irodalmiszemle

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2015-03

Koncsol László: Forgácsok (versek)

E-mail Nyomtatás

1. (Idill)
Túrós tészta, porcukor,
tejjel teli a csupor.
Szakad a szív, összeforr,
ha meg nem, hát búcsuzol.

Villányi László: Végrendelet

E-mail Nyomtatás

A bicikli nem kötelező, a színes öltözet viszont igen,
kezdené, ha lenne mersze megírni végrendeletét, idejekorán,

Bodnár Gyula: Űrben bolyongva (vers)

E-mail Nyomtatás

Infúziós koktélok intenzív bárjából
kábultan gurulok
a reggeli kórházi forgalomban
haza helyett nem haza
noha ez már karácsony hava

Marno Hanna – Marno János: Az Apa, a Halál és a Lányka (levelek)

E-mail Nyomtatás

Drága apuska,
azt mondtad, a halál és az öregedés kapcsán kerestek meg egy laptól, ez ügyben tu­dakolják a viszonyulásodat, félelmeidet, gondolataidat. Mint tudod, engem ez a téma régóta foglalkoztat, és még mindig nem adtam fel a tervem, hogy egyszer elbeszélges­sek róla természettudósokkal, akik a világegyetem működését kutatják, és vélhetően valamiféle elképzeléssel rendelkeznek „az egészről”, az élet kialakulásáról és átmene­tiségéről, az univerzum roppantságáról, és benne a mi létezésünk feledhetőségéről.

Csanda Máté: Egymásba foltozott időfóliák (esszé)

E-mail Nyomtatás

Egy ideje alaposan belegabalyodtam Szőke Erika képeibe – újra és újra alá­merülök bennük, szeretném megfejteni titkukat, varázslatuk rejtett nyelvtanát, de akárhányszor szövegszerűvé élesíte­nék egy-egy lényeginek vélt mozzana­tot, rendre kudarcot vallanak a képek­kel folytatott párbeszédkísérleteim.

Liszka József: Hintókában és másutt (naplójegyzetek)

E-mail Nyomtatás

1.
Hintókának hívjuk a kertünkben, a mogyoróbokrok árnyékában felállított hintaágyat, kedvelt nyári olvasóhelyemet. Az alábbi jegyzetek részben ottani olvasmányaim kap­csán születtek, de mindenképpen a 2014-es esztendő hintókás időszakához kötődnek.

Soóky László: Piros ász oszt, nem oszt (regényrészlet)

E-mail Nyomtatás

A háborút követő időkben nagy volt a házasodási kedv otthon is, meg a környe­ző falvakban is. Vőlegény is lett volna, meg mennyasszony is, csak éppen zenekar nem volt. A lakodalom pedig mit sem ér muzsikaszó nélkül. Ezt gondolta át apám, amikor levette a szekrény tetejéről a hegedűt, és fülhallás után az e-húron megta­nulta élete első nótáját, a Haragszik az édesanyámat.

Merva Attila: „Fejemben van az egész. Emlékeim után dolgozom” (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

A helyszín és az emlékezet az idős Jókai utolsó regényében
Jókai regényeinek napjainkig számos olvasata él, nem beszélve a kritika és az értelmezések sokszor ellentmondó eredményeiről. „A Jókai-befogadás – akár Petőfié – szélsőséges nézetek kifejtésétől sem mentes, hiszen az irodalomközpontú hatástörténet szüntelen módosulását a politikai jellegű kisajátí­tó törekvések árnyékolják be.

Kovács Flóra: Emlékezések Vida Gábor prózájában (tanulmány)

E-mail Nyomtatás

„…kezdődik egy történet.”
Vida Gábor: Egy tavaszi történet eleje2
„Egy virágot a pamlagon hagyott,
Megölelem az ócska pamlagot,
Megölelem az ócska pamlagot”
Ady Endre: Egyedül a tengerrel3

Soltész Márton: Levél Thimár Attilának Ottlik-ügyben (levél)

E-mail Nyomtatás

Drága Barátom!
Ha nehezedre esik is, azért mégiscsak hidd el: őszintén szerettem volna írni valamit az Ottlik Emléknapokra, miként a rendezvénysorozatot megelőző írószövetségi an­kétra is, kivált pedig a Kortárs ez alkalomból megjelent különszámába, amely – mi tagadás? – megdobogtatta a szívemet, noha kurta szerénységével el is facsarította rögvest, amint kézbe vettem.

Ljudmila Szaraszkina: Dosztojevszkij (részlet egy monográfiából, Gyürky Katalin fordítása)

E-mail Nyomtatás

Játék- és munkastratégia
Az Epoha agóniája – Adósságteher – Uzso­raszerződés – A Korvin-Krukovszkij nővérek – A wiesbadeni csapda – A játékoshoz vezető utak – Manőver a Russzkij Vesztnyikkel – Vrangelnél Koppenhágában – Pétervári bó­dulatban

Grendel Lajos: Néhány gondolat… Tormay Cécile Emberek a kövek között és Wass Albert A funtineli boszorkány című regényéről (esszé)

E-mail Nyomtatás

I.
Kosztolányival kell kezdenem. Persze nem azért, mert most újra divatos szerző, hanem mert e nélkül az önvallomássze­rű nyilatkozata nélkül egyszerűen lehe­tetlen Tormay Cécile-t megközelítenem. „Az elefántcsonttorony még mindig em­beribb és tisztább hely, mint egy pártiro­da” – mondja Kosztolányi a XX. század első felében.

Ayhan Gökhan: Kelet-európai képek a tragédia láthatárán (Grendel Lajos Utazás a semmi felé című kötetéről)

E-mail Nyomtatás

Sötét, friss levegőhöz alig juttató szöveg Grendel Lajos legújabb, Utazás a semmi felé című regénye. Nem véletlen hiányoljuk ezt a friss levegőt. A huszadik századi közép-kelet-európai történelem minden szuszt kiszorított annak elszenvedőiből, élettelen, félhalott tárgyakként hagyta maga mögött a „barakkokban” nevelkedett nemzedékeket a ’68-asoktól a rendszerváltókig bezárólag.

Soóky László: A közönségességek meghitt bájai1*

E-mail Nyomtatás

Spiró György Csirkefej című tragédiája a Komáromi Jókai Színházban
(1* Az előadás bemutatóját 2015. január 9-én tartották a Komáromi Jókai Színházban. – A szerk.)

You are here: