irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2015-01

Nagy Tamás: Előszó: joghoz és irodalomhoz (bevezető tanulmány)

E-mail Nyomtatás

„A bűntény sem különbözik a történettől, mint láthatod: ki kell bogozni.” Lengyel Péter 1

„GUIL: Ez a maga műfaja, ugye?
SZÍNÉSZ: Hát nem, éppen nem mondhatnám. Inkább a vér, a szerelem, a retorika a mi területünk.

Laboda Róbert versei

E-mail Nyomtatás

„Európai kisebbség”

Egy oximoron, egy vigaszág,
Egy örökös morzsa arról az asztalról,

Tóth J. Zoltán: A „jog és irodalom” felhasználása az egyetemi oktatásban (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

A „jog és irodalom” („law and literature”) mozgalmához különböző típusú elemzések tartoznak. Ezeknek hagyományosan két  fő  formáját különböztetik meg: (1) a „jog az irodalomban” („law in literature”) és (2) a „jog mint irodalom” („law in literature”) irányzatait.1

Fekete Balázs: Érdemes-e egy jogásznak irodalmat olvasnia? – J. H. Wigmore emlékére (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

1. Bevezetés
Napjaink általános tendenciája a jogi oktatás technicizálódása, és a nem szigorúan vett jogi ismeretterületek fokozatos háttérbe és kiszorulása a tantervekből.

Nagy Tamás: A Samsa-affér, avagy egy leleplezés története (esszé)

E-mail Nyomtatás

„A nagy erőkről meg persze kussolok.” Esterházy Péter1
(BEVEZETÉS)
Metró, peron, buszmegálló. Novhét, Felszab. Jégbüfé. Ki az a Csokonai Lili? – (1 nő, persze, de mégis: ki-cso-da!? – tették fel a kérdést mindenütt 1986–’87 telén és kora tavaszán.

Csillag Lajos: A túlsó part (novella)

E-mail Nyomtatás

Azt mondják, a saját szuperképességünket nem mi magunk választjuk meg. Ebben lehet valami, mert nem rémlik, hogy valaha is vágytam volna rá, hogy láthatatlan legyek.

Benkő Krisztián: A bőr, amelyben élek (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

Szubjektum és objektum
A tetoválás által a bőrét kivarrató személy a „legszemélyesebb tárgyát használja fel díszítésre, jelölésre”,1 vagyis a szubjektum válik egy felirat vagy kép tárgyává, az alany lesz a műalkotás objektuma.

Papp Máté: Vissza a városba (Térey János Átkelés Budapesten című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

„Íme ez az én városom: ólomfüstből van itt az embereknek a lelke,
szállna, de csak ingadozik, saját súlyába veszve.”
(Bereményi Géza – Másik János: Budapest III)

Forgách Kinga: Programozott líra (Tóth Kinga ALL MACHINE című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

Hangköltészet, versképek, performanszok: Tóth Kinga második verseskötete, az ALL MACHIN E sokkal több annál, mint ami egy könyvbe beleférhet.

Garajszki Margit: Wilson szerint a világ (Robert Wilson 1914 című előadásáról)

E-mail Nyomtatás

2014. április 14-én mutatták be a Cseh Nemzeti Színházban az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából színre vitt 1914 című darabot a világ egyik legjelentősebb kortárs színházi rendezőjeként számon tartott Robert Wilson rendezésében.

Soóky László: Egy különös regény különös (színházi) utóélete, avagy a Szucsinka-szindróma évszázados bája

E-mail Nyomtatás

(a Komáromi Jókai Színház Különös házasság című előadásáról)
Mikszáth Kálmán 1900-ban megjelent regénye, a Különös házasság tarajos hullámokat kavart a Jókaihoz szokott és boldog békeéveit élő magyar olvasóközönség  tengerszemében:  a vénkisasszonyok sírtak, a  felvilágosult pogányok éljeneztek, a katolikus egyház egynémely képviselője pedig golgotáért kiáltott.

You are here: