irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2015-02

Csehy Zoltán: A nyelv túlérett

E-mail Nyomtatás

(Variációk Borbély-témákra)
I.
A zene csak az idő pulzusa,
˙˙˙a vakság pótadománya,
az átállás változó kurzusa
˙˙˙egy mindig szebbre vagy másra.

Korpa Tamás: Biztoshogynem, Édesmindegy (vers)

E-mail Nyomtatás

két társunk, a vízlepergető lombok alatt, Biztoshogynem,
Édesmindegy, kísérj át. emlékezetből kísérj

Magolcsay Nagy Gábor: Holdkór (vers)

E-mail Nyomtatás

„Ne még! Ne jöjjön el még most az
éjjele. A képernyőre árnyékot bocsát a feszültség-
kímélő. A Virrasztás Hegyén, amíg a Nap kél,
hogy elbírja a terhet, amit az éjszaka jelentene.” (Borbély Szilárd: Az Éjszakához)

Tóth Kinga: Építők (vers)

E-mail Nyomtatás

Borbély Szilárd emlékére
9
hány kő kell baustein
a nyelv a ház a szavak

Forgács Miklós: úgy döntöttem, megvárom borbély szilárdot, de a félreértés nem mindig randevú (vers)

E-mail Nyomtatás

„…hogy bújna…”
(Borbély Szilárd: Hosszú nap el)

Kulcsár Ferenc: Örökkévalóság (vers)

E-mail Nyomtatás

Az örökké valóság
olyan, mint a Hajnal,
amelyre nem ébred
többé az Őrangyal.

Bajtai András: Az alkalom

E-mail Nyomtatás

„A költészet agresszivitását már nem viselem el”
Borbély Szilárd

Otthagytam a szakmunkásképzőt, ez körülbelül
rá egy hónapra volt. Beállított két haver, menjünk el
valamerre, majd kirúgunk a hámból. Nagynehezen

Mizser Attila: [ha emlékezni kell (vers)

E-mail Nyomtatás

ha emlékezni kell oly jó voln még felejteni
elálldogálni még egy keveset

Kukorelly Endre: A Szilárd A (vers)

E-mail Nyomtatás

Ahogy kanyarodok ki a Múzeum körútra ott a
van egy benzinkút a ahol kábé ott észrevettem
hogy egy rendőrautó jött a mögöttem aki levillogott

Németh Zoltán: Egy ajtó hegei (vers)

E-mail Nyomtatás

Borbély Szilárd (1963–2014)
Be akarsz lépni egy ajtón,
de nem nyílik, képtelenség benyitni,
a kilincs a kezedben marad,

Szászi Zoltán: Mindentől fosztva, el… (vers)

E-mail Nyomtatás

(in memoriam Borbély Szilárd)
aki apostolok lábnyomából ködöt iszik az
nem hihet a forradalomban
lampionokat ereget parancsra
születésnapi tortája vörös csillag
narancsra pénze sosincs

Szászi Zoltán: Kusza párhuzamok, avagy magamat faggatom: miért ment el végleg a Mesijás (esszé)

E-mail Nyomtatás

1964. Startvonal. Helyszínek: kisvárosok. Ma már egymástól legfeljebb négy­órányi autózásra. Akkoriban, nem tudom, mennyi időbe telt volna. Légvonalban sem tudom, mennyi lehet a két pont közti távolság, s azt se, a kor partizánvicceinek értel­mében van-e rövidebb út az erdőn át. Azt viszont ma már tudom, lélektől lélekig egy másodpercig tartott az utazás.

Száz Pál: „A Szó Halála: az Olvasás” (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Transztextualitás Borbély Szilárd Haszid Szekvenciák című ciklusában1
1. A HASZID SZEKVENCIÁK – POÉTIKAI FORDULAT BORBÉLY SZILÁRD ÉLETMŰVÉBEN
Borbély Szilárd Halotti Pompa című kötetének 2004-es megjelenése – ezt ma, a szerző tragikus ha­lála után lezárult életművet szemügyre véve, a kötet recepciójában gyakori meghatározással egyetértve kijelenthetjük – az elmúlt évtized egyik legfonto­sabb irodalmi eseménye volt.2

Nagy Csilla: A tekintet kudarca (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Test, kép és halál az Ódákban
„Úgy tűnik, hogy a képek ősi szimbolikus ereje kihunyt, a halál pedig olyannyira absztrakttá vált, hogy nem vet fel értelmét firtató kérdéseket. Nem­csak arról van szó, hogy már nem rendelkezünk a halál bennünket bármire is kötelező képeivel, hanem lassan már azoknak a képeknek a halálához is hoz­zászokunk, amelyek egykor lenyűgöző szimbolikus erejükkel hatottak ránk.

Markó Béla: Átvétel; Romló anyag (versek)

E-mail Nyomtatás

Átvétel
Rubens: Fuvarosok, 1620 körül,
olaj, vászon, 86 x 126,5 cm,
Ermitázs, Szentpétervár

Fellinger Károly: Imádságoskönyv; Születésnapomra; Papírmasé; Vadászat (versek)

E-mail Nyomtatás

Imádságoskönyv
Az agg mester újrafestette az egyik
korai művét, ami  már a falon lógott,

Koncsol László: Egy igazolt hrabali fikció (esszé)

E-mail Nyomtatás

Hraballal egyszer ültem közös asztalnál. A dolog Budapesten, a Bajor Királyi Sörö­zőben történt. Jobbra a cseh író, balra Mészöly Miklós – ilyenformán díszelegtünk az asztalfőn. Nekem ott leginkább a tolmács szerepét kellett betöltenem. A találkozót a két író pozsonyi magyar csodálója, Szigeti László hozta össze budapesti olvasóikkal.

Grendel Lajos: Néhány gondolat… Mészöly Miklós Nyomozás című prózájáról (esszé)

E-mail Nyomtatás

Az irodalom, úgy nagy általánosság­ban, a „jó”-ról és a „rossz”-ról is szokott szólni – úgy van ez az irodalom prog­ramjában elhelyezve, mint egyfajta axi­óma. A jó és a rossz azonban bizonyos átalakuláson ment keresztül a romanti­kától napjainkig, a túl jóból és a túl rossz­ból (a romantika hatása) a meglehetős szkepszissel nézett jóig és rosszig.

Malek Izisz: A férfivá válás allegóriái (Krusovszky Dénes A fiúk országa című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

Krusovszky Dénes A fiúk országa című kötetét először kézbe véve tekintetünket megragadja a különleges hangulatú bo­rító. A címoldalon lévő, Kékesi Donát ál­tal készített fotón egy parkolóban heverő férfit látunk. Arca láthatatlan, csak test­alkatából és öltözékéből tudunk nemére következtetni.

Szabó Lovas Emőke: Római kalandok, art-punk és londoni nimfák (Lanczkor Gábor Folyamisten című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

Irodalom és zene közös vizsgálata koc­kázatos vállalkozás. Lanczkor Gábor a 2014-es könyvhétre megjelent regény-rejtvényének, ennek a kanyargós-zsák­utcás road movie-nak a megfejtéséhez azonban megkerülhetetlen a zajzene. De ha már „road”, akkor hová is me­gyünk?

Steinmacher Kornélia Nóra: Elveszített világok (Egressy Zoltán Százezer eperfa című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

Egressy Zoltán Százezer eperfa című re­gényében a huszonegyedik század elején, advent első vasárnapján a margitszigeti narancseperfa alatt öt, egymás számára már nem ismeretlen ember útja kereszte­zi egymást, amikor egy emberi életeket kioltó és hatalmas károkat okozó vihart követően beáll a szélcsend az egész Kár­pát-medencében.

Haklik Norbert: Grádicsok (Gerlóczy Márton Létra című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

Bő tíz év telt el azóta, hogy megjelent Gerlóczy Márton Igazolt hiányzás című első kötete. Emlékezetes írói indulás volt ez, és egyáltalán nem biztos, hogy ez ki­zárólag a fésületlensége ellenére is erős írói kvalitásokról árulkodó, bemutatko­zó regénynek volt köszönhető.

Gyürky Katalin: Idegenbe szakadt múltak (az Idegen partokon című kötetről)

E-mail Nyomtatás

2014 augusztusában Idegen parto­kon címmel ismét unikális, az orosz iro­dalmat kedvelő olvasók számára kurió­zumszámba menő gyűjteményes kötet látott napvilágot. Ismét, hiszen az orosz emigráns irodalomba bepillantást nyújtó kiadvány egy tavalyi antológia, az orosz minimalista prózából összeállított Vis.­szatérés a Szojuzba című kötet törekvé­seit folytatja.

You are here: