ugyanakkor kiváló illusztrátor is. Diplomamunkaként Lewis Carroll Alice Csodaországban című művéhez készített illusztrációciklust.

Ardamica Zorán: Az identitás metamorfózisa mint trauma (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Darren Aronofsky: Fekete hattyú
Szövegemben nem óhajtom elvégez­ni a film kritikáját, értékelését, sem pedig komplex elemzését. Elsősorban az volna a célom, hogy általa rámutassak, a szakma és közönség megítélése szempontjából si­keres, fősodorbeli filmalkotás „olvasása” közben ugyanúgy alkalmazhatók bizonyos stratégiák, mint más művészeti ágakban, illetve, hogy egy filmszöveg befogadása közben szintén lehetséges egy-egy tema­tikai vonalra, vizuális nyelvelemre, a mo­tívumkészletre vagy bármely egységre ki­emelten összpontosítani.

Kulcsár Ferenc: Macskatalpon, puhán körbejár

E-mail Nyomtatás

1
Nézed magad. Látod – tűhegyen forogsz,
macskatalpon, puhán körbejár a gonosz,
körbeölel csönd és világvégi álom:
honfoglalás az édes túlvilágon.
Körötted a csillagidő, mint a gólya, száll,
s az égen a hold sápadtan sirdogál.

Kukorelly Endre: H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.-szétiratok

E-mail Nyomtatás

Der Mensch
Engedi, ráhagyja magát, ráhagyatkozik, enged akármely erőnek. Kifolyik belőle, összeke­ni a másikat, folyik a ragacs az emberekből. Szenved, szolgál, utálkozik, benyomja orcáját kétfelől a gond. Imád szolgálni, ez ömlik belőle, ömlik a szolgálati gond. Von seines Vaters heiterem Lichte fern, Dem Sonnengott auch ungetreu, der Knechte nicht liebt und der Sorge spottet.

Nagy Hajnal Csilla: A nézőpont definíciója; Mikor a papa utoljára jött a városba (kisprózák)

E-mail Nyomtatás

A nézőpont definíciója
Hatodik kerület, földszint, konyha. Bal oldalon egy harmincöt körüli, szép, de nyúzott arcú nő, vele szemben markáns állú, borostás férfi; házasok. Az asztal közepén egy fa­zékban krumplipüré, mellette tálon kirántott hús, egy másik tányérban pedig zöldségek.

Géczi János: A hang (fejezetek egy regényből)

E-mail Nyomtatás

36.
Judith napokig magával hordozza a szomorúság levegőjét. Amerre elhalad, ott minden­kinek egy hosszú tű szúródik a szívébe, sóvárgó gondolatok ébrednek, s akadnak, akik leülnek a közeli padra, s könyvbe, levélbe, jegyzettömbbe temetkezve gondolkodnak el rajta, mitől támadt keserű gondolatuk, mitől vágyódik el hirtelenjében a lelkük. Judith jól tudja, vele mi van, de azt nem, hogy mint egy bacilusgazda, hurcolja magával a kese­rűség fertőző anyagát.

Tőzsér Árpád: Dobos László halálára (1930–2014)

E-mail Nyomtatás

Meghalt Dobos László, a jeles író és po­litikus, jó fél évszázadon keresztül a szlová­kiai magyar irodalom és szellemiség legna­gyobb formátumú szervezője, vállalkozója, a fél szlovákiai magyar irodalom munka­adója.

Koncsol László: Búcsú Dobos Lászlótól

E-mail Nyomtatás

Elhangzott a pozsonypüspöki temetőben Dobos László gyászszertartásán 2014. július 31-én.
Tisztelt gyászoló gyülekezet, testvéreink, barátaink! A párizsi békeszerződést követő felvidéki magyar közélet egyik vezéralakjá­tól veszünk itt, a pozsonypüspöki temető­ben ma délután végbúcsút.

Pethő Anita: Természetes sodródás / Závada Pál Természetes fény című kötetéről

E-mail Nyomtatás

Meggyőződésem, hogy összetett, több rétegű társadalmi folyamatokat és a hétköz­napi szóhasználatban „történelmi” jelző­vel ellátott kaotikus szituációkat leginkább egyéni sorsokat ábrázoló, a legközvetlenebb személyes kapcsolatokat előtérbe helyező regények révén lehet legkönnyebben a min­denkori jelen olvasóihoz közelebb hozni.

Csepregi János: Sajttal az öngyilkosság ellen / Farkas Balázs Nyolcasok című kötetéről

E-mail Nyomtatás

„Könyvtáros vagyok. A hét mindennap­ján. Még vasárnap is.” A kötet névtelen fő­hőse definiálja így magát több alkalommal is, így nyílnak és zárulnak részek, az állandó ismétlés pedig tudatosítja bennünk, mindez fontos és megingathatatlan fundamentumát képezi az elbeszélői én identitásának. De mi a fenét jelent könyvtárosnak lenni?

Soóky László: A Komáromi Jókai Színház 61. évada – összefoglaló

E-mail Nyomtatás

A Komáromi Jókai Színház 60. jubileu­mi évadában bemutatott négy színművet és egy musicalt színház-szakmai téren nehéz lenne alulmúlni. Az öt bemutatott színpa­di műből mindösszesen a Príma környék (szerző: Spiró György, rendező: Valló Pé­ter), a III. Richárd (szerző: William Shakes­peare, rendező: Martin Huba) s a Magyar zombi (szerző: Tasnádi István, rendező: Bagó Bertalan) első felvonásai emelkedtek arra a szintre, hogy szakmailag értékelhető­vé váltak, a második felvonások már nem.

You are here: